Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản liên quan đến việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Bác Hồ trong tranh một người con gốc Việt

Bác Hồ trong tranh một người con gốc Việt
Tại nhà riêng của mình ở huyện Mương, tỉnh Na-khon Pha-nôm (Thái-lan), ông Lý dành một căn phòng thờ Bác Hồ cùng một căn phòng khác làm xưởng vẽ. Trong xưởng còn bừa bộn bút vẽ, bột mầu cùng những bức tranh đang dở, ông nói với chúng tôi về tình yêu đặc biệt đối với Bác Hồ, về niềm đam mê vẽ tranh, nhất là những bức tranh về Bác.

Xem tiếp...

Phát triển kinh tế theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Phát triển kinh tế theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế đang và sẽ ghi nhận động lực tăng trưởng kinh tế từ vốn đầu tư, sự cải thiện môi trường kinh doanh, tự do hóa đầu tư, tham gia chuỗi liên kết và cung ứng sâu và vững chắc hơn, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ thế giới, phát triển kinh tế biển,... 

Xem tiếp...

Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ

Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ
Những năm qua, phong trào lưu giữ và học tập theo thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Plây Cu năm 1946 đã trở thành thói quen của người dân. Việc làm bình thường nhưng lại có ý nghĩa hết sức lớn lao, thể hiện tình cảm tri ân của đồng bào Tây Nguyên dành cho Bác Hồ.

Xem tiếp...

Tấm áo choàng của Bác Hồ

Tấm áo choàng của Bác Hồ
Tại Phòng Truyền thống Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3), ở vị trí trang trọng nhất trưng bày một tấm áo choàng màu trắng được bảo quản trong tủ kính với dòng chữ: “Áo choàng Bác Hồ mặc khi Người về thăm Bệnh viện...”.

Xem tiếp...

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh  về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên.

Xem tiếp...

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ
Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng thấu triệt trong học tập và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày; được thực hiện gương mẫu từ chính bản thân mình; coi đó là bổn phận, danh dự của chính mình, sẽ thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp vừa hồng, vừa chuyên, tận tâm tận lực với nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Trong công cuộc kiến thiết đất nước ta, có bốn vấn đề cùng phải chú ý, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau, không được xem nhẹ mặt nào, đó là: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 

Xem tiếp...

Khẩu đội trưởng “khờ”

Khẩu đội trưởng “khờ”
Dành không ít thời gian, công sức để thăm dò, tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng gặp được Chuẩn úy, cựu chiến binh (CCB) Lường Phúc Thoại, dân tộc Tày, năm nay tròn 70 tuổi, hiện đang sống ở xóm Nà Lài, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ông nguyên là Khẩu đội trưởng Khẩu đội 6, Đại đội 1, Trung đoàn 234, Sư đoàn Phòng không 367. Chuyện diễn ra đã nửa thế kỷ nhưng ký ức về lần vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm trận địa vẫn còn vẹn nguyên trong ông.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng ta vừa ra đời rất đúng lúc, kịp thời, hợp lòng dân và chắc chắn sẽ tạo ra những “cú huých” mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng vẫn có người lên tiếng rêu rao là một nghị quyết “bế tắc về lý luận”. Sự xuyên tạc này rất cần phải vạch trần, phê phán do động cơ xấu.

Xem tiếp...

Triết lý nhân sinh hành động của Hồ Chí Minh

Triết lý nhân sinh hành động của Hồ Chí Minh
Bác Hồ sống cùng chúng ta 79 mùa Xuân. Qua nghiên cứu các tên gọi của Người thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có tới 175 cái tên. Riêng điều này đã là huyền thoại, mà huyền thoại Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Trong 175 cái tên ấy, chúng ta lưu ý đặc biệt đến hai cái tên: Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Dân. 

Xem tiếp...