Sáng 11/6/2018, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2018. Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2021.

BQLL phat dong thi dua
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2021.

Chủ đề phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2021”, với các nội dung cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TƯ ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan, đơn vị.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong từng cơ quan, đơn vị để phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác (1969 - 2019), 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng (14/8/1976 - 14/8/2021); phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011; phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” làm động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng khách quan, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; thủ tục khen thưởng từng cấp đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định theo Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban Quản lý Lăng. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Quan tâm, nâng cao tỷ lệ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động trực tiếp.

4. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua; bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác để làm nòng cốt; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong đơn vị và cộng đồng.

5.Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thư ký Hội đồng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị để tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.

Trên cơ sở nội dung phát động, các cơ quan, đơn vị căn cứ chủ đề thi đua và tình hình thực tiễn, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018 - 2021. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động phát huy truyền thống, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó./.

Thanh Huyền

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

41300310
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
15407
76733
213883
41300310