trung doan 375 hoc tap


Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đã vận dụng có kết quả những nội dung của Chỉ thị vào trong công tác và chiến đấu góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thêm sức lan tỏa trong cuộc sống, góp phần hình thành lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào là người chiến sỹ Cảnh vệ bên Lăng Bác Hồ, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến nhận thức trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 375 đã và đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Trung đoàn 375 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

trung doan 375 hoc tap2
 Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động
 của mỗi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375

Hai là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào khác trong Công an nhân dân; tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và những điểm mới trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng cán bộ, chi bộ, đơn vị và các tổ chức quần chúng.

Ba là, thực hiện tốt quy chế nêu gương, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc “Làm theo” Bác, “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, đi đầu trong công việc; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tự phê bình và phê bình…; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, “việc tử tế” trong cán bộ, chiến sỹ; tổ chức giao lưu, gặp mặt, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tích cực tham gia các hoạt động với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân./.

Văn Thư 

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40531771
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
16869
54243
308539
40531771