Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa

Việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân. Đối với các thứ hàng hoá cần dùng hàng ngày cũng vậy. Cán bộ và công nhân ta nói chung đều thấm nhuần tinh thần đó và cố gắng sản xuất hàng hoá cho tốt.

 Nhưng vẫn có một số cán bộ và công nhân kém tinh thần trách nhiệm, sản xuất hàng hoá xấu, làm thiệt thòi cho nhân dân. Sau đây là mấy ví dụ:

 - Kim khâu quá to, khó khâu, hay làm đứt chỉ.

 - Đinh (của công ty Phú Lợi) quá xấu. Người ta mua 500 cân, thì non một nửa không dùng được.

 - Xe đạp "Thống Nhất" có cái mới đi 30 cây số đã xộc xệch.

 - Bán vali mà không bán khoá.

 - Khăn mặt, có cái dùng một tháng đã rách.

 - Áo đi mưa, mặc dăm lần đã đứt cúc.

 - Ủng đi mưa, 12 đồng một đôi, chỉ dùng được vài tháng.

 - Áo may sẵn cho trẻ con, mới mặc một buổi thì 3 khuy đã rơi mất 2.

 - Bút máy "Trường Sơn" có cái dùng được vài tháng thân bút đã nứt.

 - Bút chì "Hồng Hà" thường hay gẫy, không vót được. (Trích báo Nhân Dân , ngày 17-11-1962). 

 - Dép da "Minh Tân" khâu dối. Mấy nghìn đôi bị ứ đọng không bán được.

 - Vở bán cho học sinh, gạch xiêu vẹo, bị mực hoen ố, bị loại ra 10 vạn tập.

 - Giường bán mỗi chiếc 70 đồng, nhưng mua về lắp vào không được, lỗ đục nhỏ mà mộng lại to. Giường ghế đóng không đúng quy cách, cán bộ mậu dịch vẫn cứ nhận.

 (Trích báo Thời mới , ngày 20-11-1962)

 Những khuyết điểm nói trên đã trái hẳn với chính sách của Đảng và Chính phủ, đã làm thiệt hại đến lợi ích của nhân dân.

Nguyên nhân là vì một số cán bộ, công nhân và xã viên các hợp tác xã thủ công nghiệp thiếu tinh thần trách nhiệm , chỉ chạy theo số lượng, làm ẩu, làm dối!

Đề nghị Bộ Công nghiệp nhẹ và các hợp tác xã thủ công nghiệp cần phải có biện pháp sửa chữa những khuyết điểm đó. Phải giáo dục cán bộ, công nhân và xã viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Phải thi hành nghiêm chỉnh kỷ luật: Làm hỏng thì phải làm lại. Phải có chế độ: Mỗi xí nghiệp, mỗi hợp tác xã phải bảo đảm chất lượng những sản phẩm của mình.

 Anh em công nhân và xã viên cần phải làm đúng khẩu hiệu sản xuất "nhiều, nhanh, tốt, rẻ ".

 Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 1962 và bàn về công tác lãnh đạo và tổ chức thi đua năm 1963

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào hỏi các đồng chí đại biểu.

Cuộc Hội nghị kiểm điểm phong trào thi đua năm nay để rút kinh nghiệm mà lãnh đạo cho tốt phong trào thi đua năm sau là rất cần thiết và kịp thời.

 Chúng ta cần nhận rằng: Phong trào thi đua năm nay khá tốt, nhưng vẫn còn những chỗ yếu và thiếu sót.

Chúng ta cũng phải nhận rằng công nhân và cán bộ trực tiếp có rất nhiều sáng kiến (như ở Hải Phòng trong 9 tháng đã có 15.000 sáng kiến). Nhưng phần lớn nhược điểm thường do cán bộ lãnh đạo chưa thật sát, thật sâu. Nhiều đồng chí phụ trách các ngành, các địa phương chưa chú ý đúng mức đến công tác chỉ đạo, tổ chức thi đua. Bác nêu mấy khuyết điểm làm ví dụ:

 - Nhiều mặt hàng chất lượng còn kém.

