Tin tổng hợp

loi hieu trieu 170 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

loi thi duaMục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

toan van nghi quyetTrân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

lam theo bac 1Kể từ khi Đảng ta ghi vào Cương lĩnh: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb Sự thật, 1991), đã khơi dậy phong trào rộng lớn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thôi thúc những người làm báo noi theo, trách nhiệm cao với nghề nghiệp.

luat hoi tyHội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trong đó có những đột phá, chẳng hạn bí thư cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bí thư cấp huyện không phải là người địa phương. Vấn đề sử dụng, cất nhắc quan lại không phải người địa phương đã được ông cha ta xây dựng và thực hiện cả hàng trăm năm nay. Đó là Luật Hồi tỵ (gọi nôm na là lánh đi).

Ngay MT2018 anh 1Ngày Môi trường thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức vào ngày 05/6. Ngày Môi trường thế giới năm nay là cơ hội để mỗi chúng ta, bằng nhiều cách giúp chống lại ô nhiễm chất thải nhựa trên toàn thế giới.

chi thi 05 1Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

4. nguoi hang binh MarocĐã 14 năm nay tôi không còn biết tin về ông nhưng ấn tượng sâu đậm về ông thì tôi không thể quên được. Năm 2004, tôi được tháp tùng Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm ba nước Châu Phi là Angiê-ri, Nam Phi và Marốc.

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

39568117
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7351
7351
186466
39568117