BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LĂNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

____________

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức đón tiếp khách tham quan Khu Di tích K9

(Kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-BVL ngày   05 / 12 /2005 của

 Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 

 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng tổ chức đón tiếp

Khu di tích K9 đón tiếp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước (sau đây gọi tắt là khách tham quan) có nguyện vọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích.

Không tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký tham quan cho các tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài, các đoàn học sinh tiểu học và đoàn có số lượng trên 200 người.

Điều 2. Thủ tục đăng ký tham quan

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong nước đến làm thủ tục đăng ký tham quan khu di tích K9 phải có các loại giấy tờ sau:

a) Đối với tập thể:

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc của địa phương nơi cư trú.

- Danh sách đoàn đi tham quan có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý (ghi rõ chức vụ, địa chỉ của Trưởng đoàn và từng thành viên).

b) Đối với cá nhân:

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác hoặc của địa phương nơi cư trú.

- Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân đội.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả:

- Thời gian tiếp nhận đăng ký tham quan: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư , Thứ Năm và Thứ Sáu trong tuần.

- Thời hạn trả kết quả: Sau 01 ngày, kể từ ngày đăng ký.

- Địa điểm đăng ký tham quan: Ban Đón tiếp – Văn phòng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 1 Ông ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

3. Ban Đón tiếp có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận và làm các thủ tục trình Thủ trưởng Bộ tư lệnh ký duyệt.

4. Đối với những đoàn là chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Đoàn 285 đóng quân có các loại giấy tờ quy định trong Điều 2, Thủ trưởng Bộ tư lệnh ủy quyền cho chỉ huy Đoàn 285 xem xét, giải quyết.

Điều 3. Đối với khách đến tham quan

Khách đến tham quan Khu di tích K9 phải chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của nhân viên đón tiếp và các quy định sau đây:

1. Trang phục chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ.

2. Để hành lý, mũ áo, tư trang cá nhân đúng nơi quy định.

3. Không tự ý đi lại hái hoa, bẻ cành, không di chuyển các hiện vật, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

4. Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, giữ gìn môi trường; không hút thuốc lá; bỏ rác đúng nơi quy định.

5. Không được quay phim khi chưa được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Không mang chất nổ, vũ khí, chất dễ cháy vào khu vực và phòng chống cháy rừng.

7. Nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan, sử dụng tiền vàng mã.

Điều 4. Trang phục của nhân viên đón tiếp tại Khu di tích K9

Nhân viên đón tiếp, giới thiệu tại khu di tích K9 mặc trang phục và đeo phù hiệu công tác theo quy định:

- Mùa hè:      Nam: áo sơ mi trắng, caravát, quần âu; Nữ: áo dài.

- Mùa đông: Nam: Comple;   Nữ: Vest.

 

Chương II

TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP KHÁCH THAM QUAN

 

Điều 5. Thời gian tổ chức đón tiếp khách tham quan

 Hàng tuần, Khu di tích K9 đón tiếp khách tham quan vào các ngày trong tuần trừ ngày Thứ Hai. Trường hợp Thứ hai là ngày 19/5 và 2/9, Khu di tích vẫn tổ chức đón tiếp như bình thường.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút .

Điều 6. Quy định đón tiếp khách đến tham quan

1. Các đoàn đến tham quan Khu di tích K9 khi qua cổng phải xuất trình Giấy ký duyệt của Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn của lực lượng canh phòng. Nếu phát hiện đoàn tham quan có người nước ngoài, lực lượng canh phòng phải kịp thời báo cáo chỉ huy Đoàn 285 giải quyết.

2. Phương tiện chở khách tham quan tập kết tại bãi để xe. Đoàn 285 có trách nhiệm trông giữ các phương tiện của khách đến tham quan Khu di tích; được thu lệ phí trông giữ các phương tiện trên theo quy định của Bộ tư lệnh.

3. Những đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người tàn tật, già yếu, đoàn có lãnh đạo cấp Bộ, ngành hoặc địa phương (từ Thứ trưởng, Phó ban Đảng, Phó Chủ tịch tỉnh trở lên, lãnh đạo huyện Ba Vì) và những đoàn do Thủ trưởng Bộ tư lệnh dẫn hoặc thông báo cho Đoàn 285 thì xe ô tô được lên thẳng khu A.

