Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII dâng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 07 đến 09-3-2017, sáng ngày 08-3-2017, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã trang trọng dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

dai hoi phu nu 2017 1

dai hoi phu nu 2017 2

Đoàn thành kính dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

            Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) với tinh thần: “Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XI và bầu Ban Chấp hành khóa XII, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

            Tham dự Đại hội gồm hơn 1.100 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, các ngành nghề, lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước, trong đó có 157 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI; 911 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị; 87 đại biểu chỉ định. Trong đó, 39 đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân (chiếm 3,37%), 35 đại biểu là doanh nhân, 158 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, 177 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, 25 đại biểu tiêu biểu các tôn giáo. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 79 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 18 tuổi.

            Cũng trong khuôn khổ Đại hội, rất nhiều hoạt động diễn ra bên lề như: Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016; biểu dương, tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực; triển lãm “Phụ nữ Việt Nam – dấu ấn 30 năm đổi mới”… và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội./.

Vân Phương

Các bài khác