Nhận diện “Tư duy nhiệm kỳ” trong công tác cán bộ và giải pháp phòng, chống

Nhận diện “Tư duy nhiệm kỳ”  trong công tác cán bộ và giải pháp phòng, chống
“Tư duy nhiệm kỳ” thường do người đứng đầu chi phối, phụ thuộc khá rõ vào đạo đức, tầm trí tuệ, bản lĩnh, cá tính, văn hóa và động cơ, mục đích của họ. Hiện nay, nhiều ý kiến quan niệm “tư duy nhiệm kỳ” là tranh thủ nhiệm kỳ công tác của mình để xoay xở, trục lợi. Quan niệm này chủ yếu nói đến hành vi của người cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tranh thủ vơ vét lúc đương chức.

Xem tiếp...

Hành trình theo dấu chân Bác

Hành trình theo dấu chân Bác
Dọc hành trình theo dấu chân Bác, chúng tôi đến với những mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và gặp gỡ những con người đặc biệt. Họ không chỉ là nhân chứng sống của “ngày xưa năm ấy” mà còn là người chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong chặng đường phát triển. Họ đã gìn giữ những tư liệu lịch sử quý giá, trao truyền niềm tin và tình yêu Tổ quốc cho lớp trẻ chúng tôi. Những cảm xúc sâu lắng đó là dấu ấn không bao giời phai mờ và trở thành hành trang quý giá theo chúng tôi trong suốt những năm tháng cầm bút sau này.

Xem tiếp...

Bộ Chính trị yêu cầu một số việc cần làm ngay

Bộ Chính trị yêu cầu một số việc cần làm ngay
Ngày 19/12/2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Xem tiếp...

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh  và cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc 70 năm trước
Sau tiếng đại bác mở màn ở Thủ đô đêm 19/12/1946 với tinh thần hiến dâng tất cả vì độc lập dân tộc, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trên sóng phát thanh, cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp.

Xem tiếp...

Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam Bài 3: Bước tiếp nối truyền thống quật cường của dân tộc

Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam Bài 3: Bước tiếp nối truyền thống quật cường của dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” vào ngày 19-12-1946, thể hiện ý chí quyết tâm và hiệu triệu sức mạnh toàn dân giữ gìn nền độc lập dân tộc; là bước tiếp nối truyền thống quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Xem tiếp...

Toàn quốc kháng chiến và bài học về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Toàn quốc kháng chiến và bài học  về xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Đêm 19-12-1946, đáp lại Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1), cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã nhất tề đứng lên, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Đây là cuộc tổng giao chiến đầu tiên của chiến tranh cách mạng Việt Nam, diễn ra đồng loạt trên các đô thị, với sự tham gia phối hợp, hưởng ứng của quân và dân cả nước.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng  của Đảng và Nhà nước ta
Dường như đã thành quy luật, cứ đến những ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám, Đại hội Đảng, các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, bầu cử Quốc hội…, các thế lực thù địch, những kẻ tự xưng là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam” hoặc là “người yêu nước”, lại đưa lên các trang mạng, blog... những nội dung mang quan điểm sai trái, độc hại.

Xem tiếp...

Đại hội Đảng và phong cách Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng và phong cách Hồ Chí Minh
Từ năm 1930 đến năm 1969, Đảng ta với các tên gọi khác nhau, đã tổ chức ba kỳ Đại hội. Bác tham dự và chỉ đạo hai Đại hội của Đảng là Đại hội II (tháng 2-1951) và Đại hội III (tháng 9-1960). Trong tất cả các Đại hội, Hồ Chí Minh đã định hình một phong cách thật sự chuẩn mực rõ nét: Tổ chức chuẩn bị và tiến hành theo một nền nếp khoa học và dân chủ.

Xem tiếp...

Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam Bài 2: “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” - Sự khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập

Toàn quốc kháng chiến - Bản hùng ca ngời sáng ý chí Việt Nam Bài 2: “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” - Sự khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập
  1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đó là thành quả lớn nhất mà dân tộc ta đã giành được sau gần một thế kỷ kiên trì đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của đế quốc, thực dân. Thế nhưng, trong lúc chúng ta đang rất cần một môi trường hòa bình để dựng xây đất nước, thì thực dân Pháp lại rắp tâm quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa...

Xem tiếp...

Học quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân

Học quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân
Muốn làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng có hiệu quả, trước hết, hằng ngày, thường xuyên và suốt đời phải học quan điểm Hồ Chí Minh về dân. Không được xem nhẹ, coi thường việc học tập. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những việc làm sai hiện nay, trong đó không loại trừ nguyên nhân nhận thức vai trò, vị trí của dân không đến nơi đến chốn, lệch lạc, méo mó, phiến diện.

Xem tiếp...

Bài 1: Đối sách linh hoạt, chọn đúng thời cơ

Bài 1: Đối sách linh hoạt, chọn đúng thời cơ
Cách đây 70 năm, vào đêm 19-12-1946, với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề đứng dậy, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc.

Xem tiếp...