 - Nhiều xí nghiệp và công trường chưa thực hành tiết kiệm.

 - Công nhân có nhiều sáng kiến, ví dụ chỉ một xưởng cơ khí Hà Nội đã có 2.500 sáng kiến. Nhưng lãnh đạo không kịp thời xét duyệt, áp dụng, khen thưởng và phổ biến. Cách lãnh đạo như vậy đã không khuyến khích được tài năng của công nhân, mà còn làm cho công nhân kém phấn khởi và gọi nghiên cứu là "ngâm cứu".

 - Từ các bộ đến các xí nghiệp và công trường, việc quản lý còn kém chặt chẽ. Do đó mà kỷ luật tài vụ còn lỏng lẻo, kỷ luật lao động còn chưa nghiêm.

 - Về công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nói thì nhiều nhưng làm được ít. Những cái làm nhiều như lưỡi cày và máy cấy, thì phần lớn chất đã xấu, giá lại cao, nông dân ít dùng được. Việc thiếu sót này Bộ Nông nghiệp cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

- Đối với các lá cờ đầu, đơn vị tiên tiến, các anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua, cần phải bồi dưỡng và giúp đỡ họ thật sự thành những gương mẫu và đầu tàu. Việc đó cũng làm chưa được thật tốt.

 - Hôm vừa rồi có cuộc Hội nghị về cải thiện đời sống của công nhân và viên chức, có kết quả tốt, Bác chỉ thêm vài ý kiến là: Nói đời sống thì phải nói cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Muốn thật sự cải thiện, thì lãnh đạo từ các bộ đến các xí nghiệp và cơ quan cũng phải đi sâu đi sát. Phải làm cho mọi công nhân và viên chức hiểu thật rõ rằng sản xuất và tiết kiệm cũng như dòng nước, cải thiện đời sống cũng như chiếc thuyền, nước càng sâu thì thuyền càng cao. Muốn cải thiện không ngừng thì phải không ngừng tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

 - Một điều vô cùng quan trọng là giáo dục cho cán bộ và công nhân thật thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ. Điều này làm được tốt thì mọi việc đều giải quyết dễ dàng.

 - Dưới sự lãnh đạo chung của Đảng, các đồng chí thủ trưởng các bộ, các ngành và các địa phương, cùng công đoàn và Đoàn Thanh niên Lao động cần phải bảo đảm lãnh đạo phong trào thi đua năm sau cho thật tốt, công nhân và cán bộ phải bảo đảm làm đúng khẩu hiệu "nhiều, nhanh, tốt, rẻ", thì chúng ta nhất định hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1963, chuẩn bị tốt cho kế hoạch những năm sau. Và như vậy là chúng ta tiến một bước mạnh trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

 Cuối cùng, Bác chúc các đồng chí đại biểu và gửi lời chúc tất cả anh chị em công nhân và viên chức: Năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, cố gắng mới, thắng lợi mới!

Bài nói với nhân dân và cán bộ tỉnh Nam Định

Thưa đồng bào,

 Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thăm đồng bào, cán bộ và bộ đội, công an và dân quân tự vệ, các anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua, kiều bào mới về nước, bà con Hoa kiều, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

 So với năm 1958, Bác về thăm lần trước, thì lần này Bác vui lòng thấy đồng bào tỉnh ta đã cố gắng và có tiến bộ về các mặt.

Về nông nghiệp thì trong toàn tỉnh hiện nay đã có 90% đồng bào nông dân vào hợp tác xã. Ở vùng đồng bào công giáo cũng đã có 62% số hộ vào hợp tác xã. Nhờ làm ăn tập thể mà đã tăng được vụ, vỡ hoang thêm, chăn nuôi và làm nghề phụ mỗi năm một tiến bộ. Cho nên sản xuất nông nghiệp trong hai năm vừa qua, nhất là năm 1962, tuy gặp thiên tai liên tiếp, nhưng nhờ đồng bào và cán bộ ra sức chống hạn, làm thuỷ lợi và phân bón cho nên năng suất bình quân cả năm vẫn giữ được gần 20 tạ một héc ta.

