Bác Hồ và nhân dân Thanh Hóa

Bác Hồ và nhân dân Thanh Hóa
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Thanh Hóa.  Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947), Người căn dặn “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”. Năm nay,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm (20/2/1947 – 20/2/2017). Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với đất và người xứ Thanh, bởi sinh thời Người đã nhiều lần trực tiếp về thăm cũng như gửi thư thăm hỏi, đông viên, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá trong sản xuất và chiến đấu.

Xem tiếp...

Tình bạn giữa nhà soạn kịch Sác-lơ Phen và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình bạn giữa nhà soạn kịch Sác-lơ Phen và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách đây gần 72 năm, ngày 9-6-1945, từ Chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Hồ Chí Minh gửi thư cho Trung úy Sác-lơ Phen (Charles Fenn) thuộc đơn vị tình báo chiến lược Mỹ OSS (tiền thân của CIA) đóng ở Côn Minh, báo tin các báo vụ viên của Mỹ được cử đến giúp đỡ Việt Minh vẫn mạnh khỏe.

Xem tiếp...

Bài 2: Quan niệm của Bác về vai trò của đạo đức trong xã hội

Bài 2: Quan niệm của Bác về vai trò của đạo đức trong xã hội
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bàn nhiều về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng. Đạo đức là gốc, là quan điểm cơ bản, xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức không chỉ là gốc, là nền tảng, là nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo lòng cao thượng của con người…

Xem tiếp...

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên
Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trước hết phải bắt đầu từ trong Đảng, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn dân để thực sự góp phần ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" từ trong nội bộ.

Xem tiếp...

Con đường lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

Con đường lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
Ngày 20.2.2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Dựa trên tư liệu của Ban Đề tài tư liệu lịch sử “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” (ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa) và một số tài liệu của các nhà nghiên cứu đã được công bố, Lao Động trân trọng giới thiệu con đường vào thăm Thanh Hóa của Bác 70 năm trước.

Xem tiếp...

Bác Hồ - Người đặt nền tảng cho quan hệ Việt – Mỹ

Bác Hồ - Người đặt nền tảng cho quan hệ Việt – Mỹ
Ngày 16-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ thông báo về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và đưa ra thông điệp: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi sau quá nhiều năm chịu sự cướp bóc và tàn phá, mới chỉ đang bắt đầu công cuộc xây dựng. 

Xem tiếp...

Nhận thức đúng để có hành động đúng

Nhận thức đúng để có hành động đúng
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không chỉ đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, mà còn trực tiếp quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Xem tiếp...

Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ  then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Xem tiếp...

Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay

Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay
Từ khi đất nước tiến hành đổi mới đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, từ lãnh đạo cao cấp nhất đến lãnh đạo cơ sở, đồng thời, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận của Đảng là thanh niên, sinh viên và học sinh.

Xem tiếp...

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 1

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người cầm lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Người đã để lại một kho tàng di sản tư tưởng quý báu, tài sản tinh thần vô giá cho Đảng và dân tộc ta.

Xem tiếp...

Từ “Chính phủ phục vụ” trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến “Chính phủ kiến tạo” ở nước ta hiện nay

Từ “Chính phủ phục vụ” trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh  đến “Chính phủ kiến tạo” ở nước ta hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản vô giá về lĩnh vực chính trị, về nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước, phương thức quản lý xã hội, quản trị quốc gia phù hợp với đặc thù, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong đó, Người đặc biệt coi trọng đến vấn đề nguồn gốc, bản chất của quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; thái độ, trách nhiệm của người cán bộ cách mạng.

Xem tiếp...