Đồng chí Nguyễn Văn Cương

Đồng chí Nguyễn Văn Cương
Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969.Chức vụ khác: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ngày tháng năm sinh: 19 tháng 10 năm 1958.Nơi sinh: Hà Nội.Quê quán: Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương.Dân tộc: Kinh.

Xem tiếp...

Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh

Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969. Chức vụ khác: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1958. Nguyên quán: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Trú quán: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Dân tộc: Kinh.

Xem tiếp...

Đồng chí Lương Văn Khang

Đồng chí Lương Văn Khang
Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1961. Quê quán: Kim Đồng - Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: Cử nhân - Học viện An ninh. Địa chỉ cơ quan: Số 02 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội. Thông tin về lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác bảo đảm an ninh.

Xem tiếp...