Tấm áo choàng của Bác Hồ

Tấm áo choàng của Bác Hồ
Tại Phòng Truyền thống Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3), ở vị trí trang trọng nhất trưng bày một tấm áo choàng màu trắng được bảo quản trong tủ kính với dòng chữ: “Áo choàng Bác Hồ mặc khi Người về thăm Bệnh viện...”.

Xem tiếp...

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh  về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên.

Xem tiếp...

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ

Học và làm theo Bác về phong cách lãnh đạo dân chủ
Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng thấu triệt trong học tập và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày; được thực hiện gương mẫu từ chính bản thân mình; coi đó là bổn phận, danh dự của chính mình, sẽ thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp vừa hồng, vừa chuyên, tận tâm tận lực với nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế với văn hóa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Trong công cuộc kiến thiết đất nước ta, có bốn vấn đề cùng phải chú ý, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau, không được xem nhẹ mặt nào, đó là: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. 

Xem tiếp...

Khẩu đội trưởng “khờ”

Khẩu đội trưởng “khờ”
Dành không ít thời gian, công sức để thăm dò, tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng gặp được Chuẩn úy, cựu chiến binh (CCB) Lường Phúc Thoại, dân tộc Tày, năm nay tròn 70 tuổi, hiện đang sống ở xóm Nà Lài, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ông nguyên là Khẩu đội trưởng Khẩu đội 6, Đại đội 1, Trung đoàn 234, Sư đoàn Phòng không 367. Chuyện diễn ra đã nửa thế kỷ nhưng ký ức về lần vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm trận địa vẫn còn vẹn nguyên trong ông.

Xem tiếp...

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”

Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng ta vừa ra đời rất đúng lúc, kịp thời, hợp lòng dân và chắc chắn sẽ tạo ra những “cú huých” mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng vẫn có người lên tiếng rêu rao là một nghị quyết “bế tắc về lý luận”. Sự xuyên tạc này rất cần phải vạch trần, phê phán do động cơ xấu.

Xem tiếp...

Triết lý nhân sinh hành động của Hồ Chí Minh

Triết lý nhân sinh hành động của Hồ Chí Minh
Bác Hồ sống cùng chúng ta 79 mùa Xuân. Qua nghiên cứu các tên gọi của Người thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có tới 175 cái tên. Riêng điều này đã là huyền thoại, mà huyền thoại Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Trong 175 cái tên ấy, chúng ta lưu ý đặc biệt đến hai cái tên: Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Dân. 

Xem tiếp...

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay
Nói đến tham nhũng và chống tham nhũng thì ai cũng biết đó là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành tranh đấu bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là bằng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Xem tiếp...

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân ta, giá trị hợp thành nền văn hóa Việt Nam. Mặc dù thể hiện cái riêng, nhưng phong cách tư duy của Người không xa lạ mà mang tính lan tỏa, tác động tích cực tới hành động của các thế hệ người dân Việt Nam yêu nước nói riêng, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.

Xem tiếp...

Những cây dừa trong vườn Bác

Những cây dừa trong vườn Bác
Đến tham quan ngôi Nhà sàn Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, chúng ta đều thấy ngay ở vườn trước Nhà sàn có hai cây dừa cao, xanh tốt, sai quả, trồng đối xứng nhau được gọi là hai cây dừa miền Nam. Hai cây dừa này được lấy từ Công viên Thống nhất về trồng tại đây năm 1958, sau khi Bác Hồ chuyển sang Nhà sàn ở và làm việc. 

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những sự kiện trong tháng 12 qua các năm (1890-1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những sự kiện  trong tháng 12 qua các năm (1890-1969)
Nguyễn Tất Thành được phụ thân gửi học chữ Hán với thầy Vương Thúc Quý ở trong làng Kim Liên. Thầy Vương Thúc Quý là người con độc nhất của tú tài Vương Thúc Mậu, lãnh tụ Cần Vương của huyện Nam Đàn, người đã hy sinh trong cuộc càn quét của giặc Pháp tại Kim Liên. 

Xem tiếp...