Khối thi đua Đoàn, Viện sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Quý I năm 2017

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, tại Khu Di tích K9, Khối thi đua Đoàn, Viện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Quý I năm 2017. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó Chủ nhiệm Chính trị, dự và chỉ đạo Hội nghị.

  khoi thi dua doan vien 2017 1
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó Chủ nhiệm Chính trị,
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quý I, các đơn vị trong Khối đã quán triệt, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tư lệnh; bám sát thực tiễn tình hình đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định thi đua, khen thưởng; tổ chức sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả đợt thi đua “Mừng Đảng, Mừng Xuân, ra quân Quyết thắng”chào mừng kỷ niệm87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

khoi thi dua doan vien 2017 2
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Quý I năm 2017 của Khối Đoàn, Viện.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã hướng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xây dựng đơn vị VMTD theo hướng chính quy mẫu mực; tăng cường công tác rèn luyện, quản lý kỷ luật, chủ động nắm và quản lý các mối quan hệ của cán bộ, CNV, chiến sỹ; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh.

Bên cạnh đó hoạt động thi đua của Khối còn những mặt hạn chế, để duy trì hoạt động thi đua đi vào nền nếp đạt chất lượng hiệu quả cao các đơn vị trong Khối đã đề ra biện pháp trong Quý II năm 2017: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, CNV, chiến sỹ xác định tốt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm và động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.  Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo hướng chặt chẽ, khoa học. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng và xây dựng điểm các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến trong Khối và từng đơn vị; tổ chức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin. Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong duy trì thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua./.

                                   

                                                                                        Phạm Hồng Điệp