Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam

 

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017), sáng 18/5/2017, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của  Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các đồng chí lão thành cách mạng.

doan dang nha nuoc sn bac 1
Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ  (số 1 Bắc Sơn, Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

doan dang nha nuoc sn bac 7
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Theo sau lễ viếng của đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là lễ viếng của các đoàn: Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; Bộ Ngoại giao, Thành ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; đã đến dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

doan dang nha nuoc sn bac 2
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng
dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

doan dang nha nuoc sn bac 3
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an
dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vieng nha nuoc bo ngoai giao
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

doan dang nha nuoc sn bac 4
Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc
 thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

doan dang nha nuoc sn bac 5
Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình
dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

doan dang nha nuoc sn bac 8
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

doan dang nha nuoc sn bac 9
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an
dâng hoa  tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

doan dang nha nuoc sn bac 11
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

doan dang nha nuoc sn bac 10
Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc
thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

                                                                          Hải Yến