Quy định tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1032/QĐ-BQLL ngày 14/12/2009 của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)

QUY ĐỊNH

Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1032 /QĐ-BQLL ngày 14/12/2009 của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)
 
  
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng và Quảng trường Ba Đình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Lăng).
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, sinh hoạt chính trị, văn hoá và tham quan khu vực.
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp hiệp đồng
1. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chuyên trách phối thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được các Bộ chủ quản quy định và chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý Lăng.
2. Tổ chức phục vụ chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và tham quan khu vực.
 
Chương II
TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 
          Điều 4. Thời gian tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
          Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật.
Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.
          1. Tổ chức lễ viếng thường xuyên
          a)Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):
          - Thời gian từ 7giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
          - Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.
          b) Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):
          - Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.        
          - Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.
          c) Ngày 19/5, 2/9 và Mồng Một Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d) Khi hết thời gian tổ chức lễ viếng theo quy định, nếu số lượng khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tập kết còn nhiều, Trực chỉ huy Trung đoàn 375 thống nhất với Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng) quyết định kéo dài thời gian viếng nhưng không quá 30 phút, sau đó thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện.
Hết thời gian trên, nếu thấy cần tiếp tục kéo dài thời gian viếng, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phải báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được ủy quyền) quyết định;
Ngoài thời gian quy định trên, việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.
2. Tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước
a) Hàng năm, vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: 19/5, 27/7, 2/9 và Tết Nguyên đán, Ban Quản lý Lăng phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ viếng của đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ và thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là lễ viếng cấp Nhà nước).
b) Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước vào những năm chẵn và trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các Kỳ họp Quốc hội, Ban Quản lý Lăng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Để bảo đảm lễ viếng tiến hành đúng thời gian quy định, Khu tập kết số 17 Ngọc Hà và Nhà khách số 8 Hùng Vương hàng ngày mở cửa trước giờ viếng 30 phút.
4. Tổ chức tham quan khu vực sau Lăng
Hàng ngày tổ chức cho nhân dân và khách quốc tế tham quan khu vực sau Lăng (vào tất cả các buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ).
          Điều 5. Tiếp nhận đăng ký viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng dẫn sinh hoạt chính trị, văn hoá
          1. Tiếp nhận khách trong nước
          a) Hàng ngày, Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) tại số 17 Ngọc Hà tiếp nhận, đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn quy định cho các đoàn hoặc cá nhân khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
          b) Các đoàn khách đến đăng ký viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguyện vọng nghe giới thiệu về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình Lăng của Người được đón tiếp tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.
c) Không tiếp nhận các trường hợp trang phục thiếu nghiêm túc, những người không bảo đảm sức khoẻ, trẻ em dưới 3 tuổi, người có hành vi thiếu văn hoá, không chấp hành theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức.
          2. Tiếp nhận khách nước ngoài và Việt kiều
          a) Ban Tổ chức hoặc Ban Đón tiếp thuộc Văn phòng Ban Quản lý Lăng (sau đây gọi tắt là Ban Đón tiếp) tiếp nhận, đăng ký, cấp giấy hẹn và hướng dẫn cho các đoàn hoặc cá nhân khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b) Đối với các đoàn khách Trưởng đoàn là Bộ trưởng và tương đương trở lên, Ban Tổ chức cần nắm rõ chức vụ Trưởng đoàn, yêu cầu về lễ tân để báo cáo Trực chỉ huy Trung đoàn 375, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Văn phòng Ban Quản lý Lăng cùng phối hợp phục vụ.
c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước khi đến đăng ký cho đoàn khách quốc tế hoặc Việt kiều cần cung cấp rõ thông tin về số lượng và quốc tịch của các thành viên trong đoàn.
3. Tiếp nhận, hướng dẫn các đoàn sinh hoạt chính trị, văn hoá
a) Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng đăng ký với Ban Đón tiếp tại số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.
b) Các hình thức tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng được tổ chức trong hoặc ngoài thời gian tổ chức lễ viếng bao gồm: lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, lễ kết nạp Đoàn, lễ kết nạp Đội, lễ trao phần thưởng, lễ trao bằng tốt nghiệp, lễ tuyên thệ xuất quân, lễ rước đuốc, lễ đặt hoa trong ngày cưới, tổ chức biểu diễn văn nghệ, thể dục, thể thao và những sinh hoạt chính trị, tuyên truyền văn hóa khác nhưng phải bảo đảm tính nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh quan môi trường khu vực.
c) Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hoá của các đoàn tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được Văn phòng Ban Quản lý Lăng thông qua trước khi tổ chức và thông báo kế hoạch hiệp đồng với các lực lượng phục vụ.
4. Tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà và Nhà khách số 8 Hùng Vương, có vị trí để khách viếng ghi cảm tưởng và góp ý về công tác tổ chức, đón tiếp.
          5. Tiếp nhận tặng phẩm
Tập thể, cá nhân trong nước, Việt kiều và khách quốc tế có nguyện vọng trao tặng phẩm bằng tiền hoặc hiện vật, đóng góp tôn tạo công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng để tổ chức tiếp nhận và trao Giấy chứng nhận của Ban Quản lý Lăng.
          Điều 6. Vòng hoa, băng vòng hoa
1. Kích thước vòng hoa, băng vòng hoa
          a) Vòng hoa của các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên thủ Quốc gia các nước có kích thước 1,4m x 1,8m; băng vòng hoa có kích thước 0,25m x 1,6m.
          b) Vòng hoa của các đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương có kích thước 1m x 1,4m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,4m.
          c) Vòng hoa của các đoàn khác có kích thước 0,8m x 1,2m; băng vòng hoa có kích thước 0,2m x 1,2m.
d) Đối với các đoàn trong nước băng vòng hoa có nền màu đỏ, in hoặc thêu chữ màu vàng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt : “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” và dòng chữ nhỏ ghi tên đoàn viếng.
đ) Đối với các đoàn khách quốc tế nếu không có yêu cầu riêng, nội dung ghi trên băng vòng hoa bằng tiếng Việt: “KÍNH VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” hoặc bằng tiếng Anh: “HOMAGE TO PRESIDENT HO CHI MINH” và dòng chữ nhỏ ghi tên đoàn.
          2. Vòng hoa và băng vòng hoa của các đoàn đăng ký đặt trước với Ban Tổ chức phải đưa vào vị trí chuẩn bị trước giờ tổ chức lễ viếng 30 phút. Đối với vòng hoa, lẵng hoa do các đoàn tự mang đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được kiểm tra theo quy định mới đưa vào vị trí chuẩn bị (theo đường Ông Ích Khiêm phía sau Lăng).
3. Đối với các đoàn đến viếng đột xuất, nếu có nhu cầu đặt vòng hoa thì nội dung ghi trên băng vòng hoa phải được thông báo cho Ban Tổ chức trước 60 phút; vòng hoa và băng vòng hoa được đưa vào vị trí chuẩn bị trước khi đoàn vào viếng 30 phút.
          4. Ban Đón tiếp và Trực ban Tác chiến Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng (sau đây gọi tắt là Đoàn 275) chịu trách nhiệm kiểm tra vòng hoa và băng vòng hoa trước giờ viếng 15 phút.
5. Đoàn 275 có trách nhiệm tiếp nhận vòng hoa, băng vòng hoa và kiểm tra an ninh. Trường hợp băng vòng hoa ghi bằng tiếng nước ngoài, Ban Đón tiếp trực tiếp nhận và hướng dẫn Đoàn 275 gắn vào vòng hoa.
          6. Nếu khách mang theo bó hoa đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đến Nhà khách số 8 Hùng Vương, Trực kiểm tra an ninh Đoàn 375 tiến hành kiểm tra theo quy định rồi trao lại để khách tự mang đặt trước Lăng theo sự hướng dẫn của chiến sĩ Đoàn 275.
          7. Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình có trách nhiệm bảo đảm vòng hoa, lẵng hoa cho các đoàn khách viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường hợp đoàn đã đặt vòng hoa nhưng không đến viếng, Đoàn 275 tiến hành tháo băng và khiêng vòng hoa đặt trước Lăng khi kết thúc lễ viếng.
          8. Những ngày lễ, Tết nếu không có đoàn đăng ký đặt vòng hoa, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hiệp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm 02 vòng hoa đặt trước Lăng.
