Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chuyên đề 10: Những điểm mới cơ bản của Chương XXIV Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp Tâm Trang 14056
Chuyên đề 9: Những điểm mới cơ bản của Chương XXIII Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội phạm về chức vụ Tâm Trang 15536
Chuyên để 8: Những điểm mới cơ bản của Chương XXI Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Tâm Trang 9431
Chuyên để 7: Những điểm mới cơ bản của Chương XIX Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội phậm về môi trường Tâm Trang 12205
Chuyên để 6: Những điểm mới cơ bản của Chương XVIII Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Tâm Trang 10246
Chuyên để 5: Những điểm mới cơ bản của Chương XV Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) về các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân Tâm Trang 7402
Chuyên để 4: Những điểm mới cơ bản của quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Tâm Trang 10906
Chuyên để 3: Những điểm mới cơ bản về hình phạt tử hình trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tâm Trang 10566
Chuyên đề 2: Những điểm mới cơ bản của quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân trong Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tâm Trang 9901
Chuyên để 1: Sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng và nội dung cơ bản của Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Tâm Trang 9946
Bản thuyết minh chi tiết về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) Tâm Trang 11278
Tờ trình về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Tâm Trang 11708
Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Tâm Trang 5734
Quyết định ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Tâm Trang 6467
Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tâm Trang 5480