41 nam anh 1

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - địa chỉ đỏ,
 nơi hun đúc tinh thần và ý chí của mỗi người dân Việt Nam

          Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người chiến sỹ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mà cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người sống mãi với thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau. Sau khi Người qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người giữa Ba Đình lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Sau hai năm khẩn trương, liên tục thi công, ngày 29-8-1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trọng thể. Song song với việc xây dựng Công trình Lăng là xây dựng các phương án tổ chức lực lượng để phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, phục vụ thăm viếng. Xuất phát từ thực tế nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, phục vụ thăm viếng cần có nhiều lực lượng tham gia, trong đó, nhiệm vụ giữ gìn thi hài, an ninh, tiếp đón khách, cây hoa cây cảnh đặt ra yêu cầu cần có các cơ quan chuyên trách phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Mặt khác, mục đích của việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác không phải chỉ để mọi người đến chiêm ngưỡng, mà chính là giữ gìn và thực hiện lý tưởng cách mạng, mà đỉnh cao là thực hiện chủ nghĩa xã hội như mong ước của Bác. Mục đích đó đã đánh tan luận điệu của kẻ thù chống phá ta trong việc gìn giữ thi hài Bác.

          Để duy trì hoạt động của Công trình Lăng, việc huy động các nguồn lực từ nhiều lực lượng không chỉ riêng quân đội mà cần nhiều tổ chức, tỉnh, thành, địa phương là việc làm cần thiết. Ngày 11/7/1976, Bộ Chính trị ra Thông báo số 14-TB/TƯ về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình. Đồng thời Bộ Chính trị cũng quyết nghị về việc thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14/8/1976, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 145/CP về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch, quản lý Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình; trong đó, Điều 4 của Quyết định đã quy định việc thành lập “Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình”. Ngày 14/8 hàng năm được lấy là Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến ngày 07 tháng 12 năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 374-CT về việc đổi tên Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

41 nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trải qua hơn 40 năm kể từ ngày thành lập, cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sỹ, người lao động trong Ban Quản lý Lăng đã vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho. Thành công lớn nhất đó là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất. Chủ động xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học Liên bang Nga về nhiệm vụ y tế đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học trong nước nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, tập trung thực hiện tốt dự án chuyển giao công nghệ VN01. Thi hài Bác sau 48 năm giữ gìn được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đánh giá: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất”. Đây là mốc lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Ban Quản lý Lăng. Đó là ý chí, là nghị lực vượt lên khó khăn thử thách, tạo nên sự chuyển biến có tính quyết định, chuẩn bị các yếu tố tiền đề khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

            Chủ động quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị, tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhất là những thiết bị quý hiếm, thiết bị đặc chủng để bảo đảm thông số, môi trường theo quy định. Mặt khác, đã phát huy nội lực, tranh thủ khả năng chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội; lập phương án, thay thế, nâng cấp đổi mới hệ thống kỹ thuật những thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ như hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kỹ thuật đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Hàng năm thực hiện duy tu, sửa chữa, tôn tạo kiến trúc Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, bảo đảm tính bền vững, khang trang sạch đẹp, tương xứng với ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng.

            Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm an toàn lễ viếng Bác, Công trình Lăng và các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực. Đồng thời, xây dựng, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập theo các tình huống dự kiến. Tích cực bổ sung hoàn thiện các nội dung công tác nghi lễ.

          Thực hiện tốt phương châm "Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự" trong công tác đón tiếp tuyên truyền. Trong những năm gần đây, lượng khách đến viếng Bác ngày càng đông, năm sau cao hơn năm trước và có ngày lên tới hơn 3 vạn người; trung bình mỗi năm hơn 2 triệu lượt người, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh; các hình thức sinh hoạt chính trị, văn hóa trước Lăng ngày càng phong phú. Phối hợp với các địa phương và các cơ quan ban ngành của Trung ương đón tiếp các đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách của các tỉnh phía Nam, vùng sâu, vùng xa về Lăng viếng Bác. Đây vừa là một việc làm có ý nghĩa quan trọng góp phần vào công tác giáo dục tuyên truyền, thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

  Hoàn thành tốt việc chăm sóc, duy trì, cải tạo cây xanh, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ và vệ sinh môi trường tại các khu vực. Chủ động kế hoạch và tổ chức trang trí khu vực trong dịp ngày lễ, Tết và các buổi lễ viếng cấp Nhà nước bảo đảm chất lượng, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Chăm sóc sân cỏ Quảng trường Ba Đình luôn phát triển xanh tốt; cải tạo các nấm hoa lâu năm, đôn đảo cây cảnh trên vườn, trồng bổ sung cây bóng mát tuyến phố đi bộ; thay thế và bổ sung trồng các cây sinh trưởng yếu tại các khu vực.

 Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì, quản lý hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005; phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các giống hoa, cây lá màu; ứng dụng chế phẩm sinh học cho hoa, cây cảnh phục vụ trang trí ở khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình. Duy trì quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình. Duy trì công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trong triển khai thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và các dự án tôn tạo cảnh quan khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9.

Trong những năm qua, Ban Quản lý Lăng đã thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền là Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, nghiêm cách. Bên cạnh đó, đã thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua Quyết thắng, thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các phong trào của các ngành, các tổ chức, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Ban, góp phần hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Ban đã chủ động tham mưu, xây dựng Đề án 2341 báo cáo và được Bộ Chính trị thông qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/12/2010 và Nghị quyết số 122/NQ-QUTƯ ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

Với những thành tích đạt được, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, Ban Quản lý Lăng đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

41 nam ngày truyền thống ban quản lý lăng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì 
cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống

Bước sang năm 2017, kỷ niệm 41 năm Ngày truyền thống cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, kiên trì học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáu tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, là thời điểm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, số lượng khách đến tham quan Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Bác đông. Các đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2017; tổ chức đón tiếp người nước ngoài đến tham quan tại Khu Di tích K9, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành tốt; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn lễ viếng cấp Nhà nước và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ. Tình hình chính trị, tư tưởng các đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

          Tiếp nối thành tích đạt được, những tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu được lãnh đạo Ban, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là:

  1. Thực hiện làm thuốc thường xuyên thi hài Bác đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra theo dõi trạng thái thi hài, môi trường, chiếu sáng. Chuẩn bị tốt các nội dung tu bổ định kỳ và nghiệm thu kỹ thuật hợp đồng chuyển giao công nghệ dự án VN01.
  2. Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, thực hiện tốt các nội dung tu bổ định kỳ, tập trung triển khai thi công dự án điều hòa không khí trong Công trình Lăng, cải tạo tuyến phố đi bộ khu vực Lăng và các dự án trọng tâm khác.
  3. Phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực, nâng cao chất lượng tiêu binh danh dự, nghi lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng, triển khai thi công hàng rào an ninh kết hợp bồn hoa trang trí tại khu vực,
  4. Tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, an toàn, chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là các đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác và tham quan Thủ đô Hà Nội.
  5. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chăm sóc và trang trí vườn hoa, cây cảnh nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 cũng như các ngày lễ, kỷ niệm khác. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây hoa cây cảnh, đặc biệt là khu vực tuyến phố đi bộ.
  6. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, duy trì hoạt động Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

          Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban, góp phần hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

Qua mọi khó khăn thử thách, nhất là ở giai đoạn bước ngoặt có những tác động sâu sắc, mạnh mẽ tới thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, trung thành, gắn bó tận tuỵ với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng của Người.

            Tâm Trang

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

39606890
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
2290
46124
225239
39606890