Các ngành khác trong tỉnh như công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, vệ sinh, trật tự an ninh cũng đều tiến bộ hơn.

Có kết quả như vậy là do đồng bào cả tỉnh, lương cũng như giáo, biết đoàn kết giúp đỡ nhau, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Cán bộ thì chịu khó, tận tuỵ.

 Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ vui lòng khen ngợi đồng bào về những cố gắng đó. 

 Nhân dịp này, Bác nhắc nhở thêm đồng bào và cán bộ mấy công việc sau đây:

Về nông nghiệp:

 Các hợp tác xã trong tỉnh tuy được củng cố nhưng còn yếu. Vì vậy cần ra sức làm tốt cuộc vận động "cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc".

 22 hợp tác xã đã làm xong cải tiến quản lý trong đợt thí điểm phải ra sức làm tốt các việc đã đề ra, để tăng năng suất lao động, làm cho thu nhập của hợp tác xã và của xã viên được tăng thêm.

 Hiện nay đang làm đợt 1 cuộc vận động này ở 88 hợp tác xã. Cần phát động tốt tư tưởng xã viên, trai cũng như gái, làm cho mọi người thật thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể, cùng nhau bàn bạc cách làm ăn, thực hiện quản lý dân chủ và tài chính công khai, chống tham ô, lãng phí.

 Những nơi chưa tiến hành cuộc vận động thì phải củng cố hợp tác xã, chuẩn bị tốt để khi làm được thuận lợi.

 Lúa chiêm sắp được gặt rộ. Hiện nay có nơi lúa trỗ đang bị hạn. Vùng ven biển vì hạn lại cho nên bị mặn và có sâu. Bà con nông dân cần kịp thời tát nước trừ mặn, trừ sâu để thu hoạch vụ chiêm này cho tốt. Phải chuẩn bị đầy đủ để thu hoạch được nhanh, gọn, tốt vụ chiêm và kịp thời làm tốt vụ thu và vụ mùa. Khi bộ đội và học sinh về gặt giúp, đồng bào cần chú ý hướng dẫn họ gặt, bó, gánh cho khéo để thóc khỏi rơi vãi lãng phí.

 Tỉnh ta phải cố gắng trồng hoa màu nhiều hơn nữa, nhất là khoai nước và dong riềng là những thứ có năng suất cao, để có thêm lương thực cho người và thức ăn cho gia súc.

 Về chăn nuôi, thì Nam Định có giống lợn tốt và có nhiều bãi cỏ ở ven sông, ven biển. Như thế là rất thuận lợi cho việc phát triển nuôi lợn và trâu bò.

 Phải chăm sóc trâu bò, bê nghé cho tốt. Hợp tác xã Nam Hải ở Hải Hậu là một kiểu mẫu nuôi trâu tốt. Các hợp tác xã khác nên học tập làm theo. Đồng thời phải tránh kinh nghiệm xấu của hợp tác xã Thành Công (Trực Ninh) trong một tháng để chết 5 con trâu, 46 con còn lại thì 37 con gầy còm, 3 con hấp hối.

 Việc nuôi cá, cũng phải chú ý phát triển. Các hợp tác xã Thượng Lỗi, Đại Đồng có kinh nghiệm tốt nuôi cá ở ruộng, hồ, ao. Nên phổ biến rộng rãi cho các nơi khác cùng làm.

 Về trồng cây, Nam Định làm chưa tốt. Từ Tết đến nay tuy đã trồng được 16 vạn cây, vì chăm sóc kém mà cây chết rất nhiều. Cần trồng cây nào tốt cây ấy. 5,6 năm sau sẽ có lợi to.