9. Trước 16 giờ hàng ngày, Ban Tổ chức tổng hợp kế hoạch viếng ngày hôm sau (số lượng đoàn, vòng hoa, nội dung băng vòng hoa...), thông báo cho Trực chỉ huy Trung đoàn 375 và Ban Đón tiếp. Ban Đón tiếp có trách nhiệm báo cáo kế hoạch viếng tại Phòng Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.
          Điều 7. Vị trí đặt vòng hoa đón khách
1. Khi đón các đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên thủ Quốc gia các nước, vòng hoa được đặt ở giữa đường Hùng Vương trước cửa Lăng.
          2. Đón các đoàn do Bộ trưởng trở lên dẫn đầu, vòng hoa được đặt trên thềm sỏi chính giữa trước cửa Lăng.
          3. Đón các đoàn khác, vòng hoa, lẵng hoa được đặt trên thềm đá chính giữa trước cửa Lăng (bậc thềm đá thứ nhất từ ngoài vào).
          4. Trước khi đưa vòng hoa lên đặt ở cửa Lăng, người khiêng hoa quay vòng hoa về phía đoàn viếng (trừ lễ viếng cấp Nhà nước).
          5. Sau 22 giờ hàng ngày, Đoàn 275 thu các vòng hoa về cửa T22, băng vòng hoa bàn giao cho Ban Đón tiếp, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình vệ sinh và chuyển vòng hoa ra khỏi khu vực vào sáng ngày hôm sau.
            Điều 8. Hàng danh dự, người đón và dẫn khách
          1. Khi tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước và đón các đoàn Nguyên thủ Quốc gia đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: trải thảm mềm trong phòng đặt thi hài; Đoàn 275 tổ chức hàng sỹ quan danh dự đứng trên đường Hùng Vương trước cửa Lăng, hướng mặt về phía Nam.
          2. Khi đón đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc, khai mạc Kỳ họp Quốc hội đi từ Hội trường Ba Đình vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh: trải thảm mềm trong phòng đặt thi hài; Trung đoàn 375 tổ chức hai hàng sỹ quan danh dự trên sân cỏ đứng đối diện nhau hướng mặt về phía đoàn đại biểu; Đoàn 275 tổ chức một hàng sỹ quan danh dự đứng trên đường Hùng Vương trước cửa Lăng, hướng mặt về phía Bắc.
          3. Phân cấp đón và dẫn khách
          a) Các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Nguyên thủ Quốc gia các nước do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được uỷ quyền) đón dẫn khi đoàn đến vị trí tập kết.
          b) Các đoàn Bộ trưởng và tương đương trở lên dẫn đầu (kể cả đoàn khách quốc tế) do Trực chỉ huy Trung đoàn 375 đón dẫn trên đường Hùng Vương đến cửa Lăng. Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đón dẫn đoàn từ cửa Lăng trở vào.
          c) Các đoàn khác đặt hoa viếng do sỹ quan Trung đoàn 375 đón dẫn trên đường Hùng Vương vào cửa Lăng, sỹ quan Đoàn 275 đón dẫn từ cửa Lăng trở vào; vị trí dừng dòng người viếng trên đường Hùng Vương cách thảm đỏ 3 mét.
d) Khi đón dẫn các đoàn có đăng ký vòng hoa viếng, người dẫn đi bên phải đoàn khách, điểm đón khách tại Nam đường Hùng Vương (trường hợp trời mưa có thể đi dưới mái che). Khi đoàn đến bậc tam cấp thứ hai, người dẫn yêu cầu khách dừng lại chờ tiêu binh đặt vòng hoa vào vị trí, rồi mời khách đi tiếp. Trường hợp đoàn viếng Trưởng đoàn là Nguyên thủ quốc gia có yêu cầu sửa băng vòng hoa, người dẫn mời Trưởng đoàn đến trước vòng hoa thực hiện nghi lễ sửa băng vòng hoa và trở lại cùng đoàn đi tiếp.
đ) Các đoàn khách quốc tế, các đoàn khách ưu tiên không đặt vòng hoa viếng, nếu đi từ Nhà khách số 8 Hùng Vương được vào viếng trước; vị trí dừng dòng người viếng tại ngã tư đường Hùng Vương - Chùa Một Cột.
