Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và thực hiện các nghi thức, nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong đó, công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là nội dung rất quan trọng. Nhận thức rõ trọng trách đó, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng, trình độ SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đoàn 275 luôn là đơn vị trọng yếu của Bộ Tư lệnh về công tác huấn luyện, SSCĐ; 04 năm liên tục đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và tham gia Hội thao Bộ Tư lệnh luôn là đơn vị dẫn dầu trong Hội thao Bộ Tư lệnh hàng năm.

huan luyen chien dau 275 2017 1
Khai mạc kiểm tra Quân sự, Chính trị, Hậu cần và Hội thao TDTT

huan luyen chien dau 275 2017 7
Kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện

            Có được những thành tích trên là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ, Đảng uỷ Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, các đơn vị bạn ...; trong đó, sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, của cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn là yếu tố quyết định. Từ hoạt động thực tiễn của mình, đơn vị rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:

huan luyen chien dau 275 2017 2
Huấn luyện nghiệp vụ Tiêu binh danh dự

huan luyen chien dau 275 2017 3
Thực hành kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng

            Một là, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn và các cơ quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đoàn; luôn quán triệt sâu sắc các công văn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969, Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, trong đó, tập trung quán triệt nắm vững phương hướng, phương châm huấn luyện và nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Đoàn. Trên cơ sở đó, Đoàn tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá các mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu của trên sát với tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng, đặc điểm của từng đơn vị. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu rộng, nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện trong các cơ quan, đơn vị, tới từng cán bộ, đảng viên; cơ quan tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo công tác huấn luyện cụ thể, sát với từng đơn vị, đối tượng huấn luyện, bảo đảm sự thống nhất, chính quy, khoa học, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy các cấp. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Đoàn 275 ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao công tác huấn luyện “Quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân”. Nghị quyết lãnh đạo năm, hàng quý, tháng của các chi bộ đều tập trung vào kiểm điểm khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém trong công tác huấn luyện và đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

            Ra quân huấn luyện hàng năm, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng quyết tâm, cam kết thi đua với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện; đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, giáo dục niềm vinh dự, tự hào, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

huan luyen chien dau 275 2017 4
Huấn luyện võ chiến đấu tay không

huan luyen chien dau 275 2017 5
Huấn luyện phòng chống cháy nổ

            Hai là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và từng đối tượng, theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Các chế độ phê duyệt kế hoạch huấn luyện, xây dựng tiến trình biểu huấn luyện ở các đơn vị được duy trì nền nếp; hệ thống sổ sách đăng ký, thống kê huấn luyện đầy đủ, thống nhất, đúng quy định; đề cương, giáo án, bài giảng huấn luyện, giáo dục chính trị... được chuẩn bị chu đáo. Các đơn vị coi trọng việc củng cố, bảo đảm vật chất huấn luyện theo nhiệm vụ huấn luyện, khắc phục triệt để tình trạng học chay, học lý thuyết đơn thuần.

            Ba là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp xem đó là yếu tố then chốt quyết định nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của Đoàn. Để việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ sát với đối tượng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đoàn tập trung tổ chức huấn luyện bồi dưỡng những vấn đề mới, yêu cầu mới, khâu yếu, mặt yếu và những nội dung do các đơn vị đề nghị. Có thể nói đây là cách làm khá phù hợp và hiệu quả đã giúp cấp dưới chủ động về kế hoạch, biết rõ những mặt yếu, khâu yếu của cán bộ trong huấn luyện để bồi dưỡng đạt hiệu quả thiết thực. Trong quá trình huấn luyện cán bộ, Đoàn bồi dưỡng về công tác chỉ huy, tham mưu huấn luyện; công tác lập kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện. Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn huấn luyện, trong đó Đoàn tập trung bồi dưỡng về cách thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, phương pháp soạn thảo giáo án và thông qua giáo án huấn luyện vì đây là khâu quan trọng nhất trước khi tổ chức cho bộ đội luyện tập. Ngoài ra, Đoàn chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội các nội dung chủ yếu như: Công tác quản lý bộ đội, cách thức điều hành tiểu đội luyện tập, phương pháp sửa tập cho chiến sĩ... đồng thời, động viên khích lệ đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong huấn luyện kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ mới ra trường, cán bộ năng lực còn hạn chế; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ chủ động tận dụng thời gian ngoài giờ để tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.

huan luyen chien dau 275 2017 6
Huấn luyện thể dục tay không

huan luyen chien dau 275 2017 8
Hành quân rèn luyện trong chuyển trạng thái SSCĐ

            Để phát huy trách nhiệm của cán bộ đối với việc học tập, bồi dưỡng, Đoàn lấy kết quả huấn luyện cán bộ là một trong những tiêu chuẩn để phân tích chất lượng đảng viên, bình xét khen thưởng, đề bạt quân hàm hàng năm. Điều này đã có tác dụng tích cực, làm cho việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cán bộ của Đoàn trở thành phong trào sôi nổi trong suốt quá trình huấn luyện. Nhờ kết hợp tốt nhiều hình thức, biện pháp thiết thực đó, một số điểm yếu của cán bộ cơ bản đã được khắc phục; đồng thời, chất lượng huấn luyện của cán bộ ngày càng được nâng cao.

            Bốn là, trong huấn luyện Đoàn luôn quán triệt, vận dụng tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung huấn luyện chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp; huấn luyện toàn diện, song đột phá vào những nội dung mới, nội dung còn yếu, nhất là động tác chỉ huy của cán bộ và động tác điều lệnh của bộ đội. Cùng với đó, việc tổ chức hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị cũng được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Điều đó, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của bộ đội, khả năng, trình độ của bộ đội, bảo đảm cho Đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong thời kỳ mới./.

                                                          Nguyễn Mạnh Thăng

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

38790341
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7177
7177
384584
38790341