Quân đội nhân dân, Công an nhân dân phối hợp hiệp đồng chiến đấu, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong những ngày Toàn quốc kháng chiến

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân phối hợp hiệp đồng chiến đấu,  “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong những ngày Toàn quốc kháng chiến
 Phải khẳng định rằng, từ khi ra đời đến nay, qua các giai đoạn cách mạng, được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) cũng luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ sự vững mạnh, toàn vẹn của lãnh thổ, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Xem tiếp...

60 ngày đêm khói lửa” - Khúc tráng ca của quân và dân Thủ đô

60 ngày đêm khói lửa” - Khúc tráng ca của quân và dân Thủ đô
Đêm 19-12-1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội đã nổ súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến. Với tinh thần “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân - dân Thủ đô đã giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đập tan âm mưu đánh úp của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt và vững tin bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Xem tiếp...

Bản hùng ca toàn quốc kháng chiến

Bản hùng ca toàn quốc kháng chiến
Bảy thập kỉ đã qua, giá trị lịch sử của Toàn quốc kháng chiến vẫn vẹn nguyên, nhất là trong thời kỳ đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp...

Bác Hồ dạy: Muốn gần dân thì đừng xa dân!

Bác Hồ dạy: Muốn gần dân thì đừng xa dân!
“Muốn gần dân thì đừng xa dân!”. Đó là lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành Tư pháp cách đây hơn 66 năm. Thiết nghĩ, lời dạy quý báu đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị - không chỉ trong ngành Tư pháp - phải luôn thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc.

Xem tiếp...

Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 Vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”. 

Xem tiếp...

Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Xem tiếp...

Hà Nội những ngày toàn quốc kháng chiến

Hà Nội những ngày toàn quốc kháng chiến
Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” được tổ chức từ ngày 23 đến 3/1/2017 tại Hoàng Thành Thăng Long, với gần 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về những Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Xem tiếp...

Phát triển một số lĩnh vực lý luận gắn liền với thực tiễn đổi mới đất nước trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Phát triển một số lĩnh vực lý luận gắn liền với thực tiễn đổi mới đất nước trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Lịch sử hình thành, phát triển lý luận của Đảng ta luôn gắn liền với thực tiễn đất nước. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới vừa qua, Đảng ta luôn quán triệt nguyên tắc thống nhất lý luận - thực tiễn và thực tiễn - lý luận. Do đó, lý luận về đường lối đổi mới và phát triển đất nước đã kịp thời được bổ sung trên nhiều lĩnh vực.

Xem tiếp...

Bài thơ về Bác Hồ nơi lao tù Côn Sơn

Bài thơ về Bác Hồ nơi lao tù Côn Sơn
Tại buổi “Gặp mặt giao lưu nhân chứng biệt động thành thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”, ông Lê Văn Cảnh, cựu tù chính trị Côn Sơn đã đọc bài thơ về Bác Hồ khiến ai cũng bùi ngùi, xúc động.

Xem tiếp...

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày
Khi phe chủ chiến mang bản chất thực dân vẫn chiếm đa số trong Chính phủ và Quốc hội nước Pháp năm 1946 thì việc ký kết các Hiệp định Sơ bộ 6-3 hay Tạm ước 14-9 đối với họ chỉ có ý nghĩa như những quãng tạm lặng gió để chờ gây bão. 

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2016 (phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2016 (phần 2)
1. Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016.

Xem tiếp...