42 năm qua, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc niềm vinh dự tự hào, chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

ngay truyen thong
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sỹ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mà cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người sống mãi với thế hệ hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Từ Ngày truyền thống

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người giữa Ba Đình lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau hai năm khẩn trương, liên tục thi công, ngày 29 tháng 8 năm 1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trọng thể. Từ đây, Lăng Bác đã trở thành điểm đến không thể thiếu của nhân dân cả nước mỗi khi có dịp về Thủ đô Hà Nội.

Cùng với việc xây dựng Công trình Lăng, các phương án tổ chức lực lượng để phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, phục vụ thăm viếng, chăm sóc cây hoa, cây cảnh được xây dựng, triển khai.

Để duy trì hoạt động của Công trình Lăng, việc huy động các nguồn lực từ nhiều lực lượng không chỉ riêng quân đội mà cần nhiều tổ chức, tỉnh, thành, địa phương là việc làm cần thiết. Ngày 11/7/1976, Bộ Chính trị ra Thông báo số 14-TB/TƯ về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình. Đồng thời Bộ Chính trị cũng quyết nghị về việc thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14/8/1976, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 145/CP về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch, quản lý Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình; trong đó, Điều 4 của Quyết định đã quy định việc thành lập “Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình”. Đây chính là cơ sở quan trọng để Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 11/8/2016 quyết định lấy ngày 14/8 là Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến ngày 07 tháng 12 năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 374-CT về việc đổi tên Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trải qua 42 năm kể từ ngày thành lập, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng luôn nhận thức mục đích của việc giữ gìn lâu dài thi hài Bác không phải chỉ để mọi người đến chiêm ngưỡng, mà chính là giữ gìn và thực hiện lý tưởng cách mạng, mà đỉnh cao là thực hiện chủ nghĩa xã hội như mong ước của Bác. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc đánh tan luận điệu của kẻ thù chống phá ta trong việc gìn giữ thi hài Bác.

Vượt qua bao khó khăn thử thách, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ của Ban Quản lý Lăng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho. Đơn vị chủ động tham mưu, xây dựng Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” báo cáo và được Bộ Chính trị thông qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 và Nghị quyết số 122/NQ-QUTƯ ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Đây là những nội dung quan trọng, xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu từ năm 2010 đến năm 2020 và các năm tiếp theo để đơn vị từng bước vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Thành công lớn nhất là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng vươn lên, quyết tâm giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất; chủ động xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học Liên bang Nga về nhiệm vụ y tế đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học trong nước nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách, tập trung thực hiện tốt dự án chuyển giao công nghệ VN01. Những kết quả này là minh chứng rõ ràng cho ý chí, nghị lực vượt lên khó khăn thử thách, tạo nên sự chuyển biến có tính quyết định, chuẩn bị các yếu tố tiền đề khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Đặc biệt, sáng ngày 26/7/2018, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án VN01. Sự kiện này khẳng định Ban Quản lý Lăng đã từng bước tiếp cận và vươn lên làm chủ kỹ thuật, y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án hoàn thành là bước phát triển vượt bậc về công nghệ, kỹ thuật, y tế; đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, khẳng định từ nay Việt Nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ngay truyen thong 2
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu dự án VN01.

Chủ động quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhất là những thiết bị quý hiếm, thiết bị đặc chủng để bảo đảm thông số, môi trường theo quy định. Mặt khác, đã phát huy nội lực, tranh thủ khả năng chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội; lập phương án, thay thế, nâng cấp đổi mới hệ thống kỹ thuật những thiết bị theo hướng hiện đại, đồng bộ như hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống kỹ thuật đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Hàng năm, thực hiện duy tu, sửa chữa, tôn tạo kiến trúc Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyến phố đi bộ khu vực Lăng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, bảo đảm tính bền vững, khang trang sạch đẹp, tương xứng với ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm an toàn lễ viếng Bác, Công trình Lăng và các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực. Đồng thời, xây dựng, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập theo các tình huống dự kiến. Tích cực bổ sung hoàn thiện các nội dung công tác nghi lễ.