          Điều 9. Trang phục của các lực lượng làm nhiệm vụ
          1. Trực Chỉ huy, Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 275 và Trung đoàn 375 làm nhiệm vụ nghi lễ, đón dẫn khách và đứng gác tại các vị trí trong khu vực Lăng mặc trang phục nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đeo Huân huy chương và Huy hiệu Bác Hồ theo quy định:
          a) Trang phục mùa hè: từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10.
          b) Trang phục mùa đông: từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau.
          2. Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, Nhà khách số 8 Hùng Vương mặc thường phục theo mùa, trừ một số cán bộ, nhân viên, chiến sỹ mặc quân phục, cảnh phục ở những vị trí cần thiết.
          Điều 10. Treo cờ, đặt lư hương và thắp hương ở khu vực Lăng
          1. Hàng ngày, tổ chức nghi lễ chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 6 giờ (mùa nóng); 6 giờ 30 phút (mùa lạnh) và hạ cờ vào 21 giờ.
2. Ngày lễ (3/2, ngày Quốc giỗ 10/3 âm lịch, 30/4 và 1/5, 19/5, 27/7, 2/9), Tết Nguyên đán, khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc và các Kỳ họp Quốc hội hoặc theo quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng tổ chức treo cờ hai bên lễ đài Lăng (Lễ đài B1 treo cờ Tổ quốc; Lễ đài B2 treo cờ Đảng) đồng thời với lễ chào cờ trước Lăng; treo cờ trang trí ở cột điện phía trước Lăng; treo cờ Tổ quốc và cờ trang trí Khu tập kết nhân dân. 
          3. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chịu trách nhiệm quản lý cờ, cột cờ trước Lăng, treo cờ hai bên lễ đài, cờ trang trí cột điện trước Lăng.
          4. Trung đoàn 375 có trách nhiệm quản lý cờ và treo cờ tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà.
          5. Văn phòng Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ ở các khu vực nói trên.
          6. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng có trách nhiệm tổ chức phục vụ nhân dân, khách quốc tế có nhu cầu thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vị trí trước Lăng từ 21 giờ ngày 30 Tết đến 22 giờ ngày 03 Tết Nguyên đán và từ 21 giờ ngày 01/9 đến 22 giờ ngày 02/9. Lư hương đặt tại thềm sỏi trước cửa Lăng cách mép thảm trải đường đi vào Lăng về phía bên phải 01 mét.
          Điều 11. An ninh trật tự trong giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
          1. Trong giờ viếng
          a) Cấm đi lại lộn xộn, nói chuyện gây mất trật tự trong Lăng; cấm đi lại hoặc đứng ở hai bên khu vực giữa Lễ đài chính và Lễ đài phụ (trừ các đồng chí làm nhiệm vụ); không đi lại trên các đường cấm, rẽ cắt ngang dòng người đi viếng (trừ trường hợp khẩn cấp).
          b) Cấm cắt cỏ, xén cây trong vườn Lăng, Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, Nhà khách số 8 Hùng Vương và sân cỏ Quảng trường Ba Đình.
c) Cấm sử dụng các loại xe đẩy, xe kéo làm việc trong khu vực vườn Lăng, Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, Nhà khách số 8 Hùng Vương.
          d) Cấm các loại phương tiện đi vào đường Chùa Một Cột (đoạn trước cửa Nhà khách số 8 Hùng Vương) và đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm vào sau Lăng).
2. Các đoàn Bộ trưởng và tương đương trở lên đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí dừng ô tô tại cột điện số 3 (tính từ ngã tư Hùng Vương - Chùa Một Cột).
3. Xe ô tô của các đoàn đại biểu viếng cấp Nhà nước và các đoàn Nguyên thủ quốc gia viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được vào sau Lăng để đón đoàn.
4. Các đoàn khách còn lại đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập kết xe ô tô tại phía Nam đường Hùng Vương và đường Bắc Sơn.
          5. Trung đoàn 375 có trách nhiệm hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn và tổ chức thu lệ phí theo quy định, trừ xe ưu tiên.
