Vào hồi 09h47phút ngày 02/9/1969, trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập, cả dân tộc chìm trong nước mắt tiếc thương. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Bộ Chính trị đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Công trình Lăng của Người. Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đó được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho quân đội thực hiện.

truyen thong vien 69 1
Thiếu tướng Nguyễn văn Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng,
Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống Viện 69.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, ngay từ những năm 1967, Bộ Chính trị đã có bước chuẩn bị giao cho Ban Tổ chức Trung ương chọn một số cán bộ y tế giỏi cử sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Đến tháng 11/1968, Tổ Y tế đặc biệt được thành lập trên cơ sở là những cán bộ học tập ở Liên Xô và cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam. Ngay sau khi Người qua đời, Tổ Y tế đã phối hợp với chuyên gia y tế Liên Xô tiến hành giữ gìn lâu dài thi hài Bác.  Ngày 16/02/1970, từ Tổ Y tế đặc biệt, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 69 - đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay. Trong khoảng thời gian 6 năm (từ năm 1969 đến năm 1975), trong điều kiện cuộc kháng chống Mỹ của nhân dân ta diễn ra ác liệt; tình trạng thiên tai, lũ lụt, điều kiện kỹ thuật vô cùng hạn chế và thiếu thốn nhưng Đoàn 69 đã cùng các chuyên gia Liên Xô vượt qua mọi khó khăn thử thách, sáu lần tổ chức di chuyển thi hài Bác tới những địa điểm khác nhau và trong mỗi lần di chuyển đó, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được bảo vệ, giữ gìn an toàn tuyệt đối.

Ngày 29/8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành, thi hài Bác được trở về với ngôi nhà vĩnh hằng. Từ đây, Lăng Bác chính thức mở cửa đón đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 14/5/1976, Viện 69 được thành lập trên cơ sở tiền thân từ Tổ Y tế đặc biệt thuộc Đoàn 69, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là trực tiếp thực hiện nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ thăm viếng và tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ đặc biệt này.

truyen thong vien 69 2
Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên Khoa Nghiên cứu pha chế dung dịch đang thực hiện kỹ thuật nghiên cứu của khoa.

Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành (theo Quyết định 1882/QĐ-BVL ngày 02/11/2006 của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc công nhận ngày truyền thống Viện 69 là ngày 09/9/1969, với ý nghĩa là ngày kết thúc viếng ở Hội trường Ba Đình và bắt đầu giai đoạn giữ gìn lâu dài thi hài Bác), cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga ngày nay, lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Viện 69 luôn phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, hợp tác, đồng thời phát huy ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nhất là giữ gìn thi hài Bác trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi nguồn viện trợ của Liên Xô không còn (sau năm 1991) để vươn lên làm chủ nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1991 đến nay, Viện 69 đã chủ trì tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm thuốc thường xuyên thi hài Bác và phối hợp với Bạn trong triển khai làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đợt tu bổ định kỳ hàng năm. Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, thi hài Bác luôn ở trạng thái tốt nhất, các nét đặc trưng của Người lúc sinh thời vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, Viện 69 luôn phát huy năng lực đội ngũ cán bộ và máy móc thiết bị được đầu tư, kết hợp với mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác với Bạn, cơ quan khoa học trong nước triển khai hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học để giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết và yêu cầu thực tế nhiệm vụ chính trị đặt ra và từng bước triển khai ứng dụng đạt kết quả tốt. Đặc biệt trên cơ sở hợp tác, ngày 08/3/2004, Viện 69 đã cùng với chuyên gia Liên bang Nga tiến hành pha chế thành công lô dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam, từ đó đánh dấu bước phát triển mới và khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho.

truyen thong vien 69 3
Nghiên cứu viên, kỹ thuật viên Khoa Sinh hóa đang tiến hành nghiên cứu khoa học
trên hệ thống sắc ký khí khối phổ.

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Viện 69 liên tục nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động năm 1995, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2009 và nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều đồng chí bác sĩ của Viện 69 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và các danh hiệu cao quý khác.

Để tiếp tục phát huy truyền thống trong 48 năm qua, trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 2341 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ IX, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Đoàn 969 về “Lãnh đạo nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới” và Nghị quyết của Đảng bộ Viện 69 nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh phê duyệt. Đảng ủy, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Thứ nhất, thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào giáo dục truyền thống 48 năm xây dựng và trưởng thành của Viện 69; tích cực rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, phong cách làm việc khoa học, thận trọng, tỉ mỉ chính xác và luôn nêu cao tính chủ động sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, để trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào đảng bộ, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành, tận tâm, tận lực gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và tác động của xã hội, giành toàn tâm, toàn ý với đơn vị, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ đầu ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có kiến thức toàn diện, chuyên môn sâu, vững vàng, có khả năng tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thành tựu của khoa học hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, là “trung tâm, then chốt” trong việc đẩy mạnh xây dựng Viện chính quy, khoa học và hiện đại. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức theo chuẩn mực yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đặc biệt; có trình độ chuyên môn vững, kiến thức chuyên sâu và có khả năng tiếp thu được những thành tựu của khoa học hiện đại; tâm huyết, tận tâm, tận lực, gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tập trung triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng cơ bản, chuyên sâu và nghiên cứu ứng dụng giải quyết những vấn đề cấp bách do thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ  đặt ra để vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Quản lý và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ tốt nhất cho việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng huấn luyện sát với nhiệm vụ của đơn vị, huấn luyện theo hướng chuyên sâu, chuyên môn hóa, bổ sung hoàn thiện các tổ chuyên trách, huấn luyện thành thục, làm chủ nhiệm vụ làm thuốc thường xuyên và làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi điều kiện hoàn cảnh; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva và các đơn vị có liên quan trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư, gắn xây dựng Viện 69 chính quy, khoa học và hiện đại với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, duy trì chặt chẽ nề nếp chế độ chính quy và chấp hành nghiêm kỷ luật, tác phong khoa học, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đơn vị. Xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, trọng tâm là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trước hết tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện 69 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Viện về “Lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969 về lãnh đạo nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, nghị quyết của đảng ủy các cấp.

Phát huy truyền thống 48 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Viện 69 hôm nay nguyện tiếp bước các lớp thế hệ cha anh đi trước; luôn tận tâm, tận lực, tâm huyết gắn bó lâu dài với nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, tích cực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vinh dự, trách nhiệm được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, tô thắm thêm truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động./. 

Đại tá Nguyễn Cao Vũ,

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Viện 69

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

39291971
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
1079
77254
320841
39291971