Cộng hòa Ấn Độ

Năm 1959. Tháng 01, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng đến cụ Ragiăngđra Pơraxát, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm lần thứ chín ngày thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ. Bức điện có đoạn viết: “Kính chúc nhân dân anh em ngày càng giàu mạnh. Kính chúc tình hữu nghị giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hòa Ấn Độ ngày càng phát triển và củng cố”.

- Báo Nhân Dân, số 1779, ngày 26-01-1959.

Năm 1959. Tháng 3, ngày 22

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội) đón Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong bài diễn văn chào mừng, Người ca ngợi những cống hiến to lớn của nhân dân Ấn Độ và Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát trong việc bảo vệ hoà bình thế giới. Người thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Ấn Độ đối với công cuộc giải phóng của nhân dân Việt Nam.

17 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng thống Ragiăngđra Pơraxát và Đoàn đại biểu Ấn Độ đến thăm. Sau đó, Người đáp lễ Tổng thống. Buổi tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh mở tiệc chiêu đãi Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát, sau đó đến xem Đoàn Văn công Trung ương biểu diễn.

- Báo Nhân Dân, số 1834, ngày 23-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 7, tr. 241-242.

Năm 1959. Tháng 3, ngày 23

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch. Sau đó, Người hướng dẫn Tổng thống đi thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Buổi chiều, Người dự cuộc mít tinh của nhân dân Thủ đô chào mừng Tổng thống Ragiăngđra Pơraxát.

Buổi chiều, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông S.K.Patin - Bộ trưởng Giao thông vận tải cùng một số quan chức cao cấp trong Đoàn đại biểu Ấn Độ.

Buổi tối, tại Nhà khách Chính phủ, Người dự tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chiêu đãi Đoàn đại biểu Ấn Độ.

- Báo Nhân Dân, số 1835, ngày 24-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 7, tr. 242-243.

Năm 1959. Tháng 3, ngày 24

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát đến thăm Nhà máy cơ khí Hà Nội, xã Định Công (Thanh Trì, Hà Nội), Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chùa Quán Sứ và chùa Một Cột.

19 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Người dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát. Sau đó, Người cùng Tổng thống xem Đoàn ca múa nhân dân Trung ương biểu diễn.

- Báo Nhân Dân, số 1836, ngày 25-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 7, tr. 243-244.

Năm 1959. Tháng 3, ngày 25

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội) lên đường về nước.

Trong lời tiễn, Người bày tỏ tình cảm lưu luyến khi phải chia tay Tổng thống và khẳng định rằng chuyến đi của Tổng thống đã thắt chặt hơn nữa tình cảm sẵn có giữa hai nước và càng nhất trí với nhau trong sự mong muốn phát triển hơn nữa tình hữu nghị giữa các dân tộc Á - Phi và quan hệ giữa hai nước. Người trân trọng nhờ Tổng thống gửi đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ anh em mối tình đoàn kết hữu nghị thân thiết của nhân dân Việt Nam, đến Phó Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ lời chúc mừng thân ái.

- Báo Nhân Dân, số 1837, ngày 26-3-1959.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 7, tr. 244-245.

Năm 1959. Tháng 11, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ J. Nêru.

Bức điện có đoạn viết: “Kính chúc Ngài nhiều hạnh phúc và mạnh khoẻ, sống lâu để lãnh đạo nhân dân Ấn Độ anh em, xây dựng một nước nhà giàu mạnh và góp phần to lớn vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình ở châu Á và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 2068, ngày 14-11-1959.

Năm 1959. Tháng 12, trước ngày 03

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 75 của Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát.

Bức điện có đoạn viết: “Kính chúc Ngài sống lâu và luôn luôn mạnh khoẻ để lãnh đạo nhân dân Ấn Độ anh em đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong việc xây dựng đất nước, góp phần vào việc bảo vệ và củng cố hoà bình ở châu Á và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 2087, ngày 03-12-1959.

Năm 1960. Tháng 01, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ.

Bức điện có đoạn viết: “Ngày 25 tháng 1 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử Ấn Độ. Từ ngày giành được độc lập đến nay, nhân dân Ấn Độ đã luôn luôn phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và đã có nhiều cống hiến quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và củng cố hòa bình ở châu Á và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 2140, ngày 26-01-1960.

Năm 1960. Tháng 6, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Tổng lãnh sự Ấn Độ đến chào từ biệt trước khi lên đường về nước.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 112.

Năm 1960. Tháng 10, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Gôpala Mơnông, Trưởng phái đoàn Ấn Độ sang nhậm chức Chủ tịch Uỷ ban quốc tế kiểm soát việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Việt Nam.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, 1996, t.2, tr. 130.

Năm 1960. Tháng 10, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp ông Cunđơru, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Ấn Độ và các nhà báo Ấn Độ sang thăm Việt Nam.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 132.

