TT KhangChức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

 

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.


Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1961.


Quê quán: Kim Đồng - Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội.


Dân tộc: Kinh.


Tôn giáo: Không.


Trình độ học vấn: Cử nhân - Học viện An ninh.


Địa chỉ cơ quan: Số 02 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.


Thông tin về lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác bảo đảm an ninh.

 

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

thongketruycap