19. Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai

- Tác giả: PGS, TS. Bùi Đình Phong

- Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật

- Năm xuất bản: 2015

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai” là những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm của PGS, TS. Bùi Đình Phong về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi là điểm nhấn của cuốn sách.

Nội dung cuốn sách gồm năm phần:

-Chương Mở đầu: Điểm xuất phát (1890-1911);

-Chương I: Hồ Chí Minh - Tìm đường (1911-1920);

-Chương II: Hồ Chí Minh - Mở đường (1921-1930);

-Chương III: Hồ Chí Minh - Dẫn đường (1930-1945);

-Chương IV: Hồ Chí Minh - Giữ vững nền độc lập dân tộc và thiết kế tương lai (1945-1969)

-Kết luận: Hồ Chí Minh: Trí tuệ - bản lĩnh đổi mới và phát triển.

tac pham 7
Bìa cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai”. Ảnh: Internet

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận riêng về con người và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng của Người đối với dân tộc và thời đại. Cuốn sách được ra đời nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

20. Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam

- Nxb Văn hóa - Thông tin

- Năm xuất bản: 2014

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Công lao to lớn của Người với dân tộc ta, đất nước ta, với cách mạng Việt Nam như non cao, biển rộng. Tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Với lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2014), Nxb Văn hóa - Thông tin xuất bản quyển sách “Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam”. Quyển sách gồm 6 phần:

Phần I: Tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần II: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần III: Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần IV: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần V: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Phần VI: Những vần thơ dâng bác.

tac pham 7 2
Bìa cuốn sách “Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc,
đất nước và cách mạng Việt Nam”. Ảnh: Internet

Đây là tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững.

21. Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

- Tác giả: GS, TS, NGND. Trần Văn Bính

- Nxb Thông tin và Truyền thông

- Năm xuất bản: 2014

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Chân lý đó đã làm rung động con tim mỗi người dân Việt Nam khi nhắc đến tên Người - Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

tac pham 7 3
Bìa cuốn sách “Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức”. Ảnh: Internet

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống từ văn hóa, khoa học, giáo dục cho tới tôn giáo, tín ngưỡng..., song lĩnh vực mà Người đề cập đến nhiều nhất chính là vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống. Hiếm có một lãnh tụ nào quan tâm nhiều đến vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống như Bác, và chắc chắn càng hiếm có một lãnh tụ nào mà cả cuộc đời lại là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và lối sống như Bác của chúng ta. Đó chính là một di sản tinh thần vô giá của dân tộc trong hành trình đấu tranh, dựng xây và phát triển. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa và đạo đức có sự gắn quyện, hài hòa, đã đạt tới sự thống nhất cao độ giữa công và tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Chính vì thế, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và vinh dự”, thành biểu tượng của đạo đức, văn minh, không phải chỉ của Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức, văn minh nhân loại. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học tập và làm theo. 

GT, TS, NGND. Trần Văn Bính là người đã có nhiều năm tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa và con người. Các bài viết của giáo sư, dù ra đời tại các thời điểm khác nhau, đều hướng tới việc nghiên cứu và khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cuốn sách“Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức” gồm 2 nội dung chính: Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa và Di sản Hồ Chí Minh về đạo đức. Qua các bài viết nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau, tác giả mong muốn giới thiệu những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người; gắn việc nghiên cứu, học tập các tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với việc giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết về văn hóa, con người ở nước ta hiện nay.

Thu Hiền (tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

39280612
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6161
65895
309482
39280612