Năm 1961. Tháng 6, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Tổng lãnh sự Ấn Độ mới sang nhậm chức tại Việt Nam.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 166.

Năm 1961. Tháng 9, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng ngày sinh lần thứ 73 của Phó Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ Xavapali Rađacơrixnan.

- Báo Nhân Dân, số 2723, ngày 5-9-1961.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 126.

Năm 1961. Tháng 12, ngày 03

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng thống Ấn Độ Ragiăngđra Pơraxát thọ 77 tuổi.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 192.

Năm 1961. Tháng 12, ngày 20

Trưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Đại sứ Ấn Độ (đại biểu trong Uỷ ban quốc tế).

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 196.

Năm 1962. Tháng 01, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng tới Tổng thống Ragiăngđra Pơraxát, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 Ngày thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ.

- Báo Nhân Dân, số 2866, ngày 24-1-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 185-186.

Năm 1962. Tháng 4, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Tổng lãnh sự Ấn Độ.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 5, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các ông Xavapali Rađacơrixnan và D. Hútxam nhân dịp hai ông được bầu giữ chức Tổng thống và Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ.

- Báo Nhân Dân, số 2989, ngày 31-5-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 239-240.

Năm 1962. Tháng 8, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ R. Gôbớcđan, Trưởng đoàn Ấn Độ, Chủ tịch Uỷ ban quốc tế ở Việt Nam, từ Sài Gòn ra Hà Nội tới chào.

- Báo Nhân Dân, số 3082, ngày 01-9-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 275-276.

Năm 1962. Tháng 10, ngày 08

Báo Nhân dân đăng điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng nhân dịp Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Xavapali Rađacơrixnan thọ 74 tuổi.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 214.

Năm 1962. Tháng 11, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ và Tổng thống Ấn Độ Xavapali Rađacơrixnan, Thủ tướng Ấn Độ J. Nêru hoan nghênh các biện pháp hai nước đang áp dụng nhằm làm giảm tình hình căng thẳng trên biên giới Trung - Ấn.

- Báo Nhân Dân, số 3167, ngày 26-11-1962.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 313-314.

Năm 1963. Tháng 01, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Xavapali Rađacơrixnan, Phó Tổng thống D. Hútxam và Thủ tướng J. Nêru nhân dịp kỷ niệm lần thứ 13 Quốc khánh nước Cộng hòa Ấn Độ. “Chúc nhân dân Ấn Độ đạt được nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết Á - Phi và giữ gìn hoà bình ở Châu Á và thế giới”.

- Báo Nhân Dân, số 3229, ngày 28-01-1963.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 8, tr. 344.

Năm 1963. Tháng 8, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954 - 1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 247.

Năm 1964. Tháng 3, ngày 06

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Ấn Độ R. Gôbớcđan, Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam, hết nhiệm kỳ đến chào để về nước.

- Báo Nhân Dân, số 3630, ngày 7-3-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 32.

Năm 1964. Tháng 4, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ M.A. Raman, Trưởng đoàn Ấn Độ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam mới nhận nhiệm vụ, đến chào Người.

- Báo Nhân Dân, số 3682, ngày 28-4-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 60.

Năm 1964. Tháng 5, trước ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện tới Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Rađacơrixnan chia buồn về việc Thủ tướng J.Nêru từ trần.

- Báo Nhân Dân, số 3710, ngày 27-5-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 71.

Năm 1964. Tháng 5, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi vòng hoa tới Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội viếng Thủ tướng J.Nêru.

- Báo Nhân Dân, số 3714, ngày 31-5-1964.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 72.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chia buồn về việc Thủ tướng Ấn Độ Lan Bahađua Saxtơri từ trần.

- Bản sao bức điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân Dân, số 4301, ngày 13-1-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 354.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi vòng hoa đến Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam viếng cố Thủ tướng Ấn Độ Lan Bahađua Saxtơri.

- Báo Nhân Dân, số 4302, ngày 14-1-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 355-356.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng bà Inđira Găngđi nhân dịp bà được cử làm Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ.

- Bản sao bức điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 365.

Năm 1969. Tháng 5, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh chia buồn tới quyền Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ V. Giri và gửi vòng hoa đến Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Hà Nội khi được tin Tổng thống Dakia Hútxam từ trần.

- Báo Nhân Dân, số 5501, ngày 5-7-1969.

Năm 1969. Tháng 6, ngày 16

Báo Nhân Dân đăng bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề “Bão lụt lớn ở Nam Ấn Độ”. Bài viết bày tỏ sự thông cảm với nhân dân Ấn Độ trước nạn lụt lớn: 20 năm nay chưa từng có… khoảng 5.000 người chưa rõ chết hay sống, hàng nghìn tấn thóc gạo hư hỏng, hàng trăm con trâu chết…

- Báo Nhân Dân, số 4450, ngày 16-6-1969.

Còn nữa

Huyền Anh (Tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40611408
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6474
31356
388176
40611408