Điều 7. Quy trình tổ chức tham quan

1. Khi khách đến tham quan vào vị trí tập kết tại bãi để xe, Trưởng đoàn tham quan có trách nhiệm liên hệ với nhân viên đón tiếp khu di tích để làm các thủ tục đăng ký và nghe phổ biến quy chế bảo vệ an ninh khu di tích, quy trình tham quan khu di tích và thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Nếu đoàn tham quan có ít người thì nhân viên đón tiếp có thể ghép các đoàn lại với nhau để hướng dẫn và giới thiệu.

3. Khi đoàn tham quan đến khu nhà chính, Trưởng đoàn thay mặt cho đoàn thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lư hương đặt ở tiền sảnh nhà sàn. Không đi giầy, dép vào trong nhà sàn.

4. Nếu khách có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm hoặc ghi sổ cảm tưởng tại nhà sàn, nhân viên đón tiếp có trách nhiệm hướng dẫn. Cấm chụp ảnh ở các khu vực liên quan đến việc giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Sau khi thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xong, nhân viên đón tiếp hướng dẫn đoàn đi tham quan giới thiệu về toàn bộ khu nhà sàn, khu lưu niệm, đường dạo, nhà trưng bày xe, khu vực lưu giữ thi hài Bác và hướng dẫn cho đoàn đi ra bãi tập kết xe.

Điều 8. Nội dung và hình thức đón tiếp, tuyền truyền tại Khu di tích

1. Nội dung tuyên truyền

Nhân viên đón tiếp có nhiệm vụ giới thiệu cho các đoàn đến tham quan theo đúng nội dung lời giới thiệu Khu di tích K9 đã được Bộ tư lệnh quy định.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Các hình thức tuyên truyền thực hiện thông qua sinh hoạt chính trị tại Khu di tích K9 như: Báo công dâng Bác, lễ kết nạp đảng viên, kết nạp đoàn viên, lễ tuyên thệ, lễ ra quân.v.v…

b) Các đoàn có yêu cầu tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị tại Khu di tích K9 phải liên hệ trước với Ban Đón tiếp – Văn phòng Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Đón tiếp có trách nhiệm thông báo cho Ban chỉ huy Đoàn 285 biết. Đoàn 285 sẽ hợp đồng cụ thể khi đoàn tham quan đến khu di tích K9.

3. Phân cấp trách nhiệm đón và tiếp đoàn tham quan như sau:

a) Các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Thủ trưởng Bộ tư lệnh đón và tiếp đoàn.

b) Các đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo của địa phương; đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, đoàn tôn giáo, dân tộc ít người do Thủ trưởng Bộ tư lệnh tiếp hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan Bộ tư lệnh, chỉ huy Đoàn 285 đón và tiếp đoàn tùy từng trường hợp cụ thể.

c) Các đối tượng còn lại do Đội Di tích - Đoàn 285 đón và tiếp đoàn.

Điều 9. Về tiếp nhận quà tặng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đến tham quan có nguyện vọng trao quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật nhằm mục đích đóng góp tôn tạo Khu di tích, chỉ huy Đoàn 285 có trách nhiệm tiếp nhận, trao giấy chứng nhận, lập sổ theo dõi và báo cáo cho Thủ trưởng Bộ tư lệnh.

Điều 10. Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan

1. Các dịch vụ phục vụ khách tham quan gồm:

a) Ăn uống, giải khát bình dân tại khu vực Nhà khách

b) Văn hoá phẩm (hàng lưu niệm, sách báo…).

c) Nhà khách (phục vụ nghỉ theo nhu cầu của khách).

2. Đoàn 285 chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, có hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật vừa đảm bảo phục vụ nhu cầu các đoàn khách tham quan vừa quản lý Khu di tích theo yêu cầu trang nghiêm, lịch sự, xanh, sạch đẹp có nếp sống văn hoá.

Điều 11. Chế độ báo cáo

Hàng ngày, Trực ban Đoàn 285 có trách nhiệm tổng hợp số lượng đoàn và số lượng người đến tham quan Khu di tích K9 báo cáo về Trực ban Tác chiến Bộ tư lệnh vào hồi14 giờ 15 phút.

Hàng tháng, quý, năm, Đoàn 285 có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ tư lệnh (qua Phòng Tham mưu và cơ quan Văn phòng ).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt cho tất cả cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này.

2. Cơ quan Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Thủ trưởng Bộ tư lệnh việc thực hiện Quy định này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu nhận thấy những điểm nào còn chưa phù hợp hoặc thiếu, kịp thời báo cáo và đề xuất với Thủ trưởng Bộ tư lệnh (thông qua Văn phòng Bộ tư lệnh) để xem xét, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi./

TƯ LỆNH

(đã ký)

Thiếu tướng Đào Hữu Nghĩa

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40905533
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7205
32037
220112
40905533