Học Bác Hồ chúc Tết

Học Bác Hồ chúc Tết
Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Bác vẫn thường nói: “Đấu tranh giành được độc lập rồi nhưng chỉ độc lập thực sự khi nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc”.

Xem tiếp...

Nguyễn Ái Quốc - Những năm tháng gian khó

Nguyễn Ái Quốc - Những năm tháng gian khó
Sau khi bị bắt ở số nhà  186 phố Tam Kung, Cửu Long, Hương Cảng (theo kết quả khảo sát thực tế mới nhất tại Hồng Công tháng 9/2007, thì nơi Tống Văn Sơ bị bắt là phố Tam Kung chứ không phải phố Tam Lung như các tài liệu trước đây vẫn sử dụng) và bị giam ở nhà tù Víchtoria, nhờ sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng luật sư Lôgiơby và những người bạn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã được trả tự do.

Xem tiếp...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  với yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay
Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Đây là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ Nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định.

Xem tiếp...

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ

Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì thế, việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay.

Xem tiếp...

Nhớ và học tập phong cách của Người

Nhớ và học tập phong cách của Người
Lần đầu tiên “Phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đồng thời với những nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yêu cầu khách quan và nội dung quan trọng để xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ.

Xem tiếp...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác nhau về tính chất, mức độ, phạm vi, đối tượng... mà thôi.

Xem tiếp...

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đẩy lùi “gió độc” bằng sức mạnh pháp luật và niềm tin

Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đẩy lùi “gió độc” bằng sức mạnh pháp luật và niềm tin
Ngay sau khi Báo Quân đội nhân dân đăng bài viết “Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý” trong chuyên mục “Làm thất bại Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, vấn đề báo nêu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn
Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn "động đất chính trị" lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc mà còn cả đối với thế giới tư bản chủ nghĩa.

Xem tiếp...

Nhớ về những kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai 09/12/1961

Nhớ về những kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai 09/12/1961
Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương. Tuy thế  đến hôm nay, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn còn vẹn nguyên kỉ niệm về những mẩu chuyện nhỏ mà sáng ngời đạo đức của Bác - một nhân cách lớn song lại vô cùng giản dị, gần gũi.

Xem tiếp...

“Cầm thư Bác, chúng con cầm chiến thắng”

“Cầm thư Bác, chúng con cầm chiến thắng”
Ấy là những câu thơ trong bài thơ “Mặt trời thân yêu” của nhà thơ Ca Lê Hiến - Lê Anh Xuân (1940 - 1968) nói về tấm lòng của đồng bào và chiến sĩ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với Bác Hồ, cụ thể ở đây là Thư chúc Tết của Người.

Xem tiếp...

Khắc phục nhận thức sai lệch trong nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh

Khắc phục nhận thức sai lệch trong nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh
Khi khẳng định tầm quan trọng của lý luận đối với Đảng và hoạt động của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lời V.I.Lê-nin rằng “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị quốc gia, H.2011, tr.93). Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, lý luận cách mạng ấy là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước đến nay của tất cả các nước.

Xem tiếp...