Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay
Nói đến tham nhũng và chống tham nhũng thì ai cũng biết đó là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành tranh đấu bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là bằng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Xem tiếp...

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân ta, giá trị hợp thành nền văn hóa Việt Nam. Mặc dù thể hiện cái riêng, nhưng phong cách tư duy của Người không xa lạ mà mang tính lan tỏa, tác động tích cực tới hành động của các thế hệ người dân Việt Nam yêu nước nói riêng, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.

Xem tiếp...

Những cây dừa trong vườn Bác

Những cây dừa trong vườn Bác
Đến tham quan ngôi Nhà sàn Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, chúng ta đều thấy ngay ở vườn trước Nhà sàn có hai cây dừa cao, xanh tốt, sai quả, trồng đối xứng nhau được gọi là hai cây dừa miền Nam. Hai cây dừa này được lấy từ Công viên Thống nhất về trồng tại đây năm 1958, sau khi Bác Hồ chuyển sang Nhà sàn ở và làm việc. 

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những sự kiện trong tháng 12 qua các năm (1890-1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những sự kiện  trong tháng 12 qua các năm (1890-1969)
Nguyễn Tất Thành được phụ thân gửi học chữ Hán với thầy Vương Thúc Quý ở trong làng Kim Liên. Thầy Vương Thúc Quý là người con độc nhất của tú tài Vương Thúc Mậu, lãnh tụ Cần Vương của huyện Nam Đàn, người đã hy sinh trong cuộc càn quét của giặc Pháp tại Kim Liên. 

Xem tiếp...

Phong cách tự phê và phê bình của Bác

Phong cách tự phê và phê bình của Bác
Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện phong phú trên tất cả các lĩnh vực trong suốt chặng đường hoạt động, công tác của Người. Phong cách tự phê bình và phê bình là một trong hệ thống chỉnh thể đó, đến nay còn nguyên giá trị để chúng ta suy ngẫm, học tập noi theo, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Xem tiếp...

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Nhận diện và giải pháp phòng, chống

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - Nhận diện và giải pháp phòng, chống
Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước ta. Điều đáng quan ngại là nó diễn ra ngấm ngầm rất khó nhân diện. Vì thế, cần phải cảnh giác, có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Xem tiếp...

Ngẫm về công việc của người làm báo

Ngẫm về công việc của người làm báo
Ngẫm về công việc của người làm báo - Học Bác, ngẫm về nghề báo, tự thấy mỗi người làm báo chúng ta phải thực sự dấn mình vào cuộc sống xã hội, hòa đồng với người lao động để thấu hiểu về họ hơn nữa. 

Xem tiếp...

Ký ức về Bác Hồ trong những ngày làm việc ở làng Vạn Phúc

Ký ức về Bác Hồ trong những ngày làm việc ở làng Vạn Phúc
Thời gian đã lùi xa, nhưng trong ký ức của bà Nguyễn Thị Hà vẫn nhớ như in những ngày mùa Đông năm 1946, khi Bác Hồ, cùng đoàn công tác Trung ương về nhà mình (Vạn Phúc, Hà Đông) ở, làm việc và viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - hiện thân của tinh thần đổi mới

Hồ Chí Minh - hiện thân của tinh thần đổi mới
Vào giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, Hồ Chí Minh với lòng yêu nước nồng nàn đã có chí căm thù quân xâm lược, giải phóng đồng bào. Người trăn trở về con đường cứu nước. Hết sức khâm phục các bậc cha chú như: Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, Hoàng Hoa Thám, nhưng Hồ Chí Minh không hoàn toàn tán thành cách làm của một người nào.

Xem tiếp...

Việt Nam xác lập chủ quyền từ rất lâu đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Việt Nam xác lập chủ quyền từ rất lâu đối với Hoàng Sa, Trường Sa
  Năm 1816, việc Vua Gia Long cử thủy quân ra cắm cờ ở quần đảo Hoàng Sa là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam, khẳng định chủ quyền biển đảo về phương diện nhà nước của triều đình nhà Nguyễn.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Bài học từ một “nền hòa bình bị bỏ lỡ”

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Bài học từ một “nền hòa bình bị bỏ lỡ”
“Câu chuyện về một nền hòa bình bị bỏ lỡ” là tên cuốn hồi ký xuất bản năm 1954 của Giăng Xanh-tơ-ni (Jean Sainteny), một chính trị gia người Pháp, người giữ vai trò quan trọng trong Chính phủ Pháp tại Đông Dương những năm 1945-1946, đại diện Chính phủ Pháp ký Hiệp định Sơ bộ Pháp - Việt 1946. 

Xem tiếp...