VBPQ do BQL Lăng ban hành

Chỉ thị số 78/CT-BQLL của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/01/2016 về giao nhiệm vụ tổ chức, phục vụ các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Chỉ thị số 78/CT-BQLL   của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/01/2016 về giao nhiệm vụ tổ chức, phục vụ các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. 

Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Quy chế làm việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quy định Tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Quy định Tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Quy định về việc tham quan, học tập, sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích K9