Tin từ Ban Quản lý Lăng

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang báo công dâng Bác

Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015
Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang  báo công dâng Bác Sáng ngày 21/5/2015, nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang đã báo công dâng Bác, kính dâng lên Bác những thành tích của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh đạt được trong bốn năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tậ...

Đọc thêm

Tin tổng hợp

Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ tư, 20 Tháng 5 2015
Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng chỉ rõ: Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam. Đó là sự khẳng định một chân lý lịch sử, một bước phát triển hết sức quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng ta, một quyết định rất đúng đắn và hợp lòng người.

Đọc thêm

Các công trình và khu di tích

Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chủ nhật, 11 Tháng 5 2014
Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Khu quần thể di tích này đã trở thành khu tưởng niệm quan trọng liên quan đến 15 năm sống và làm việc của Chủ tich Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 9 năm 1969. Tại đây, du khách sẽ tham quan Phủ chủ tịch, ao cá, giàn cây leo, vườn cây ăn quả, ô tô, ngôi nhà năm 1954, đặc biệt là nhà sàn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh   Khu quần thể di tích này đã trở thành khu tưởng niệm quan trọn...

Đọc thêm

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm