Vương quốc Campuchia

            Năm 1956. Tháng 3, ngày 03

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Cao Miên Suramarít nhân dịp lễ đăng quang của Quốc vương.

- Báo Nhân Dân, số 741, ngày 14-3-1956.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 6, tr. 243-244.

            Năm 1956. Tháng 7, ngày 19

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu báo chí Khơme (Campuchia) đang ở thăm nước ta. Người tặng đoàn một củ khoai lang to do một thanh niên nông dân ngoại thành Hà Nội vừa biếu Người.

- Báo Nhân Dân, số 868, ngày 20-7-1956.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 6, tr. 306-307.

            Năm 1956. Tháng 11, trước ngày 21

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Khơme Nôrôđôm Suramarít và Hoàng hậu nhân kỷ niệm Quốc khánh nước này.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 8, tr. 267.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 358-359.

            Năm 1957. Tháng 3, trước ngày 06

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Khơme Nôrôđôm Suramarít, nhân dịp kỷ niệm ngày lên ngôi và sinh nhật của Quốc vương.

- Báo Nhân Dân, số 1094, ngày 6--1957.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 414.

            Năm 1957. Tháng 5, ngày 26

            Chiều, tại sân vận động Cột cờ Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem trận thi đấu bóng đá hữu nghị giữa Đội tuyển Hà Nội và Đội tuyển Vương quốc Khơme.

- Báo Nhân Dân, số 1175, ngày 27-5-1957.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 450.

            Năm 1957. Tháng 5, ngày 27

            Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu bóng đá Vương quốc Khơme sang thăm và thi đấu hữu nghị tại Việt Nam, đến chào Người trước khi đoàn lên đường về nước.

- Báo Nhân Dân, số 1176, ngày 28-5-1957.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 6, tr. 450.

            Năm 1957. Tháng 5

            Nhân dịp kỷ niệm 2.500 năm Ngày sinh Đức Phật, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Nhà vua Campuchia Nôrôđôm Suramarít và Hoàng hậu. Cũng trong dịp này, Người gửi tặng Nhà vua và Hoàng hậu một lư hương cổ.

- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia: Viện nghiên cứu Tôn giáo: Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996, tr. 390.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 457-458.

            Năm 1957. Tháng 11, ngày 12

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày độc lập của Vương quốc Khơme.

- Báo Nhân Dân, số 1343, ngày 12-11-1957.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.8, tr. 583.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.6, tr. 556.

            Năm 1958. Tháng 3, ngày 25

            Nhân dịp kỷ niệm lễ đăng quang và sinh nhật của Quốc vương Khơme Nôrôđôm Suramarít, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương và Hoàng hậu. Bức điện có đoạn viết: “Chúc tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển”.

- Báo Nhân Dân, số 1474, ngày 25-3-1958.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 65.

            Năm 1958. Tháng 8, ngày 06

            Sáng, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn báo chí Campuchia, Người thân mật nói chuyện với các vị trong Đoàn, thăm hỏi đời sống của nhân dân Campuchia và chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng chặt chẽ và phát triển.

- Báo Nhân Dân, số 1608, ngày 7-8-1958 và số 1609, ngày 8-8-1958.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 117.

            Năm 1958. Tháng 11, ngày 09

            Nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập của Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Nôrôđôm Suramarít và Hoàng hậu Cốtxamắc Nêarinrêát. Bức điện có đoạn viết: “Chúc nhân dân Khơme thu được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp kiến thiết đất nước Khơme phồn thịnh, chúc tình hữu nghị sẵn có giữa hai dân tộc Việt Nam và Khơme ngày càng củng cố và phát triển”.

- Báo Nhân Dân, số 101, ngày 9-11-1958.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 171.

            Năm 1959. Tháng 3, ngày 06

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Suramarít nhân dịp lễ đăng quang và ngày sinh của Quốc vương.

- Báo Nhân Dân, số 1817, ngày 6-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 233.

            Năm 1959. Tháng 4, ngày 11

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Suramarít nhân dịp Tết Chol Chnam Kor Eksad của nhân dân Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 1856, ngày 14-4-1959.

            Năm 1959. Tháng 11, trước ngày 09

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Suramarít và Hoàng hậu, nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của nhân dân Campuchia.

            Bức điện có đoạn viết: “Chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Khơme ngày càng củng cố và phát triển”.

- Báo Nhân Dân, số 2063, ngày 9-11-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.7, tr. 364.

            Năm 1960. Tháng 3, ngày 08

            Báo Nhân Dân đăng tin Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Suramarít và Hoàng hậu Cốtxamắc Nêarinrêát nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và ngày lên ngôi của Quốc vương.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, 1996, t.2, tr. 92.

            Năm 1960. Tháng 4, ngày 04

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chia buồn tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Campuchia khi được tin Quốc vương Nôrôđôm Suramarít từ trần.

- Báo Nhân Dân, số 2210, ngày 6-4-1960.

            Năm 1960. Tháng 6, trước ngày 21

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Thái tử Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp Thái tử được cử làm Quốc trưởng Vương quốc Campuchia.

            - Báo Nhân Dân, số 2285, ngày 21-6-1960.

            Năm 1960. Tháng 11, ngày 02

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng ngày sinh của Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc tr­ưởng Vư­ơng quốc Campuchia (31-10-1922).

- Báo Nhân Dân, số 2420, ngày 3-11-1960.

            Năm 1960. Tháng 11, ngày 09

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia nhân ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 2427, ngày 10-11-1960 và số 2428, ngày 11-11-1960.

            Năm 1961. Tháng 01, ngày 05

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện trả lời Thái tử Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc tán thành đề nghị của ông về việc triệu tập một hội nghị quốc tế để tìm cách lập lại hoà bình ở Lào.

            Bức điện có đoạn: “Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà luôn luôn mong muốn nước Lào là một nước độc lập, thống nhất, thịnh vượng, theo chính sách hoà bình trung lập và không có nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ không từ chối một cố gắng nào để góp phần thực hiện mục tiêu đó”.

- Báo Nhân Dân, số 2484, ngày 6-1-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 3-4.

            Năm 1961. Tháng 10, trước ngày 31

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng ngày sinh lần thứ 40 của Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Thái tử Nôrôđôm Xihanúc.

- Báo Nhân Dân, số 2779, ngày 31-10-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 146.

            Năm 1961. Tháng 11, ngày 09

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm Quốc khánh của Vương quốc Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 2788 và 2790, ngày 9-11-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 150.

            Năm 1962. Tháng 11, ngày 08

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng đến Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp kỷ niệm Ngày độc lập của Vương quốc Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 3149 và 3151, ngày 8 và ngày 10-11-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 306.

            Năm 1962. Tháng 11, trước ngày 09

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng sinh nhật lần thứ 41 của Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia.

- Báo Nhân Dân, số 3150, ngày 9-11-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 307.

            Năm 1963. Tháng 01, ngày 25

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn bóng đá Vương quốc Campuchia do ông Nhamman làm Trưởng đoàn.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 219.

            Năm 1963. Tháng 4, ngày 14

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn và nhận lời mời của Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc sẽ sang thăm Campuchia.

            Bức điện có đoạn: “Tôi lấy làm vinh dự sẽ có cơ hội tới chào Hoàng hậu kính mến và sẽ có dịp gặp gỡ nói chuyện trực tiếp với Thái tử Quốc trưởng, vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Campuchia, người đã có những cống hiến quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở Đông Dương và Đông Nam Á. Tôi tin chắc rằng cuộc đi thăm này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta”.

- Báo Nhân Dân, số 3320, ngày 29-4-1963.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 51.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 373-374.

            Năm 1963. Tháng 7, ngày 22

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp hai nhà báo Campuchia.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 243.

            Năm 1963. Tháng 8, ngày 26

            Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thể thao của Vương quốc Campuchia do ông Sốcxamnam dẫn đầu.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 248.

            Năm 1963. Tháng 10, trước ngày 31

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng sinh nhật của Thái tử Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc: “Chúc Thái tử Quốc trưởng mạnh khoẻ và hạnh phúc, chúc Vương quốc Campuchia ngày càng phồn vinh và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng thắm thiết”.

- Báo Nhân Dân, số 3503, ngày 31-10-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 451.

            Năm 1963. Tháng 11, ngày 09

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 10 của Vương quốc Campuchia. “Chúc tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Khơme ngày càng củng cố và phát triển, góp phần tăng cường sự đoàn kết của nhân dân Châu Á và bảo vệ hoà bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 3512, ngày 9-11-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.8, tr. 457.

            Năm 1964. Tháng 4, trước ngày 18

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana và Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp năm mới theo lịch Phật giáo.

- Báo Nhân Dân, số 3672, ngày 18-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 54.

            Năm 1964. Tháng 4, trước ngày 22

            Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Hoàng hậu Vương quốc Campuchia Cốtxamắc Nêarinrêát nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của Hoàng hậu.

- Báo Nhân Dân, số 3676, ngày 22-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 55.

            Năm 1964. Tháng 7, trước ngày 20

            Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của phóng viên báo L’Humanité (Pháp) tại Hà Nội. Người lên án việc đế quốc Mỹ thúc giục chính quyền tay sai ở miền Nam khước từ tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đưa vũ khí, quân đội và đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, khiêu khích và phá hoại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phá hoại đường lối hoà bình trung lập của Vương quốc Campuchia, phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1962 về Lào và tung dư luận dối trá để che đậy tội ác. Đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương sau 10 năm ký kết vẫn chưa được thực hiện. Người khẳng định nguyện vọng của nhân dân Việt Nam là xây dựng đất nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, có quan hệ hữu nghị và bình đẳng với tất cả các nước. Chính phủ Mỹ cũng như Chính phủ các nước đã tham gia Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương phải tôn trọng và thi hành đúng Hiệp định; Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược, rút quân đội và vũ khí khỏi miền Nam. Đó là cách đúng đắn nhất để giải quyết tình hình miền Nam Việt Nam. Người cảm ơn nhân dân các nước anh em, bạn bè, nhân dân Pháp đã đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

- Báo Nhân Dân, số 3764, ngày 20-7-1964.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 291-295.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 85-86.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40611296
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6362
31244
388064
40611296