{mp3}Hoa Thom Dang Bac - Various Artists{/mp3}

Hoa thơm dâng Bác
Tác giả: Hà Hải

Những cháu ngoan Bác Hồ khăn hồng bay rực rỡ

Như những bông hoa tươi hoa đẹp trăm miền.

Cùng về đây khoe sắc thắm, cùng về đây ngát hương thơm

Bông hoa ngàn việc tốt, bông hoa học hành chăm, bông hoa chi đội mạnh

Để xứng đáng mang tên, cháu ngoan Bác Hồ

Là những bông hoa tươi, kính dâng Bác Hồ.
Những chiếc khăn thấm hồng mang niềm tin rực cháy.

Như nhắc em ghi sâu năm điều Bác dạy.

Vì ngày mai luôn phấn đấu, vì ngày mai hãy vươn lên.

Thi đua nghìn việc tốt, thi đua học hành chăm, thi đua xây dựng Đội.

Để xứng đáng mang tên, cháu ngoan Bác Hồ.

Là những bông hoa tươi, kính dâng Bác Hồ.