Đảng ủy Đoàn 969 lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

 

Ngày 23/12/2016, Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí đại biểu Văn phòng, Tổng cục Chính trị; Cục Cán bộ, Cục Tổ chức; các đồng chí đảng ủy viên Đoàn 969; bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017; báo cáo dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

dang-uy-969-tk-1
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị

Hội nghị thống nhất nhận định và đánh giá: Năm 2016 trong điều kiện lãnh đạo Bộ Tư lệnh và cán bộ chủ trì một số cơ quan, đơn vị có sự thay đổi, song Đảng ủy và Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ, ngành, địa phương, đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Những nội dung trọng tâm, công tác lớn và các dự án quan trọng được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, SSCĐ và nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành tốt. Chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, huấn luyện, quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị được giữ vững, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và người lao động ổn định và có cải thiện. Đảng bộ, đơn vị ổn định, đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, vững vàng kiên định, tuyệt đối tin tưởng và trung thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở khẳng định, đánh giá kết quả đạt được và chỉ rõ một số hạn chế, khuyếtđiểm, Hội nghị đề ra phương hướng, mục tiêu năm 2017, tập trung lãnh đạo làm chuyển biến toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiệm vụ chính trị đặc biệt, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minhhoàn thành xuất sắc; nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, gắn bó với nhiệm vụ, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ; chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và cải cách hành chính. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựngĐảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội./.

                                                                                            Đỗ Hoàng Việt