Tin tổng hợp

Phan 3Đồng chí Lê-nin ra đời ngày 22-4-1870, mất ngày 21-01-1924. Thọ 54 tuổi.

Suốt 25 năm, đồng chí Lê-nin là người tổ chức và lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, đội tiên phong đã đưa giai cấp vô sản Nga đến cách mạng thắng lợi, đồng thời cũng là người lãnh đạo giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới.

thuong binh aSau nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh - thương binh hạng 2/4 Dương Đức Tiếp (ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn luôn phát huy tốt phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Những việc làm thầm lặng, nhưng giàu ý nghĩa của ông được nhiều người kính phục, được nhiều cấp, nhiều ngành tôn vinh và nêu gương cho mọi người học tập.

 

bac ho va van hoa phan 5Mỗi chứng bệnh sinh ra do nhiều nguyên nhân. Nhưng kết quả nó đều làm cho người ta ốm yếu. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông.

Trước hết, ta phải hiểu lý luận là gì?

nang cao chat luongNâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên là nội dung chủ yếu để góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo lý luận chính trị. Từ thực tế hiện nay, muốn nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên, đòi hỏi phải đổi mới và từng bước hoàn thiện chương trình, nội dung, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Phan 2Lần này, Hội nghị có đủ đại biểu Trung, Nam, Bắc và cán bộ cao cấp của Đảng trong chính quyền, quân sự, kinh tế, tài chính, đảng vụ, dân vận, kiểm tra, v.v. về dự, đó là một điểm tốt.

Những vấn đề thảo luận thì nhiều, nhưng đều hướng vào một đường đi: Kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân chủ mới để tiến tới chủ nghĩa xã hội.

su lanh dao cua dangQuân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trong suốt 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội.Đó là nguyên tắc bất di, bất dịch; là yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

xin chuc Chu tich 10Từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, quân dân Thủ đô đã giữ chân, tiêu hao quân chủ lực Pháp tại Hà Nội cho đến 17-02-1947. Còn ở các địa phương khác, cuộc vây hãm quân Pháp trong các đô thị cũng diễn ra giằng co, quyết liệt đến 90 ngày ở Nam Định, 50 ngày ở Huế và 25 ngày ở Đà Nẵng.

buc hoaHưởng ứng sáng tác về đề tài Bác Hồ, năm 2011, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức chuyến đi thực tế kéo dài hơn 12 ngày theo tuyến đường ngày xưa Bác hoạt động ở Quảng Tây (Trung Quốc) cho đoàn văn nghệ sĩ thành phố. Từ đó đến nay, kỷ niệm về chuyến đi vẫn in đậm trong ký ức của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh, bởi qua chuyến đi này, ông đã được trải nghiệm thực tế và nuôi dưỡng cảm xúc để sáng tạo nên tác phẩm “Khi Bác Hồ ở Quảng Tây, Trung Quốc”.

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

thongketruycap