 Tỉnh ta, người đông, ruộng tốt nhưng ít. Cho nên một mặt phải chú trọng thâm canh tăng năng suất, một mặt phải vận động và tổ chức cho đồng bào đi phát triển kinh tế miền núi và miền biển.

 Nam Định có miền biển giàu có, nhưng việc khai thác nguồn lợi này còn yếu. Phải mở rộng diện tích làm muối, phát triển nghề đánh cá, trồng nhiều cói, nhiều dừa...

 Công tác đắp đê phòng lụt, năm vừa qua Nam Định làm khá. Năm nay hạn nhiều. Sau hạn thường có mưa to, phải chú ý phòng lụt, không được chủ quan. Đầu năm nay, công tác đắp đê của tỉnh nhà còn chậm. Phải cố gắng làm nhanh, làm tốt để hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa.

 Trước khi kết thúc câu chuyện nông nghiệp, Bác muốn hỏi: Phải chăng thanh niên nông dân cho rằng làm ruộng chân bùn tay lấm không xinh trai đẹp gái, cho nên tư tưởng thoát ly nông thôn khá phổ biến? Bác chắc rằng các cháu thanh niên không sai lầm đến thế. Để phát triển tốt, nông thôn ta cần nhiều thanh niên học hay cày giỏi.

Tỉnh Nam Định có công nghiệp và thủ công nghiệp quan trọng. Năm 1962, Nhà máy dệt đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Như thế là tốt.

 Nhưng công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp còn kém cả chất và lượng. Phải cố gắng làm nhiều hàng hoá tốt để phục vụ nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cán bộ và công nhân Nam Định cần làm tốt cuộc vận động "nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” để phát triển kinh tế hơn nữa.

 Về văn hoá giáo dục, Nam Định có thành tích trong công tác bổ túc văn hoá. Tuy vậy còn phải cố gắng hơn nữa. Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

 Công tác vệ sinh phòng bệnh có nơi đã làm tốt, như xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng) đã xây được 554 giếng nước, làm trên 400 hố xí hợp vệ sinh, hầu hết nhân dân trong xã tham gia tập thể dục thể thao. Các xã trong tỉnh cần làm như vậy.

 Tăng gia sản xuất phải đi đôi với thực hành tiết kiệm. Ở tỉnh ta có một số nơi còn chi tiêu lãng phí trong việc ma chay, cưới xin. Hoặc có những cuộc liên hoan giết lợn, giết bò lu bù. Cần phải chấm dứt những thói xấu ấy.

 Bộ đội, công an, dân quân tự vệ, phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của địch, giữ gìn trật tự an ninh thật tốt.

 Tỉnh nhà có những hợp tác xã sản xuất khá như Ngô Xá, Đại Đồng, Phong Lộc, Đài Môn, Đồng Quỹ, Thượng Lỗi... Có những Anh hùng Lao động công nghiệp, nông nghiệp. Có hơn 600 chiến sĩ thi đua, hàng vạn lao động tiên tiến và kiện tướng sản xuất, có các tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Cần phát huy tác dụng của những gương mẫu tốt ấy để đẩy mạnh phong trào tiến lên.

 Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có. Đồng bào tỉnh Nam Định có truyền thống đoàn kết và đấu tranh anh dũng. Trong thời kỳ kháng chiến, tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến công vẻ vang. Ngày nay, Nam Định lại kết nghĩa với Mỹ Tho anh hùng. Bác tin rằng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh, nhân dân và cán bộ Nam Định sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ.

 Đại hội đảng bộ của tỉnh vừa kết thúc thắng lợi. Cán bộ và nhân dân phải làm tốt mọi nghị quyết của Đại hội, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1963 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, làm cho Nam Định trở thành một tỉnh tiên tiến.

 Cán bộ từ Trung ương đến xã đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân.

 Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đồng bào cần phải luôn luôn giúp đỡ và phê bình cán bộ để họ làm trọn nhiệm vụ.

