Ngày 03/01/2017, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ trung, cao cấp và tương đương, cấp ủy các cấp, cán bộ chính trị trong đảng bộ, đơn vị. Đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn, phái viên Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị tới dự.

nghi quyet tu 4 nam 2017 anh 1
Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh phát biểu khai mạc

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh, đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh chủ trì và phát biểu khai mạc. Đồng chí Chính ủy đã nhấn mạnh, nội dung, chương trình học tập, quán triệt lần này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ”; Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên quyết, kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp mang tính cấp bách, đột phá. Nghị quyết thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện, trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

nghi quyet tu 4 nam 2017 anh 2
Học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đồng chí yêu cầu Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, làm rõ những vấn đề mới, trọng tâm, cốt lõi trong các nghị quyết, kết luận; đồng thời, phải liên hệ sát với thực tiễn tình hình của đảng bộ và đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TƯ ngày 30/10/2016 phải được kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở các quan điểm của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải “tự soi mình”, tự phê bình và đấu tranh phê bình, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong thời gian này, Hội nghị sẽ được nghe giới thiệu toàn văn các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết số 07-NQ/TƯ ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

                                                                                              Hải Tiếp

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

38889577
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
5676
106413
483820
38889577