Tư liệu bài hát

my musicViếng Lăng Bác

Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoa

my music


Viếng Lăng Bác

my music


Đêm Trường Sơn nhớ Bác

my music


Miền Trung nhớ Bác!

my music


Bác đang cùng chúng cháu hành quân

my music


Lời Bác dặn trước lúc đi xa

my music


Trồng cây lại nhớ đến Nguời

my music

 

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

 

Tác giả: Phong Nhã

my music


Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

my music


Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác

my music


Nhớ ơn Bác

my music


Ca ngợi Hồ Chủ Tịch

my music


Hoa thơm dâng Bác

my music


Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

my music


Lời ca dâng Bác