KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017) Bài 1: Người đảng viên kiên trung

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017)  Bài 1: Người đảng viên kiên trung
  Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh là Lê Hoài), sinh ngày 2-5-1917, tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Xem tiếp...

Vị tướng nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”

Vị tướng nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”
Đến Học viện Chính trị, qua tìm hiểu, tôi được nghe về nhiều tấm gương nhà giáo đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị.

Xem tiếp...

Các bậc thầy và việc học của Bác Hồ thời nhỏ tuổi

Các bậc thầy và việc học của Bác Hồ thời nhỏ tuổi
Người thầy đầu tiên của Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác Hồ), đồng thời cũng là người cha Nguyễn Sinh Sắc, một tấm gương sáng về ý chí vượt khó vươn lên trong học vấn và người thầy mẫu mực trong dạy chữ và dạy người.

Xem tiếp...

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào?

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng  những chính sách nào?
Ngày 17-4-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nhấn mạnh: “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương”.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2017 (Phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành  trong tháng 4 năm 2017 (Phần 2)
1. Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2017.

Xem tiếp...

Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc

Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc
Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

Xem tiếp...

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam ruột thịt bởi “miền Nam đi trước về sau”. Khi một nửa đất nước còn nằm dưới ách thống trị của Mỹ - ngụy thì trái tim Bác luôn hướng về miền Nam, thương nhớ đồng bào ngày đêm rên xiết dưới gót giày quân xâm lược, cùng niềm mong mỏi ngày thống nhất đất nước. Tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam phần nào được thể hiện qua câu nói giản dị mà rất nổi tiếng của Người: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi… “.

Xem tiếp...

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ
Hình ảnh Bác Hồ sau hàng chục năm vẫn còn in đậm, vẹn nguyên cảm xúc trong tâm tưởng những người con xứ Nghệ.

Xem tiếp...

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân

Cán bộ cần “biết lãnh đạo” để làm “đầy tớ” nhân dân
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Ý nghĩa sâu xa của lời căn dặn đó chính là, để hoàn thành sứ mệnh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “biết lãnh đạo” để đi tới mục tiêu cao cả đó, để xứng đáng là “Người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Xem tiếp...

Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong công tác cán bộ

Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong công tác cán bộ
Khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong sinh hoạt Đảng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng là một trong “những việc cần làm ngay”, vừa là đòi hỏi bức bách từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Xem tiếp...

Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh của đại thắng mùa Xuân 1975

Đại đoàn kết dân tộc - nguồn sức mạnh của đại thắng mùa Xuân 1975
Với đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc; kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân và bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước XHCN anh em, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai.

Xem tiếp...