 Địa phương nào, hợp tác xã nào, đơn vị nào, cá nhân nào đạt được những thành tích xuất sắc nhất, Bác sẽ đề nghị Chính phủ khen thưởng.

 Cuối cùng Bác nhờ các đại biểu có mặt ở đây chuyển lời chào thân ái của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của Bác đến đồng bào và cán bộ các địa phương.

Thư gửi Đại hội Tổ và Đội lao động xã hội chủ nghĩa toàn miền Bắc

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái gửi lời chào mừng Đại hội.

Đại hội họp hôm nay có ý nghĩa rất lớn. Vừa đúng 15 năm trước đây (19-6-1948), trong những ngày kháng chiến rất gian khổ nhưng rất anh hùng, Đảng ta phát động phong trào thi đua yêu nước. Từ Bắc đến Nam, quân và dân ta đã hưởng ứng rất hăng hái.

 Phong trào đó đã đưa lại cho chúng ta thắng lợi trong kháng chiến và thành công trong sự nghiệp xây dựng về sau.

 Hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã tiến lên những bước mới. Từ chỗ thi đua từng người, nay dần dần tiến lên thi đua tập thể, ấy là tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa. Đó là bước tiến rất đáng mừng.

 Cho đến nay đã có trên 6.000 tổ và đội ghi tên thi đua để giành lấy danh hiệu vẻ vang là tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa. 389 tổ và đội đã được công nhận. Trong đó có 1.400 chị em phụ nữ, 1.400 công nhân đàn ông và 3.800 là thanh niên. Thế là thanh niên đã chiếm số đông hơn. Bác có lời khen ngợi thanh niên và khuyên các cháu cố gắng thêm nữa. 

 Nhưng so với các nước anh em thì phong trào lao động xã hội chủ nghĩa của ta còn quá chậm. Ví dụ, trước đây vài năm, nước Triều Tiên anh em đã có 9.600 đội Thiên lý mã, gồm có 197.200 công nhân. Nhờ lực lượng hùng mạnh đó mà kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1957-1961) đã hoàn thành trước thời hạn 2 năm rưỡi.

 Ở nước ta thì phong trào lao động xã hội chủ nghĩa nay mới bắt đầu. Có những nhà máy đang tiến lên khá, như:

 - Xi măng Hải Phòng có 56 tổ đã ghi tên, 17 tổ đã được công nhận.

 - Dệt Nam Định có 55 tổ đã ghi tên, 16 tổ đã được công nhận.

 - Gang thép Thái Nguyên có 206 tổ đã ghi tên, 14 tổ đã được công nhận.

 - Cơ khí Hà Nội có 21 tổ đã ghi tên, 9 tổ đã được công nhận.

 Song những xí nghiệp khác thì còn chậm chạp lắm, như: 

 - Nhà máy Cơ khí Xe lửa Gia Lâm hơn 1.800 công nhân, mà mới có 5 tổ ghi tên, 1 tổ được công nhận.

 - Mỏ than Hà Lầm gần 1.500 công nhân, mà mới có 11 tổ ghi tên, 1 tổ được công nhận.

 - Nông trường Đồng Giao 2.300 công nhân, mà mới có 13 đội ghi tên, 1 đội được công nhận, v.v..

 Các cô các chú phải cố gắng nhiều, cố gắng nhiều hơn nữa! 

 Lúc này, chúng ta đang vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Triều Tiên anh em. Bác mong công nhân ta có thể nhờ Đoàn đại biểu chuyển đến anh chị em công nhân Triều Tiên lời quyết tâm rằng: "Chúng tôi nhất định cố gắng theo kịp các bạn!".

