Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người Lao động Cuba - 09:00 - 06/07/2018