Đồng chí Lương Văn Khang

 

TT KhangChức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

 

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1961.
Quê quán: Kim Đồng - Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Trình độ học vấn: Cử nhân - Học viện An ninh.
Địa chỉ cơ quan: Số 02 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội.
Thông tin về lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác bảo đảm an ninh.