 Bây giờ, Bác nêu vài ý kiến về tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa. Như trên đã nói, đây là phong trào thi đua yêu nước tiến lên những bước mới hơn và cao hơn. Cho nên các tổ viên, đội viên cần trau dồi đạo đức cách mạng và tư tưởng giai cấp vô sản, làm đúng 3 tiêu chuẩn đã nêu ra. Phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội; ý thức làm chủ tập thể, tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng đất nước; chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là ra sức sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ để cải thiện dần dần đời sống của nhân dân, để hoàn thành thắng lợi kế hoạch hằng năm và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, để chuẩn bị điều kiện tốt cho những kế hoạch sau.

 Bác chắc rằng nhân dân lao động ta sẽ làm được như vậy.

 Nhưng việc lãnh đạo phải làm tốt hơn hiện nay. Phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, toàn diện và chu đáo. Phải quan tâm bồi dưỡng và giúp đỡ những người, những tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa để họ thực hiện tốt nhiệm vụ làm gương mẫu, làm đầu tàu. Phải hết sức tránh xáo trộn các tổ và đội đã thành lập.

 Trong việc lãnh đạo, các cấp uỷ đảng, công đoàn và Đoàn thanh niên cần phải giải thích cặn kẽ cho mọi người lao động hiểu thấu Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, cùng những Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ bảy và thứ tám của Trung ương Đảng. Công việc này phải làm một cách sâu rộng và liên tục, nhưng vui vẻ và nhẹ nhàng, sao cho mọi người phấn khởi. Lãnh đạo cần phải kết hợp chặt chẽ phong trào lao động xã hội chủ nghĩa trong phong trào chung thi đua yêu nước và hai cuộc vận động lớn là: 

 - Cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc.

 - Cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

 Công việc tuy nhiều và khó khăn không ít, nhưng với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhất định thắng lợi. Chúng ta phải thắng lợi vì đó là sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh để thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, chúng ta nhiệt liệt hoan hô hai vị Anh hùng Lao động mới là đồng chí Sêrếchcôva và đồng chí Bicốpxki đã thắng lợi trong cuộc bay chinh phục vũ trụ.

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kinh nghiệm “3 xây, 3 chống”

Ra sức tự lực cánh sinh để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ để nâng cao đời sống của nhân dân. Cuộc vận động "3 xây, 3 chống” sẽ giúp chúng ta thuận lợi tiến đến mục đích tốt đẹp đó.

 Muốn xây dựng một lâu đài mới thì phải phá cái lều cũ ọp ẹp đi. Muốn xây dựng những tiến bộ mới trong nền kinh tế ta thì phải chống những cái cũ kỹ và lạc hậu. Ví dụ:

 - Chống lãng phí sức người. Như ở công trường “8-3” trước đây trong số 2.700 người mà có đến 603 người ở bộ máy quản lý không trực tiếp sản xuất. Thế là cứ độ 4 người sản xuất thì có 1 người quản lý.

 - Chống lãng phí thời giờ . Như ở Nhà máy Cơ khí Xe lửa Gia Lâm trước đây bình quân mỗi năm một công nhân chỉ làm việc ở nhà máy 222 ngày. Thế là mỗi năm nghỉ việc đến 4 tháng và 3 tuần (kể cả chủ nhật và ngày lễ), mà Nhà nước vẫn phải trả lương. Mỗi ngày đáng lẽ phải làm 8 giờ. Nhưng thật sự lao động ở công trường chỉ 5 - 6 giờ, ở nhà máy chỉ 6 - 7 giờ. Thế là mỗi ngày các công trường và nhà máy có hàng vạn giờ chết.

 - Chống lãng phí máy móc. Năng suất của thiết bị và máy móc chỉ được sử dụng rất thấp: Ở công nghiệp nặng chỉ độ 60 - 65 %. Công nghiệp nhẹ 50 %. Xây dựng cơ bản chỉ 35 %. Thế là bình quân cứ 2 nhà máy thực tế chỉ 1 nhà máy làm việc! Đây là chưa nói đến lãng phí nguyên liệu, vật liệu.

