Chiêu bài mới của “diễn biến hòa bình”

Chiêu bài mới của “diễn biến hòa bình”
Kêu gọi “Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa”(!) đang là chiêu bài mới của các thế lực chống cộng, nhưng cũng mê hoặc được không ít người. Chúng ta cần nhận diện rõ chiêu bài này, để không mắc mưu.

Xem tiếp...

Người viết nhiều tác phẩm văn học về Bác Hồ

Người viết nhiều tác phẩm văn học về Bác Hồ
Cách đây gần 20 năm, một hôm vào lúc sắp tan tầm buổi mai, một người đàn ông tuổi trung niên, dáng nhỏ, da hơi đen, tóc muối tiêu cắt cao, ăn mặc gọn gàng, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng lịch thiệp: “Tôi gặp cô một chút có được không?...

Xem tiếp...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đặt ra yêu cầu cần tăng cường chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vì đây là nhân tố phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam. Toàn thể dân tộc Việt Nam đang đòi hỏi Đảng ta phải làm thật tốt công việc này. 

Xem tiếp...

Khi Bác Hồ "xung phong phê bình" báo chí

Khi Bác Hồ "xung phong phê bình" báo chí
Không chỉ là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Bác Hồ còn là một nhà báo đa tài, am hiểu sâu sắc về nghề báo. Những góp ý của Bác về khuyết điểm, hạn chế của báo chí và người làm báo từ hơn nửa thế kỷ trước hiện vẫn là những bài học sâu sắc.

Xem tiếp...

Gặp nhạc sĩ 2 lần hát tặng Bác Hồ

Gặp nhạc sĩ 2 lần hát tặng Bác Hồ
Người có vinh dự này là nhạc sĩ Trần Viết Bính (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) hiện ngụ tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp...

Một số giải pháp phòng, chống sự xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ

Một số giải pháp phòng, chống sự xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ
Nguyên tắc tập trung dân chủ có tầm quan trọng hàng đầu trong các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất thiết phải giữ vững và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Đó vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là vấn đề cơ bản lâu dài trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xem tiếp...

Một số quy định mới về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Một số quy định mới về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội
Ngày 27/02/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2017.

Xem tiếp...

Học Bác từ những việc làm thiết thực

Học Bác từ những việc làm thiết thực
Bác Võ Hữu Huynh, sinh năm 1938, hiện là Bí thư chi bộ khu dân cư số 7, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bác nguyên là cán bộ làm công tác hậu cần Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn say mê, nhiệt tình với công tác tại địa bàn dân cư nơi cư trú.

Xem tiếp...

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để kích động, gây rối, phá hoại

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng vấn đề “tôn giáo”  để kích động, gây rối, phá hoại
Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề này là để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó! 

Xem tiếp...

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07-4-1907 / 07-4-2017) Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07-4-1907 / 07-4-2017) Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Trưởng thành trong các phong trào cách mạng của công nhân và nhân dân lao động, đồng chí Lê Duẩn đã trở thành nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, được Đảng tin cậy giao những trọng trách lớn.

Xem tiếp...

Hai bổ sung của Hồ Chí Minh về quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản

Hai bổ sung của Hồ Chí Minh về quy luật hình thành,  phát triển của Đảng Cộng sản
1. Khi bàn về sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và Châu Âu, V.I.Lê-nin đề cập hai yếu tố: Chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân kết hợp với nhau. 

Xem tiếp...