Những kỳ tích hậu cần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những kỳ tích hậu cần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
Người Pháp thua ở Điện Biên vì nhiều lẽ, nhưng trước hết họ thua vì quân và dân ta đã lập được những kỳ tích ngoài sức tưởng tượng của họ.

Xem tiếp...

Phương pháp phân tích thực tiễn trong “Đường Kách mệnh”

Phương pháp phân tích thực tiễn trong “Đường Kách mệnh”
Đường Kách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường Kách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017 (Phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật  có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017 (Phần 2)
1. Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định viphạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017.

Xem tiếp...

Giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bằng chứng về sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. 63 năm qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là bài học lịch sử quý giá. Phát huy giá trị nghệ thuật quân sự của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục, đào tạo đội ngũ sĩ quan quân đội trong nhà trường cũng như bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp...

Kỷ niệm 90 năm xuất bản sách “Đường Kách mệnh”: Kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 90 năm xuất bản sách “Đường Kách mệnh”: Kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam
“Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm có vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Xem tiếp...

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị

Một số giải pháp khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị
Học tập lý luận chính trị (LLCT) là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi, một số cán bộ, việc học tập LLCT có biểu hiện sao nhãng, coi thường. Nhận diện bệnh lười học tập LLCT để có giải pháp khắc phục là công việc cần thiết hiện nay.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017)

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG  (02-5-1917 / 02-5-2017)
Sống trong sự kìm kẹp của xã hội thực dân, phong kiến lại sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng từ phong trào đấu tranh của công nhân, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã gửi trọn niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng và trở thành một chiến sĩ cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 5 năm 2017
1. Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2017.

Xem tiếp...

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.      

Xem tiếp...

Tổng hợp những hình ảnh của Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Tổng hợp những hình ảnh của Đại thắng mùa Xuân năm 1975
42 năm đã trôi qua, nhưng Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 vẫn luôn là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Chiến thắng này đã mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước, mang lại cho nhân dân cuộc sống trong hòa bình, độc lập để từ đó đi lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa như Bác chúng ta hằng mong ước. 

Xem tiếp...

Đại thắng mùa Xuân 1975 - chiến thắng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do

Đại thắng mùa Xuân 1975 - chiến thắng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do
Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Chiến thắng đó là kết quả của ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế mà vẫn có ý kiến xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện lịch sử quan trọng này.

Xem tiếp...