  Biết rõ những khuyết điểm đó, chắc rằng cán bộ và công nhân ta sẽ rất đau lòng. Họ sẽ ra sức thực hiện tốt cuộc “3 xây, 3 chống” để sửa chữa những khuyết điểm tai hại ấy và để sản xuất tốt hơn.

 Những nơi thí điểm "3 xây, 3 chống" đã bước đầu thu được những kết quả tốt và kinh nghiệm tốt. Ví dụ Nhà máy Cơ khí Xe lửa Gia Lâm:

  - Do xây dựng lại cách phát lương cho công nhân, mỗi tháng đã tiết kiệm được 900 công.

 - Do xây dựng tinh thần quý trọng của công, chỉ trong quý III năm ngoái đã thu nhặt được 24 tấn kim loại màu và 288 tấn sắt cũ.

 - Do xây dựng lại bộ máy quản lý, giảm số người không trực tiếp sản xuất từ 13% xuống 6%.

 - Do nâng cao tinh thần trách nhiệm, mà máy móc được bảo quản tốt hơn và hoạt động nhiều giờ hơn.

 - Nhờ những cải tiến bước đầu mà việc hoàn thành kế hoạch tiến lên rõ rệt. 6 tháng đầu năm ngoái (chưa làm “3 xây, 3 chống”) chỉ chữa được 9 đầu máy, 6 tháng cuối năm ngoái (bước đầu “3 xây, 3 chống”) đã sửa được 23 đầu máy mà kỹ thuật lại tốt hơn trước.

 Trong thành tích chung đó, công nhân thanh niên đã góp phần đáng kể. Ở nhà máy này gồm một nửa số công nhân là thanh niên. Trước kia vì giáo dục chưa được tốt, một số công nhân phạm nhiều khuyết điểm, sai lầm. Như không tôn trọng kỷ luật lao động. Tham ô, lãng phí lặt vặt khá phổ biến. Thiếu ý thức làm chủ và mang nặng tinh thần làm thuê, v.v..

 Từ ngày phát động cuộc “3 xây, 3 chống”, công nhân thanh niên đã tiến bộ nhiều: Đoàn kết chặt chẽ hơn trước. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Tệ đi muộn về sớm đã giảm nhiều và đã thực hiện khẩu hiệu “8 giờ vàng ngọc”. Có sáng kiến đặt “thùng tiết kiệm” và đã thu được 13 tấn gang thép, 12 tấn gỗ, than... Chất lượng sản phẩm đã tăng, hàng hỏng đã từ 30% giảm xuống 10%. Do tiến bộ mà có 27 đoàn viên thanh niên đã được vinh dự vào Đảng.

 Những thành tích bước đầu đang khuyến khích anh em Nhà máy xe lửa Gia Lâm và các thí điểm khác phải tiến lên nữa, tiến lên mãi. Đồng thời nó chứng tỏ rằng làm tốt cuộc “3 xây, 3 chống” sẽ đưa lại cho chúng ta những kết quả rất to.

 Bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó khăn. Phải biết gỡ cái nút khó chính thì những khó khăn khác sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Kinh nghiệm cho biết rằng:

 - Cuộc vận động này phải lãnh đạo thật chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc phải thường xuyên.

 - Các cán bộ phụ trách phải xung phong gương mẫu, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình anh em khác. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng và quyết tâm sửa chữa sai lầm. Phải thật sự mở rộng dân chủ. Như thế thì quần chúng sẽ cởi mở, tinh thần đoàn kết và ý thức làm chủ của quần chúng sẽ được nâng cao. Cán bộ và quần chúng mọi người đều phấn khởi và đồng tâm hiệp lực để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Và "3 chống" sẽ triệt để, "3 xây" sẽ thành công. 

  

  1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.655-656.
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.10, tr.659-660
  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr.87-91.
  4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr.99-101
  5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr.119-121.

Còn nữa

Huyền Trang (tổng hợp)

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40916897
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
4562
43401
231476
40916897