Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh và những chính sách vì dân tộc và nhân dân

Hồ Chí Minh với sự ra đời Mặt trận Việt Minh  và những chính sách vì dân tộc và nhân dân
Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, hạnh phúc. Theo sáng kiến và đề nghị của Người, Trung ương Đảng quyết định thành lập Việt Minh, và đề ra “cách lãnh đạo” Việt Minh. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - Một tấm gương rèn luyện sức khỏe

Hồ Chí Minh - Một tấm gương rèn luyện sức khỏe
Ý thức tự rèn luyện thân thể ở Hồ Chí Minh có từ rất sớm và được hình thành trên cơ sở một quan niệm khoa học xác đáng về vai trò của sức khoẻ, thể chất đối với sự phát triển xã hội. Theo Hồ Chí Minh: "Sức khoẻ của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng hǎng hái. Tinh thần và sức khoẻ đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công". 

Xem tiếp...

Học Bác từ câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây”

Học Bác từ câu chuyện “Diệt sâu mới cứu được cây”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, lãng phí là “giặc ngoại xâm”, là kẻ thù của nhân dân, Người nói “Tham ô là trộm cắp. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi của Việt gian, mật thám. Chống tham ô, lãng phí và quan liêu như một “thứ giặc trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. 

Xem tiếp...

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thông điệp năm mới 2017

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thông điệp năm mới 2017
Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Nước .

Xem tiếp...

Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh  phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay
  Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống rất đa dạng, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; nguồn gốc tạo nên các mối đe dọa này rất phức tạp, có cả yếu tố phát sinh từ nguồn gốc thiên tạo lẫn yếu tố phát sinh từ nguồn gốc nhân tạo; có khả năng phát tán nhanh, phạm vi rộng, ảnh hưởng xuyên quốc gia. Một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống có khả năng chuyển hóa thành an ninh truyền thống, nếu khả năng kiểm soát, quản trị kém, thiếu cơ chế phối hợp hành động giữa các quốc gia.

Xem tiếp...

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 1): Nơi Bác dừng chân những ngày đầu kháng chiến

Hành trình theo dấu chân Bác (Kỳ 1): Nơi Bác dừng chân những ngày đầu kháng chiến
Trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc luôn là tấm gương tỏa sáng muôn đời về lòng yêu nước, đức hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng của dân tộc và phong trào hòa bình của nhân dân thế giới. 

Xem tiếp...

Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân  trong xây dựng Đảng
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản liên quan đến việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Bác Hồ trong tranh một người con gốc Việt

Bác Hồ trong tranh một người con gốc Việt
Tại nhà riêng của mình ở huyện Mương, tỉnh Na-khon Pha-nôm (Thái-lan), ông Lý dành một căn phòng thờ Bác Hồ cùng một căn phòng khác làm xưởng vẽ. Trong xưởng còn bừa bộn bút vẽ, bột mầu cùng những bức tranh đang dở, ông nói với chúng tôi về tình yêu đặc biệt đối với Bác Hồ, về niềm đam mê vẽ tranh, nhất là những bức tranh về Bác.

Xem tiếp...

Phát triển kinh tế theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Phát triển kinh tế theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế đang và sẽ ghi nhận động lực tăng trưởng kinh tế từ vốn đầu tư, sự cải thiện môi trường kinh doanh, tự do hóa đầu tư, tham gia chuỗi liên kết và cung ứng sâu và vững chắc hơn, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ thế giới, phát triển kinh tế biển,... 

Xem tiếp...

Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ

Người dân Tây Nguyên làm theo lời Bác Hồ
Những năm qua, phong trào lưu giữ và học tập theo thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Plây Cu năm 1946 đã trở thành thói quen của người dân. Việc làm bình thường nhưng lại có ý nghĩa hết sức lớn lao, thể hiện tình cảm tri ân của đồng bào Tây Nguyên dành cho Bác Hồ.

Xem tiếp...