Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoa

Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát.
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam, giông tố mưa sa đứng thẳng hàng.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhỉ, kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền, d?u r?ng trời xanh bi?t là mãi mãi, d?u r?ng bi?n xanh bi?t là mãi mãi.
Mà sao nghe nhói ? trong tim!
Mai về miền Nam thương trào nước mắt, mai về miền Nam nhớ Bác khôn nguôi muốn làm con chim ca hát quanh lăng, muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.