Tin tổng hợp

quan diem cua bacThể chế chính trị, một mặt là những quy định, quy chế, chuẩn mực, quy phạm, nguyên tắc luật lệ nhằm điều chỉnh và xác lập các quan hệ chính trị; mặt khác, là những dạng thức cấu trúc tổ chức, các bộ phận chức năng cấu thành của một chủ thể chính trị hay hệ thống chính trị. Xây dựng, hoàn thiệu thể chế chính trị luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm nghiên cứu, chỉ đạo cùng với việc đổi mới về thể chế kinh tế ngay từ Đại hội VI và trong suốt chặng đường 30 năm đổi mới.

bao hiem y teLuật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008 có những quy định mới dựa trên cơ sở bảo đảm quyền lợi cho những người tham gia BHYT, cụ thể người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng những quyền lợi như sau:

Nhung mau chuyen ve doi hoat dong cua Ho Chu tich 21“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” là Cuốn sách kể lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

loai tru tham vong 1“Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh điều này. Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn có cơ hội được Đảng cử, dân bầu giữ một chức vụ nào đó trong hệ thống chính trị.

dang cong san viet nam b5Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, Đảng ta khẳng định “phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng được nhận thức rõ hơn”. Lịch sử các đảng chính trị trên thế giới cũng chỉ ra rằng, sau khi có đường lối chính trị đúng thì phương thức lãnh đạo (PTLĐ) là yếu tố quyết định thành bại của một đảng chính trị.

dang cong san viet nam bai 4Muốn phát huy được uy tín, năng lực lãnh đạo và có khả năng thuyết phục quần chúng, lôi cuốn xã hội đi theo sự nghiệp cách mạng của mình, ngoài việc đề ra đường lối chính trị đúng đắn, có hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại và hệ thống tổ chức thống nhất chặt chẽ, thì nhất thiết một đảng cách mạng chân chính phải có đủ tư cách đạo đức và giàu tinh thần cống hiến, hy sinh.

 

1 142475Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi gồm 9 chương, 125 điều có hiệu lực từ ngày 01-01-2016 và một số điều chỉnh theo Luật Hình sự bắt đầu có hiệu lực từ 01-01-2018.

dai hoi dang bLịch sử 88 năm đấu tranh cách mạng của Đảng khẳng định: Khi đã có đường lối chính trị đúng đắn thì yếu tố quyết định sự thành bại của cách mạng là công tác tổ chức và công tác cán bộ (CTCB). Mục tiêu, lý tưởng của Đảng không thay đổi, nhưng nhiệm vụ của từng thời kỳ lại khác nhau, do đó công tác tổ chức cán bộ (TCCB) phải luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử.

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

38303604
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
14504
51264
487723
38303604