6. Các trường hợp đặc biệt do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.
          Điều 12. Quay phim, chụp ảnh ở khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình
          1. Trong giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách tham quan muốn quay phim, chụp ảnh lưu niệm xung quanh khu vực Lăng và trên sân Quảng trường Ba Đình phải bảo đảm trang nghiêm, trật tự theo sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ.
2. Ngoài giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn quay phim, vẽ phong cảnh trong khu vực Lăng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý Lăng.
          3. Cấm quay phim, chụp ảnh, vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng; cấm đưa những hình ảnh phim và bản vẽ phòng đặt thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lăng lên các phương tiện thông tin đại chúng.  
          Điều 13. Quy định đối với khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực
1. Khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần có thái độ nghiêm túc, trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng.
2. Khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải gửi hành lý và qua cổng kiểm tra an ninh; khách được mang theo ví xách tay phụ nữ, mũ, nón, ô, áo mưa, túi xách nhỏ đựng tiền, vàng, kim loại quý. Nếu khách mang theo camera, máy ảnh và các loại thiết bị điện tử khác trước khi vào Lăng phải gửi lại bộ phận nhận, trả hành lý của Đoàn 275 và nhận lại khi ra khỏi Lăng.
3. Trên đường vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi người đi thành hàng dọc theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức. Khi đến trước cửa Lăng, mọi người cầm mũ, nón bên tay phải, lòng mũ, nón hướng ra ngoài. Riêng cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang mặc quân phục, cảnh phục không phải bỏ mũ.
4. Khi vào trong Lăng mọi người không chen lấn, xô đẩy; không chạy tắt qua dòng người viếng, gây ồn ào làm mất trật tự; không chỉ trỏ, sờ tay vào tường; không cho tay vào túi quần, túi áo; không hút thuốc lá.
Điều 14. Ngừng tổ chức lễ viếng
          1. Trong thời gian tổ chức lễ viếng, nếu trường hợp cần phải tạm ngừng lễ viếng, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng thông báo cho Trực chỉ huy Trung đoàn 375 để điều hành dòng người vào Lăng.
2. Khi ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác tu bổ định kỳ hoặc vì lý do khác, Ban Quản lý Lăng sẽ thông báo cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trung đoàn 375, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
          3. Văn phòng Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo cho đồng bào trong nước và khách quốc tế biết về lý do, thời gian ngừng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian tổ chức lễ viếng trở lại.
          4. Trung đoàn 375 có trách nhiệm thông báo thời gian ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian tổ chức lễ viếng trở lại tại Khu tập kết số 17 Ngọc Hà và số 8 Hùng Vương.
5. Trong thời gian ngừng tổ chức lễ viếng, nếu điều kiện cho phép vẫn tiếp nhận các đoàn đăng ký đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng nhưng không mở cửa Lăng. Trường hợp đặc biệt do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.
Điều 15. Chế độ giao ban
        1. Trưởng ban Ban Quản lý Lăng uỷ quyền cho Trực Chỉ huy Trung đoàn 375 chủ trì giao ban.
          - Trước giờ tổ chức lễ viếng thường xuyên cũng như lễ viếng sớm hơn quy định: 30 phút.
            - Trước giờ tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước: 60 phút.
2. Thành phần giao ban
          a) Trung đoàn 375: Trực Chỉ huy Trung đoàn; Trực chỉ huy Đại đội; Đội trưởng Kỹ thuật và Đội trưởng Điều hành hướng dẫn viếng; cán bộ Ban Tổ chức lễ viếng.
          b) Đoàn 275: Trực ban Tác chiến.
          c) Văn phòng Ban Quản lý Lăng: Trưởng ban Ban Đón tiếp.
          d) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình: Cán bộ Đội Vệ sinh môi trường.
          3. Nội dung giao ban
          a) Trung đoàn 375 báo cáo tình hình tổ chức lễ viếng ngày hôm trước và kế hoạch tổ chức lễ viếng trong ngày, gồm:
          - Kết quả và diễn biến lễ viếng ngày hôm trước.
          - Số lượng đoàn đăng ký viếng, đối tượng khách, số đoàn đặt vòng hoa viếng, những yêu cầu của các đoàn trong ngày.
