Thời cơ phát động Toàn quốc kháng chiến

Thời cơ phát động Toàn quốc kháng chiến
Mở đầu và kết thúc chiến tranh là một vấn đề mang tính nghệ thuật, đó là nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ trong quá trình điều hành của lực lượng lãnh đạo. Các nhà kinh điển Mác và Lê-nin đã chỉ ra rằng: “Thời cơ là lực lượng”. Quy luật của chiến tranh là “mạnh được yếu thua”, ngoài sức mạnh vốn có, muốn tạo thêm sức mạnh thì phải biết “tạo lực, lập thế, tranh thời”.

Xem tiếp...

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - tiếng gọi cứu nước

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - tiếng gọi cứu nước
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi lần trước họa ngoại xâm, toàn thể quốc dân đồng bào đã nhất tề đứng dậy chống giặc cứu nước, bảo vệ bờ cõi sơn hà trước lời hiệu triệu sục sôi hào khí “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”,… khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Xem tiếp...

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, Quân đội nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, Quân đội nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trước quốc dân đồng bào, trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (DCCH) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện lịch sử trọng đại đó mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Xem tiếp...

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp...

“Con nuôi của Fidel” kể thời khắc dịch câu nói bất hủ về Việt Nam - Cuba

“Con nuôi của Fidel” kể thời khắc dịch câu nói bất hủ  về Việt Nam - Cuba
Đến giờ ông Nguyễn Đình Bin vẫn nhớ như in cảm giác rưng rưng xúc động khi dịch câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình” của vị lãnh tụ Fidel Castro 50 năm trước. Câu nói từ trái tim ấy đã khiến hàng chục vạn người vỗ tay reo hò như sấm.

Xem tiếp...

Bác Hồ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên

Bác Hồ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên (1908 - 1975) là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp hai bằng cử nhân và bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ văn khoa bộ môn sử - địa tại Đại học Tổng hợp Sorbone (Pháp) năm 26 tuổi. 

Xem tiếp...

Liêm chính khởi đầu chữ Tín

Liêm chính khởi đầu chữ Tín
Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đã được nhiều đại biểu đánh giá cao tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Hầu hết các đại biểu đều ghi nhận quyết tâm và nỗ lực tự đổi mới chính mình của Chính phủ để thực sự biến những thông điệp được lòng dân nói trên thành hiện thực, khởi đầu cho việc xây dựng lòng tin.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 12 năm 2016 (phần 1)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành  trong tháng 12 năm 2016 (phần 1)
1. Thông tư số24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số luận điểm về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số luận điểm về xây dựng  nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh còn là một nhà tư tưởng lỗi lạc trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, xã hội trong đó có những quan điểm về xây dựng một nền kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa (XHCN) để hướng tới một mục đích duy nhất là vì đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Xem tiếp...

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được duy trì và ngày một phát triển. Nếu như giai đoạn 2001-2005 cả nước có khoảng 2.553.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì giai đoạn 2006-2010 có khoảng 3.950.000 lượt và trong 4 năm (2011-2014) cả nước đã có hơn 3.770.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tăng từ 15 đến 20%. 

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 11 năm 2016 (phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành  trong tháng 11 năm 2016 (phần 2)
         1. Thông tư số 33/2016/TT-BYT ngày 19/9/2016 của Bộ Y tế về việc quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/11/2016

Xem tiếp...