Viếng Lăng Bác

Tác giả: Hoàng Hiệp

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương, hàng tre bát ngát

Ơi! hàng tre...xanh xanh Việt Nam...

Giông tố mưa xa đứng thẳng hàng

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày dòng người...đi trong thương nhớ...

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín...mùa xuân

Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên

Như một vầng trăng sáng trong dịu hiền

Dẫu rằng trời xanh biếc là mãi mãi

Dẫu rằng biển xanh biếc là mãi mãi Mà sao nghe nhói...ở trong tim...!

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Mai về miền Nam nhớ Bác khôn nguôi

Muốn làm con chim ca hót quanh năm

Muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây

Muốn làm cây tre...trung hiếu...chốn đây...!