Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của Đảng bộ Đoàn 969, sáng ngày 06/8/2018, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Boi duong DVM
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969,
Chủ nhiệm Chính trị phát biểu khai mạc

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Chủ nhiệm Chính trị tới dự và chủ trì khai mạc. Tham dự khai mạc có các đồng chí Trưởng ban, trợ lý chính trị, đảng viên mới thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Đoàn 969.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018 được tổ chức từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới, đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu nhấn mạnh: Các học viên tham dự lớp học cần đề cao ý thức trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề đầy đủ, đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân, tích cực tu dưỡng rèn luyện, vận dụng sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức lớp học và Tổ giáo viên cần bám sát kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cho đảng viên mới học tập theo nội dung, chương trình đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí tạo điều kiện để các đồng chí đảng viên mới được tham gia học tập đầy đủ, quản lý quân số học tập chặt chẽ, duy trì ôn tập và thảo luận ở từng đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới sẽ kết thúc vào ngày 10/8/2018. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết nội dung thu hoạch để đánh giá chất lượng của từng học viên./.

                                                                         Trần Duy Hưng, Ngọc Hà

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40602924
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
10501
22872
379692
40602924