Lãnh đạo Ban

TT Cuong

Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969.

Chức vụ khác: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày tháng năm sinh: 19 tháng 10 năm 1958.

Nơi sinh: Hà Nội.

Quê quán: Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương.

 

nguyentrongkhanh

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969.

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1958.

Nguyên quán: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Trú quán: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

TT KhangChức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1961.
Quê quán: Kim Đồng - Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.