Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTƯ  ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, những năm qua ngành Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; kịp thời điều chỉnh kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho các cơ quan đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ngành đã có nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đặc biệt là công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác luôn hoàn thành tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, ngành đã thường xuyên duy trì tốt hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật của VKTBKT, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Hệ thống kho, trạm… được đầu tư, củng cố, nâng cấp, bảo đảm theo hướng chính quy, an toàn, đưa vào khai thác sử dụng phát huy tốt công năng.

           Thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ năm 2017, đơn vị tổ chức triển khai thi công nhiều hạng mục, trong đó có những hạng mục quan trọng: Tiếp tục triển khai thi công dự án thay thế hệ thống điều hòa không khí trong Công trình Lăng (giai đoạn 2) với nhiều hạng mục công việc lớn; cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến phố đi bộ giai đoạn 2. Ngoài ra, đơn vị sẽ tiến hành cải tạo, ốp đá các hào kỹ thuật Công trình Lăng theo công nghệ mới; thi công hệ thống hàng rào bảo vệ an ninh khu vực Lăng và nhiều hạng mục quan trọng khác.

Bao dam cong tac ky thuat

Kiểm tra công tác kỹ thuật trong tu bổ định kỳ

           Trước yêu cầu nhiệm vụ được giao trong nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2017 của đơn vị, Ngành xác định công tác tu bổ và bảo dưỡng định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Vì vậy, cơ quan, đơn vị kỹ thuật trong Bộ Tư lệnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

          Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ tu bổ và bảo dưỡng định kỳ. Cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tu bổ; đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh những chủ trương, giải pháp phù hợp về thực hiện nhiệm vụ tu bổ; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTƯ của Quân ủy Trung ương, Kết luận 763/KL-QUTƯ của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý, vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị Công trình Lăng và các công trình có liên quan. Triển khai chặt chẽ, đúng quy trình các nhiệm vụ, dự án trong Đề án 2341 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ đối với công tác kỹ thuật nói chung và nhiệm vụ tu bổ, bảo dưỡng định kỳ nói riêng; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trên các mặt công tác kỹ thuật.

          Hai là, chủ động triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác tu bổ và bảo dưỡng định kỳ theo hướng cơ bản, vững chắc, chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các nội dung công tác lớn như: Tiếp tục triển khai thi công dự án thay thế hệ thống điều hòa không khí trong Công trình Lăng (giai đoạn 2); dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng tuyến phố đi bộ... Phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện các dự án, bảo đảm tính hiệu quả, an toàn.

Ba là, phát huy vai trò của cơ quan kỹ thuật trong phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung công việc tu bổ và bảo dưỡng định kỳ. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc, kiến trúc công trình và các dự án thực hiện trong tu bổ phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật, bảo đảm các hệ thống kỹ thuật luôn ở trạng thái tốt nhất, có hệ số dự phòng theo quy định. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật, trọng tâm là vận hành, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm.

Bốn là, nâng cấp tiềm lực kỹ thuật cho cơ quan, đơn vị, nhất là các trang thiết bị, phương tiện công tác, dụng cụ thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tu bổ.

Năm là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, trực nghiệp vụ. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ trong tu bổ và bảo dưỡng định kỳ; gắn việc thực hiện nhiệm vụ tu bổ với phong trào thi đua Quyết thắng và các nội dung công tác khác. Tổ chức sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tu bổ và bảo dưỡng định kỳ năm 2017, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó./.

Đại tá Phạm Hải Trung - Chủ nhiệm Kỹ thuật

 Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

39257804
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6414
43087
286674
39257804