          - Dự kiến diễn biến tình hình buổi viếng, đề xuất biện pháp phối hợp hiệp đồng xử lý.
          b) Đoàn 275 báo cáo tình hình tiếp nhận vòng hoa và băng vòng hoa.
          c) Các đơn vị phản ảnh những vấn đề tồn tại của ngày hôm trước và các vấn đề cần phối hợp hiệp đồng trong lễ viếng.
          4. Giao ban các lực lượng nghiệp vụ: Có quy định riêng.       
 
Chương III
TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM
 CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
 
          Điều 16. Thời gian tổ chức lễ tưởng niệm
1. Lễ tưởng niệm thường xuyên
          a) Mùa nóng (từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 10):
- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
          b) Mùa lạnh (từ 01 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau):
- Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Ngoài thời gian quy định trên, việc tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.
          2. Lễ tưởng niệm cấp Nhà nước
Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày 27/7, 2/9 và Tết Nguyên đán tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ cùng với lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp Nhà nước.
            Các đoàn Nguyên thủ Quốc gia đến tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, tổ chức đón theo nghi lễ Nhà nước.
          3. Ngoài tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, tại Đài tưởng niệm còn tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể dục thể thao… như quy định sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Điều 17. Tiếp nhận đăng ký tưởng niệm
          1. Ban Đón tiếp có trách nhiệm tiếp nhận, cấp giấy hẹn, hướng dẫn các quy định cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đến tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
          2. Trường hợp khách đến đăng ký viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đăng ký tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Ban Tổ chức hoặc Ban Đón tiếp tiếp nhận, thông báo cho các lực lượng có liên quan biết để phối hợp phục vụ.
          3. Đối với các đoàn khách quốc tế, Bộ Ngoại giao đề nghị đón theo nghi lễ Nhà nước hoặc Bộ Quốc phòng đề nghị đón theo nghi lễ quân đội, Văn phòng Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm thông báo và hiệp đồng với các lực lượng có liên quan.
          Điều 18. Nghi thức tổ chức lễ tưởng niệm
          1. Kích thước vòng hoa và băng vòng hoa như quy định tại Điều 6 của Quy định này.
Nội dung ghi trên băng vòng hoa quy định như sau:
a) Đối với đoàn trong nước, nội dung ghi trên băng vòng hoa: "ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ", dòng chữ nhỏ ghi tên đoàn tưởng niệm.
b) Đối với các đoàn khách quốc tế, nội dung ghi trên băng vòng hoa: "KÍNH VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ” hoặc “HOMAGE TO THE FALLEN FIGHTERS AND HEROES OF VIET NAM”, dòng chữ nhỏ ghi tên đoàn tưởng niệm.
          2. Ban Đón tiếp hướng dẫn các quy định về vòng hoa và băng vòng hoa; Đoàn 275 kiểm tra an ninh vòng hoa, lẵng hoa, bó hoa. Vòng hoa được đưa đến vị trí tập kết trước khi đoàn vào tưởng niệm 30 phút.
        3. Vòng hoa, lẵng hoa của các đoàn đến tưởng niệm do tiêu binh Đoàn 275 khiêng và đặt vào vị trí. Các đoàn khách mang bó hoa đến tưởng niệm trong giờ viếng do Ban Đón tiếp hướng dẫn đặt hoa. Các đoàn khách mang vòng hoa, lẵng hoa, bó hoa đến tưởng niệm ngoài giờ quy định lực lượng làm nhiệm vụ Đoàn 375 kiểm tra an ninh và hướng dẫn đặt hoa.
          4. Những ngày lễ, Tết nếu không có đoàn đặt hoa tưởng niệm, Văn phòng Ban Quản lý Lăng hợp đồng với Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình làm 02 vòng hoa đặt trước Đài tưởng niệm. 
          5. Phân cấp đón và dẫn khách
          a) Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, các đoàn Nguyên thủ Quốc gia do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (hoặc người được uỷ quyền) đón và dẫn đoàn.
          b) Các đoàn Bộ trưởng và tương đương trở lên (kể cả các đoàn khách quốc tế) đi từ Nhà khách Đài tưởng niệm ra, Trực chỉ huy Trung đoàn 375 đón và dẫn đến thềm Đài tưởng niệm, Trực chỉ huy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng hoặc người được uỷ quyền đón và dẫn đoàn vào tưởng niệm.
          c) Các đoàn khác do sỹ quan Đoàn 275 đón và hướng dẫn.
