Bác Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Bác Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
   Sinh thời Bác Hồ có tình cảm sâu sắc, thủy chung trước sau như một với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Xuất phát từ lịch sử cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết gắn bó với nhau hàng nghìn năm cùng chống thiên tai địch họa, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà Bác Hồ đã khẳng định: Các dân tộc Việt Nam là anh em một nhà. Người nói: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, về địa lý, văn hóa và lịch sử từ lâu đời.

Xem tiếp...

Cảnh giác với thủ đoạn “xào xáo thông tin”

Cảnh giác với thủ đoạn “xào xáo thông tin”
 Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội và internet xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là những thông tin liên quan đến cán bộ, chiến sĩ quân đội như: Hình ảnh chiến sĩ cũ bắt nạt chiến sĩ mới; cán bộ, sĩ quan uống rượu, bia; bộ đội xô xát với nhân dân…

Xem tiếp...

Một lần được theo Bác Hồ đi chúc Tết

Một lần được theo Bác Hồ đi chúc Tết
Mỗi năm khi Tết đến, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều nhớ tới Bác Hồ. Sự tỏa sáng, cuốn hút của Người không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn với cả bạn bè quốc tế. Chúng tôi xin trích đăng một đoạn hồi ký của nhà báo Thanh Bích nguyên là phóng viên cao cấp của Tân Hoa xã (Trung Quốc), từng là phóng viên mặt trận tại Việt Nam và Triều Tiên về tình cảm của đồng chí trong một lần được theo Bác Hồ đi chúc Tết.

Xem tiếp...

Học Bác Hồ chúc Tết

Học Bác Hồ chúc Tết
Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc”.

Xem tiếp...

Nguyễn Ái Quốc - Những năm tháng gian khó

Nguyễn Ái Quốc - Những năm tháng gian khó
Sau khi bị bắt ở số nhà  186 phố Tam Kung, Cửu Long, Hương Cảng (theo kết quả khảo sát thực tế mới nhất tại Hồng Công tháng 9/2007, thì nơi Tống Văn Sơ bị bắt là phố Tam Kung chứ không phải phố Tam Lung như các tài liệu trước đây vẫn sử dụng) và bị giam ở nhà tù Víchtoria, nhờ sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng luật sư Lôgiơby và những người bạn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã được trả tự do.

Xem tiếp...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay
Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đây là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ Nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định.

Xem tiếp...

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì thế, việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay.

Xem tiếp...

Nhớ và học tập phong cách của Người

Nhớ và học tập phong cách của Người
Lần đầu tiên “Phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đồng thời với những nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yêu cầu khách quan và nội dung quan trọng để xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ.

Xem tiếp...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi.

Xem tiếp...

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đẩy lùi “gió độc” bằng sức mạnh pháp luật và niềm tin

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đẩy lùi “gió độc” bằng sức mạnh pháp luật và niềm tin
Ngay sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng bài viết “Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý” trong chuyên mục “Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, vấn đề báo nêu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn
Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn "động đất chính trị" lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc mà còn cả đối với thế giới tư bản chủ nghĩa.

Xem tiếp...