Thực hiện tốt phương châm "Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự" trong công tác đón tiếp, tuyên truyền. Trong những năm gần đây, lượng khách đến viếng Bác ngày càng đông, năm sau cao hơn năm trước và có ngày lên tới hơn 3 vạn người; trung bình mỗi năm hơn 2 triệu lượt người, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh; các hình thức sinh hoạt chính trị, văn hóa trước Lăng ngày càng phong phú. Ban Quản lý Lăng đã phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành của Trung ương đón tiếp các đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách của các tỉnh phía Nam, vùng sâu, vùng xa về Lăng viếng Bác. Từ năm 2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đơn vị đã triển khai cho nhân dân và khách quốc tế tham quan Khu Di tích K9. Đây là một việc làm có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Hoàn thành tốt việc chăm sóc, duy trì, cải tạo cây xanh, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ và vệ sinh môi trường tại khu vực Lăng Bác, đặc biệt là chăm sóc hai vườn tre bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm phát triển tốt sau thời gian trồng mới. Tiến hành khảo sát, xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc cây hoa, cây cảnh khu vực tham quan Khu Di tích K9. Chủ động kế hoạch và tổ chức trang trí khu vực trong dịp ngày lễ, Tết và các buổi lễ viếng cấp Nhà nước bảo đảm chất lượng, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Chăm sóc sân cỏ Quảng trường Ba Đình luôn phát triển xanh tốt; cải tạo các nấm hoa lâu năm, đôn đảo cây cảnh trên vườn; phối hợp với thành phố Hà Nội trồng bổ sung, thay thế các cây bóng mát tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khu vực.

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì, quản lý hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005; phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các giống hoa, cây lá màu; ứng dụng chế phẩm sinh học cho cây hoa, cây cảnh phục vụ trang trí ở khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Khu Di tích K9. Duy trì quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình. Duy trì công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trong triển khai thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và các dự án tôn tạo cảnh quan khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9. Tích cực thông tin khoa học công nghệ về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh các nhiệm vụ chính trị, Ban Quản lý Lăng đã thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền là Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, nghiêm cách. Toàn Ban Quản lý Lăng đã thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua Quyết thắng, thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các phong trào của các ngành, các tổ chức, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Ban Quản lý Lăng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

Viết tiếp chặng đường mới…

Với những thành tích đạt được, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, Ban Quản lý Lăng đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

Bước sang năm 2018, kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ tại các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng tiếp tục giữ vững niềm vinh dự, tự hào, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, kiên trì học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong sáu tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, là thời điểm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, số lượng khách đến tham quan Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Bác đông. Các đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2018; tổ chức đón tiếp đồng bào và khách quốc tế đến tham quan tại khu vực, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành tốt; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn lễ viếng cấp Nhà nước và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Quản lý Lăng đã điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ hàng năm từ ngày 15/6 đến ngày 15/8. Từ ngày 16/8, Ban Quản lý Lăng tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

ngay truyen thong 3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì
cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống.

Từ những kết quả đã đạt được, trong các tháng cuối năm, nhiệm vụ chủ yếu được lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là:

Thực hiện làm thuốc thường xuyên thi hài Bác đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra theo dõi trạng thái thi hài, môi trường, chiếu sáng.

Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, thực hiện tốt các nội dung tu bổ định kỳ còn lại, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để mở cửa phục vụ đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực từ ngày 16/8/2018. Phối hợp hiệu quả với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva triển khai thực hiện các nội dung hợp tác khoa học đã ký kết.

Quản lý, vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, kịp thời khắc phục các sự cố, bảo đảm thông số nhiệt ẩm và chất lượng môi trường, bảo đảm đáp ứng tốt cho công tác y tế và tham viếng. Tiếp tục tập trung hoàn thiện dự án điều hòa trung tâm; triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, dự án an ninh khu vực Lăng.

Phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực, nâng cao chất lượng tiêu binh danh dự, nghi lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng, tích cực luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống đột xuất.

Tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, an toàn, chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là các đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác và tham quan Thủ đô Hà Nội.

Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chăm sóc và trang trí vườn hoa, cây cảnh theo đúng quy trình kỹ thuật, tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây hoa cây cảnh, đặc biệt là khu vực tuyến phố đi bộ. Quán triệt thực hiện tiết kiệm trong xây dựng kế hoạch và tổ chức trang trí nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ.

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, duy trì hoạt động Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện.

Trong tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; trong nước, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, các thế lực phản động tiếp tục tìm mọi thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, trung thành, gắn bó tận tụy với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng của Người, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - đúng như mong muốn trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng: “Tôi mong rằng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên và người lao động Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà các đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó trong việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”./.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một số thành tích tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng:

- Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1985, 2000), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2015)...

- Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2015)...

- Văn phòng Ban Quản lý Lăng: Huân chương Lao động hạng Nhì (2016)...

- Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình: Huân chương Độc lập hạng Ba (2010)...

 

 

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40602418
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
9995
22366
379186
40602418