Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc

Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc
Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

Xem tiếp...

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam ruột thịt bởi “miền Nam đi trước về sau”. Khi một nửa đất nước còn nằm dưới ách thống trị của Mỹ - ngụy thì trái tim Bác luôn hướng về miền Nam, thương nhớ đồng bào ngày đêm rên xiết dưới gót giày quân xâm lược, cùng niềm mong mỏi ngày thống nhất đất nước. Tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam phần nào được thể hiện qua câu nói giản dị mà rất nổi tiếng của Người: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi… “.

Xem tiếp...

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.      

Xem tiếp...

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ
Hình ảnh Bác Hồ sau hàng chục năm vẫn còn in đậm, vẹn nguyên cảm xúc trong tâm tưởng những người con xứ Nghệ.

Xem tiếp...

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Ý nghĩa sâu xa của lời căn dặn đó chính là, để hoàn thành sứ mệnh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “biết lãnh đạo” để đi tới mục tiêu cao cả đó, để xứng đáng là “Người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Xem tiếp...

Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong công tác cán bộ

Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong công tác cán bộ
Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong sinh hoạt Đảng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng là một trong “những việc cần làm ngay”, vừa là đòi hỏi bức bách từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Xem tiếp...

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Trong cuộc đời mỗi con người không thể thiếu những cuốn sách gối đầu giường, những cuốn sách mang đầy ý nghĩa đã theo chúng ta suốt chặng đường đời, theo năm tháng góp phần hình thành nên nhân cách mỗi con người. Riêng tôi, có lẽ những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là những gì mà tôi thích đọc nhất. Sau đây, trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh của đại thắng mùa Xuân 1975

Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh của đại thắng mùa Xuân 1975
Với đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc; kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân và bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước XHCN anh em, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai.

Xem tiếp...

Chiêu bài mới của “diễn biến hòa bình”

Chiêu bài mới của “diễn biến hòa bình”
Kêu gọi “Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa”(!) đang là chiêu bài mới của các thế lực chống cộng, nhưng cũng mê hoặc được không ít người. Chúng ta cần nhận diện rõ chiêu bài này, để không mắc mưu.

Xem tiếp...

Người viết nhiều tác phẩm văn học về Bác Hồ

Người viết nhiều tác phẩm văn học về Bác Hồ
Cách đây gần 20 năm, một hôm vào lúc sắp tan tầm buổi mai, một người đàn ông tuổi trung niên, dáng nhỏ, da hơi đen, tóc muối tiêu cắt cao, ăn mặc gọn gàng, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng lịch thiệp: “Tôi gặp cô một chút có được không?...

Xem tiếp...

Một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Xem tiếp...