          6. Quy định về tiêu binh, quân nhạc, đốt trầm và thắp hương
            a) Khi tổ chức lễ tưởng niệm cấp Nhà nước sử dụng 02 hàng tiêu binh, quân nhạc, đốt trầm và thắp hương.
          b) Khi tổ chức lễ tưởng niệm cho các đoàn có sử dụng quân nhạc thì bố trí 04 tiêu binh; các đoàn khác: thắp hương và mở nhạc "Hồn tử sỹ".
          c) Ngày lễ 27/7, Tết Nguyên đán nếu nhân dân có nhu cầu vào thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (kể cả trong và ngoài giờ quy định) trực an ninh Trung đoàn 375 có trách nhiệm mở cửa và hướng dẫn nhân dân vào thắp hương. Thời gian từ 8 giờ đến 21 giờ.
          d) Đoàn 195 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đảm nhiệm việc đốt trầm, thắp hương thường xuyên; Đội Thông tin - Phòng Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đảm nhiệm việc vận hành trang thiết bị âm thanh.
          7. Quy định về tập kết xe khi đến tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại khu vực Đài tưởng niệm
          a) Khi đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành đến Nhà khách Đài tưởng niệm trong lễ viếng cấp Nhà nước, vị trí tập kết ô tô theo sơ đồ.
          b) Các đoàn Nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng và tương đương đến tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, vị trí dừng xe ô tô trước Đài tưởng niệm, sau đó đón đại biểu tại phía trái Đài tưởng niệm.
          c) Các phương tiện của tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tập kết tại sân phía trước Đài tưởng niệm trên đường Hoàng Diệu.
 
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ LỄ VIẾNG
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
 
          Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
          1. Hàng ngày, trước giờ viếng 15 phút, tổ chức kiểm tra thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hệ thống thiết bị kỹ thuật, vệ sinh trong và ngoài Lăng; lắp đặt hệ thống mái che trước giờ viếng 30 phút.
          2. Thực hiện chế độ Trực Chỉ huy, Trực ban Tác chiến, Trực nghiệp vụ, Trực cấp cứu theo quy định.
3. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ nghi lễ, bảo vệ lễ viếng phải có mặt ở vị trí trực trước giờ tổ chức lễ viếng 30 phút (kể cả lễ viếng thường xuyên và lễ viếng cấp Nhà nước).
          4. Tổ chức vận hành thiết bị Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ phục vụ các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế đến tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
          5. Kiểm tra an ninh, niêm phong khu vực Nhà khách số 8 Hùng Vương vào 16 giờ trước ngày tổ chức viếng cấp Nhà nước và bóc niêm phong vào 6 giờ sáng ngày hôm sau; tổ chức đón và dẫn các đoàn đại biểu đến viếng cấp Nhà nước tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.
6. Phối hợp với Đoàn Nghi lễ 781 bảo đảm quân nhạc theo nghi lễ.
          7. Tổ chức nghi lễ chào cờ, tiêu binh danh dự, đón dẫn khách, khiêng vòng hoa, lẵng hoa.
          8. Tiếp nhận, cấp giấy hẹn cho các đoàn theo quy định.
          Điều 20. Trách nhiệm của Trung đoàn 375
          1. Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đến đăng ký viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
2. Hướng dẫn nhân dân vào Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, tiếp nhận các đoàn đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đi phía Nam đường Hùng Vương.
          3. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng bảo đảm an toàn, trật tự, trang nghiêm nghi lễ chào cờ hàng ngày, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và các sinh hoạt chính trị, văn hoá trong khu vực đảm nhiệm.
