TT Cuong2

                          Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                          Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn 969.
                          Chức vụ khác: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                          Ngày tháng năm sinh: 19 tháng 10 năm 1958.
                          Nơi sinh: Hà Nội.
                          Quê quán: Thanh Bình - Thanh Hà - Hải Dương.
                          Dân tộc: Kinh.
                          Tôn giáo: Không.
                          Trình độ học vấn: - Thạc sỹ Kinh tế.
                                                      - Kỹ sư Quân sự.
                          Địa chỉ cơ quan: Số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.
                          Điện thoại cơ quan: 04 38455876.
                          Thông tin về lĩnh vực phụ trách:
                          Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác như: Y tế, kỹ thuật, khoa học và công nghệ, an ninh, nghi lễ, đón tiếp tuyên truyền.

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40905998
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7670
32502
220577
40905998