Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ  then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Xem tiếp...

Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay

Nhận dạng một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay
Từ khi đất nước tiến hành đổi mới đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, từ lãnh đạo cao cấp nhất đến lãnh đạo cơ sở, đồng thời, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận của Đảng là thanh niên, sinh viên và học sinh.

Xem tiếp...

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 1

Sáng ngời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bài 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người cầm lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Người đã để lại một kho tàng di sản tư tưởng quý báu, tài sản tinh thần vô giá cho Đảng và dân tộc ta.

Xem tiếp...

Từ “Chính phủ phục vụ” trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến “Chính phủ kiến tạo” ở nước ta hiện nay

Từ “Chính phủ phục vụ” trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh  đến “Chính phủ kiến tạo” ở nước ta hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản vô giá về lĩnh vực chính trị, về nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước, phương thức quản lý xã hội, quản trị quốc gia phù hợp với đặc thù, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong đó, Người đặc biệt coi trọng đến vấn đề nguồn gốc, bản chất của quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; thái độ, trách nhiệm của người cán bộ cách mạng.

Xem tiếp...

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới
Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy được bài học này cần thống nhất một số định hướng: Phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; kế thừa tinh thần đem sức ta tự giải phóng cho ta, sức mạnh nội sinh là yếu tố quyết định; phòng chống mọi biểu hiện tuyệt đối hóa sức mạnh dân tộc hay sức mạnh thời đại.

Xem tiếp...

Đảng lãnh đạo Nhà nước là quá trình lịch sử tự nhiên

Đảng lãnh đạo Nhà nước là quá trình lịch sử tự nhiên
 Qua chiến đấu và chiến thắng, Đảng ta, cả dân tộc và mỗi người dân Việt Nam yêu nước được rèn luyện về nhiều mặt, càng nhận thức được đúng đắn hơn con đường đi tới tương lai, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...

Xem tiếp...

Chăm lo lợi ích, hạnh phúc nhân dân là mục tiêu cao quý, thiêng liêng của Đảng

Chăm lo lợi ích, hạnh phúc nhân dân  là mục tiêu cao quý, thiêng liêng của Đảng
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2017), cũng đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2017), các lực lượng thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam lại diễn trò bằng cách làm cũ rích. Trên một số trang mạng xã hội, những kẻ cơ hội đăng tải nhiều bài viết suy diễn, bịa đặt về mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Một số bài viết khác thì cố tình ngụy biện, xuyên tạc những công việc mà Đảng lo cho dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua.

Xem tiếp...

Chuyện về dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trong Lăng Bác

Chuyện về dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trong Lăng Bác
  Chúng tôi xin giới thiệu hồi ký của cố đồng chí Lê Đức, nguyên Phó Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam về một trong những công việc thầm lặng của những người tham gia xây dựng Lăng.

Xem tiếp...

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón chào Xuân Đinh Dậu-2017 với khí thế mới, quyết tâm mới.

Xem tiếp...

Vẹn nguyên hình ảnh Bác Hồ

Vẹn nguyên hình ảnh Bác Hồ
Dù tuổi cao sức yếu, nhưng kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ vẫn được lớp người đi trước khắc sâu. Đó không chỉ là những kỷ niệm, ký ức đẹp, mà nó còn là động lực, là niềm tin để họ sống và cống hiến hết mình cho dân, cho nước.

Xem tiếp...

Phủ thờ Bác Hồ ở Cái Bè: Biểu tượng văn hóa, lịch sử

Phủ thờ Bác Hồ ở Cái Bè: Biểu tượng văn hóa, lịch sử
Tọa lạc bên con rạch Ruộng với dòng nước ngọt bốn mùa, Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tự hào của người dân huyện Cái Bè vì đây là địa phương duy nhất trong tỉnh có Phủ thờ Bác. Phủ thờ không chỉ là nơi để tưởng nhớ vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc mà đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng trong đời sống của người dân địa phương.

Xem tiếp...