Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục chính trị năm 2018, từ ngày 23/7 đến ngày 30/7/2018, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức giáo dục chính trị cho đối tượng hạ sỹ quan, binh sỹ.

Doan 275 giang day chinh tri 2018
Đồng chí Trung tá Lã Hồng Hảo, Tổ giáo viên giảng bài

Công tác giáo dục chính trị là nội dung trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng; một lĩnh vực trọng yếu để xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, đồng thời là biện pháp cơ bản để quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các Tổ giáo viên, phân công cho từng giáo viên đảm nhiệm các bài giảng cụ thể; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên, đồng thời thông qua Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của từng giáo viên. Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì nghiêm túc chế độ, quy trình thông qua giáo án, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo án theo hướng ngắn gọn, có trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ, đi vào chiều sâu bài giảng giúp chiến sĩ tiếp thu bài ngay tại lớp.

Nội dung giáo dục tập trung trang bị cho quân nhân nắm được những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia; biển, đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTƯ ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… làm cơ sở nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng động cơ, trách nhiệm đúng đắn, tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc đợt giáo dục, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng. Theo đó, 100% đối tượng đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Đây là cơ sở quan trọng để giáo dục, động viên chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./

Trần Xuân Trọng

 

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

41266166
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9558
42589
179739
41266166