          4. Tổ chức cấm đường, phương tiện, người đi bộ trong và ngoài giờ viếng theo quy định
          a) Trước giờ tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 30 phút cho đến khi kết thúc thời gian viếng, cấm đường tại các vị trí: đường Hùng Vương (đoạn trước Lăng); sân cỏ Quảng trường Ba Đình; đường Chùa Một Cột (đoạn ngã tư đường Chùa Một Cột - Bà Huyện Thanh Quan); đường Ông Ích Khiêm (đoạn ngã tư Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm); đường Hùng Vương (đoạn ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong) trừ phương tiện chở khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập kết tại phía Nam đường Hùng Vương. Riêng đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm đến ngã tư Hùng Vương - Chùa Một Cột, sau khi kết thúc lễ viếng cấm đường thêm 60 phút.
            b) Ngoài giờ tổ chức lễ viếng cấm ô tô, xe máy, xe đạp đi trên trục đường Hùng Vương (đoạn trước Lăng).
          c) Từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, cấm đường Hùng Vương đoạn trước Lăng và trên sân cỏ Quảng trường Ba Đình.
          Ngoài thời gian quy định trên, việc tổ chức cấm đường trong trường hợp đặc biệt do Trưởng ban Ban Quản lý Lăng quyết định.
          5. Tổ chức trông giữ hành lý cho khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trực cấp cứu, phục vụ thương binh hạng nặng, người già, người tàn tật bằng xe đẩy (nếu có yêu cầu).
          6. Kiểm tra an ninh người và hành lý được mang theo, kể cả đối với khách không vào Lăng mà chỉ tham quan Quảng trường Ba Đình và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong giờ tổ chức lễ viếng.
          7. Bảo đảm an ninh trật tự Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, dọc đường vào Lăng, khu vực Chùa Một Cột, Quảng trường Ba Đình, khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
          8. Phối hợp với các lực lượng phổ biến, hướng dẫn đồng bào trong nước và khách quốc tế chấp hành nghiêm các quy định khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiểm tra, phát hiện và giải quyết kịp thời các trường hợp vi phạm Quy định.
9. Kết thúc lễ viếng (khi dòng người cuối cùng rời Khu tập kết qua cổng số 2 Ông Ích Khiêm), Trung đoàn 375 có trách nhiệm tổng hợp số lượng khách, vòng hoa, lẵng hoa, bó hoa và tình hình tổ chức lễ viếng trong ngày thông báo cho: Trực ban Tác chiến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trực ban Tác chiến Đoàn 275 và Ban Đón tiếp.
          Điều 21. Trách nhiệm của Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình
          1. Bảo đảm vệ sinh môi trường, tưới nước trên các trục đường quy định trước giờ tổ chức lễ viếng 30 phút. Riêng khu vực tiến hành nghi lễ chào cờ trước Lăng phải xong trước giờ chào cờ 30 phút.
          2. Trang trí các chậu hoa, cây hoa, bát hoa ở Lăng, Khu tập kết số 17 Ngọc Hà, Nhà khách số 8 Hùng Vương, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất. Chuẩn bị vòng hoa cho các Đoàn đại biểu viếng cấp Nhà nước.
          3. Quản lý hệ thống cung cấp nước uống phục vụ khách viếng trong khu vực.
          4. Quản lý hệ thống tưới phun Quảng trường Ba Đình, Đài phun nước khu Tập kết nhân dân.
          5. Thường trực để giải quyết các công việc đột xuất khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
          Điều 22. Trách nhiệm của Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
          1. Thường trực phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền được giao.
          2. Đón tiếp khách tại Nhà khách số 8 Hùng Vương.
3. Tiếp nhận, hướng dẫn và hiệp đồng với các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền văn hóa tại Lăng và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.
          4. Chuẩn bị kế hoạch và tổ chức hội nghị phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trước ngày tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước.
          5. Chủ trì, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng để lãnh đạo Ban Quản lý Lăng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ lễ viếng cấp Nhà nước.
6. Giúp lãnh đạo Ban Quản lý Lăng thống nhất quản lý và chỉ đạo các hoạt động dịch vụ tại Lăng để phục vụ nhu cầu của nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực.
 
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn khách thực hiện Quy định này.
2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo Trưởng ban Ban Quản lý Lăng kết quả thực hiện Quy định này.
Điều 24. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành và thay thế các quy định trước đây.
Quá trình thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, kịp thời báo cáo và đề xuất với Trưởng ban Ban Quản lý Lăng (thông qua Văn phòng Ban) để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi. 
 
TRƯỞNG BAN 
 Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Cương

 

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

38303604
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
14504
51264
487723
38303604