Quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin mãnh liệt vào nhân dân

Quyết định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh  và niềm tin mãnh liệt vào nhân dân
Phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bí mật là quy định cụ thể trong Sắc lệnh 51 về thể lệ bầu cử. Đây là nguyên tắc cơ bản được quy định ngay trong Hiến pháp đầu tiên và xuyên suốt pháp luật về bầu cử của nước ta cho đến ngày nay. Có quyền và thực hiện quyền chính trị cơ bản của công dân là thành quả của quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh của cả dân tộc không chịu áp bức, bóc lột và lệ thuộc đứng lên giành lấy quyền tự quyết cho nhân dân mình.

Xem tiếp...

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 2)

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 2)
Khi lựa chọn đề tài “Hành trình theo dấu chân Bác”, chúng tôi hy vọng sẽ cùng với bạn đọc tìm hiểu quá trình Người về với Phú Thọ, để thấy và cảm nhận được tình cảm Bác dành cho vùng đất Tổ. Năm tháng qua đi, những vùng quê năm xưa Bác đến đã có nhiều đổi thay, nhưng tấm lòng, tình cảm của người dân Đất Tổ với Bác vẫn vẹn nguyên.

Xem tiếp...

Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý

Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý
  Không chỉ một lần, cũng không phải do vô tình hay “dại dột”, những kẻ "ném đá giấu tay" với mưu đồ đen tối thời gian qua đã tán phát nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đời tư cá nhân một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội… Những thông tin bịa đặt đó như luồng gió độc phá hoại sự bình yên, phát triển của xã hội, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành  từ ngày 01/01/2017
Bộ luật Dân sự 2015 có bố cục 6 phần, 27 chương, 689 điều, trong đó đã thể hiện rất nhiều nội dung mới và sự đột phá trong tư duy pháp lý, tạo lập cơ chế pháp lý đồng bộ, thống nhất về điều chỉnh quan hệ dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân trong đời sống dân sự; ghi nhận, bảo vệ tốt hơn các quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của người dân.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh và những chính sách vì dân tộc và nhân dân

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh  và những chính sách vì dân tộc và nhân dân
Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo sáng kiến và đề nghị của Người, Trung ương Đảng quyết định thành lập Việt Minh, và đề ra “cách lãnh đạo” Việt Minh. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - Một tấm gương rèn luyện sức khỏe

Hồ Chí Minh - Một tấm gương rèn luyện sức khỏe
Ý thức tự rèn luyện thân thể ở Hồ Chí Minh có từ rất sớm và được hình thành trên cơ sở một quan niệm khoa học xác đáng về vai trò của sức khoẻ, thể chất đối với sự phát triển xã hội. Theo Hồ Chí Minh: "Sức khoẻ của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng hǎng hái. Tinh thần và sức khoẻ đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công". 

Xem tiếp...

Học Bác từ câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây”

Học Bác từ câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là “giặc ngoại xâm”, là kẻ thù của nhân dân, Người nói “Tham ô là trộm cắp. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi của Việt gian, mật thám. Chống tham ô, lãng phí và quan liêu như một “thứ giặc trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. 

Xem tiếp...

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thông điệp năm mới 2017

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thông điệp năm mới 2017
Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Nước .

Xem tiếp...

Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh  phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay
  Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống rất đa dạng, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; nguồn gốc tạo nên các mối đe dọa này rất phức tạp, có cả yếu tố phát sinh từ nguồn gốc thiên tạo lẫn yếu tố phát sinh từ nguồn gốc nhân tạo; có khả năng phát tán nhanh, phạm vi rộng, ảnh hưởng xuyên quốc gia. Một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống có khả năng chuyển hóa thành an ninh truyền thống, nếu khả năng kiểm soát, quản trị kém, thiếu cơ chế phối hợp hành động giữa các quốc gia.

Xem tiếp...

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 1): Nơi Bác dừng chân những ngày đầu kháng chiến

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 1): Nơi Bác dừng chân những ngày đầu kháng chiến
Trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc luôn là tấm gương tỏa sáng muôn đời về lòng yêu nước, đức hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng của dân tộc và phong trào hòa bình của nhân dân thế giới. 

Xem tiếp...

Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân  trong xây dựng Đảng
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xem tiếp...