Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Trong cuộc đời mỗi con người không thể thiếu những cuốn sách gối đầu giường, những cuốn sách mang đầy ý nghĩa đã theo chúng ta suốt chặng đường đời, theo năm tháng góp phần hình thành nên nhân cách mỗi con người. Riêng tôi, có lẽ những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là những gì mà tôi thích đọc nhất. Sau đây, trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Tình yêu thương con người qua câu chuyện kể về Bác Hồ

Tình yêu thương con người qua câu chuyện kể về Bác Hồ
 Bác Hồ - hai tiếng thật thiêng liêng và gần gũi với mỗi con người chúng ta. Bác Hồ là kết tinh của tâm hồn dân tộc, là đài sen tỏa ngát Làng Sen. Là một vị lãnh tụ nhưng Bác luôn coi khinh sự xa hoa, suốt đời giữ một nếp sống thanh bạch, tao nhã, giản dị, luôn một lòng một dạ sống vì nhân dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên cao nhất. 

Xem tiếp...

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Nhân dịp tổng kết công tác nội chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Xem tiếp...

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 5: Phong cách của sự kết hợp tinh hoa văn hóa Đông - Tây

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 5: Phong cách của sự kết hợp tinh hoa văn hóa Đông - Tây
Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là một nhà lãnh tụ thiên tài mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất. Cùng với sự mẫu mực về phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, Hồ Chí Minh còn là một tấm gương vĩ đại về phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Đó chính là phong cách của sự kết hợp tinh hoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây…

Xem tiếp...

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng,  chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới
Thực tiễn lịch sử hơn 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã minh chứng, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ lơi lỏng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(1).

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 3 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 3 năm 2017
1. Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy địnhvề giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017 

Xem tiếp...

Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời đại mới

Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thời đại mới
Chủ nghĩa Mác – Lê-nin từ khi ra đời đến nay đã liên tục đi trên con đường không bằng phẳng. Hơn 100 năm qua, tư tưởng của các nhà kinh điển đã vượt qua thử thách của thời đại cũng như sự phê phán, công kích của các thế lực đối lập, thù địch.

Xem tiếp...

Xây dựng Đảng về đạo đức

Xây dựng Đảng về đạo đức
Xây dựng Đảng là một vấn đề lớn thường xuyên được Đảng ta quan tâm trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Xây dựng Đảng được đề cập trong Báo cáo chính trị, Báo cáo xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng ở các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và thường chiếm vị trí nổi bật trong các văn kiện Đại hội.

Xem tiếp...

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 4

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 4
Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.

Xem tiếp...

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
Trong hơn 30 năm đổi mới - từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương không có nghị quyết về xây dựng Đảng, về đổi mới chỉnh đốn Đảng.

Xem tiếp...

Cảnh giác với luận điệu đánh đồng “môi trường và chính trị”

Cảnh giác với luận điệu đánh đồng “môi trường và chính trị”
Trong khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung thì thời gian gần đây, vẫn có những kẻ lợi dụng sự cố này để tung tin bịa đặt, khuếch trương hóa vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đánh đồng giữa sự cố ô nhiễm môi trường biển với “thách thức chính trị đang diễn ra ở Việt Nam”. Cần phải vạch rõ, bác bỏ những luận điệu sai trái này.

Xem tiếp...