BAN QUẢN LÝ LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số: 78/CT-BQLL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

Về giao nhiệm vụ tổ chức, phục vụ các hoạt động
trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; Công văn số 246/VPCP-TH ngày 12/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;

Căn cứ Công văn số 177/VPCP-QT ngày 29/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lễ viếng cấp Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;

Căn cứ Chỉ thị số 102/CT-BQP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Để tổ chức và phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động chính trị, văn hoá của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội diễn ra tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016,

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị:

1. Các lực lượng tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016với phương châm “Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh và sẵn sàng chiến đấu”; đồng thời tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn đồng bào, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực.

2. Lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy chế, quy định đã ban hành. Tổ chức và thực hiện việc phân công trực Tết để sẵn sàng giải quyết những vấn đề phát sinh. Chủ động bố trí lực lượng giải quyết nhanh gọn các thủ tục để khách nước ngoài và Việt kiều về quê đón Tết vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực được thuận tiện.

3. Quan tâm và hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong các lực lượng, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ thường trực; kịp thời động viên cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng thuộc diện chính sách và những trường hợp khó khăn của đơn vị trong dịp Tết với tinh thần đoàn kết, phấn khởi và tiết kiệm.

4. Lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng chỉ đạo đơn vị thuộc quyền quản lý tổ chức tốt công tác phòng chống cháy nổ, dịch bệnh tại đơn vị; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn khi tham gia giao thông; có kế hoạch tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thi đấu thể dục, thể thao cho số cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ ở lại đơn vị trong dịp Tết; nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định; nghiêm cấm lợi dụng Tết để tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan và cờ bạc dưới mọi hình thức; không uống bia, rượu trong khi làm nhiệm vụ, không uống rượu, bia say; sau Tết nhanh chóng ổn định đơn vị, bước vào công tác đạt hiệu quả tốt.

5. Các lực lượng tổ chức, phục vụ lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và thành phố Hà Nội như sau:

a) Thời gian: Thứ Tư, ngày 03 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 25 tháng Chạp).

- Từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc.

- Từ 8 giờ 40 phút đến 8 giờ 50 phút: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau đó tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

b) Địa điểm đón tiếp: Nhà khách số 8 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

6. Tổ chức lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 17 giờ ngày 07/02/2016; Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đi chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa vào 19 giờ ngày 07/02/2016 (tức ngày 29 tháng Chạp).

7. Nhiệm vụ của các đơn vị

a) Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Treo cờ, hồng kỳ hai bên Lễ đài Lăng đồng thời với lễ chào cờ trước Lăng từ ngày 03/02/2016 (tức ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 14/02/2016 (ngày Mùng 7 Tết); bật đèn chiếu sáng ban đêm theo chế độ ngày lễ.

- Đặt lư hương và đốt hương ở trước Lăng; đốt hương, trầm ở Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ từ 21 giờ ngày 07/02/2016 đến 22 giờ ngày 10/02/2016 (tức ngày 29 tháng Chạp và các ngày Mùng 1, 2, 3 Tết). Ngày 03/02/2016 đốt hương, trầm phục vụ lễ viếng cấp Nhà nước tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; đặc biệt tổ chức chu đáo, an toàn lễ viếng cấp Nhà nước vào sáng ngày 03/02/2016.

- Vận hành an toàn hệ thống máy móc thiết bị, bảo đảm thông số kỹ thuật theo quy định, phục vụ tốt cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác và tổ chức lễ viếng;  bố trí lực lượng để xử lý kịp thời sự cố có thể xảy ra.

- Duy trì nghiêm chế độ trực các cấp; phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống cháy, nổ trong khu vực; tăng cường lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, khu vực được phân công đảm nhiệm.

- Tổ chức kiểm tra an ninh phục vụ lễ viếng cấp Nhà nước theo quy định. Niêm phong và bảo vệ Nhà khách số 8 Hùng Vương từ 16 giờ 00 ngày 02/02/2016đến 06 giờ 00 ngày 03/02/2016.

- Bố trí 02 xe ô tô (loại 29 chỗ) đỗ tại Bắc đường Hùng Vương vào lúc          trước 8 giờ 30 phút ngày 03/02/2016 để chở cán bộ, công nhân viên các lực lượng trong Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình đi tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 03/02/2016 (địa điểm tập trung, trước Nhà khách số 8 Hùng Vương); sau ®ã cö 20 ®ång chÝ tham gia §oµn ®¹i biÓu cña Ban ChØ ®¹o ®Õn t­ëng niÖm c¸c Anh hïng liÖt sü. Tổ chức cho các lực lượng trực đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 8 giờ 00 ngày 08/02/2016 (ngày Mùng 1 Tết)

b) Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo, an toàn các buổi lễ viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Đặc biệt, bảo vệ an toàn tuyệt đối lễ viếng cấp Nhà nước vào sáng ngày 03/02/2016 và các hoạt động văn hoá, chính trị diễn ra trong đêm giao thừa. Chú trọng công tác bảo vệ vườn hoa, cây cảnh trang trí phục vụ Tết ở khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu tập kết nhân dân và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy, nổ; ngăn chặn kịp thời những hiện tượng vi phạm an ninh trật tự khu vực; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương chủ động phòng, chống các tổ chức phản động lợi dụng dịp Tết để truyền bá tài liệu phản động, kích động gây rối trong khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

- Tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 03/02/2016 (địa điểm tập trung, trước Nhà khách số 8 Hùng Vương); sau ®ã cö 10 ®ång chÝ tham gia §oµn ®¹i biÓu cña Ban ChØ ®¹o ®Õn t­ëng niÖm c¸c Anh hïng liÖt sü. Tổ chức cho các lực lượng trực đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 8 giờ 00 ngày 08/02/2016 (ngày Mùng 1 Tết)

c) Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

- Tổ chức trang trí Nhà khách số 8 Hùng Vương, khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu tập kết nhân dân và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ theo kế hoạch được duyệt xong trước 15 giờ 00 ngày 02/02/2016. Dự phòng số lượng cây hoa, cây cảnh để kịp thời bổ sung, thay thế trong dịp Tết tạo cảnh quan khu vực luôn khang trang, sạch đẹp.

- Phối hợp với các lực lượng của Trung đoàn 375 và Đoàn 275 tăng cường biện pháp bảo vệ cây hoa, cây cảnh trang trí trong khu vực.

- Chuẩn bị 10 vòng hoa cấp Nhà nước (5 vòng ở Lăng, 5 vòng ở Đài tưởng niệm), 8 vòng hoa cấp Bộ (4 vòng ở Lăng, 4 vòng ở Đài tưởng niệm) tập kết tại Lăng, Đài tưởng niệm trước 7 giờ sáng ngày 03/02/2016 để phục vụ lễ viếng của Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, các Bộ, thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình.

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 03/02/2016 (địa điểm tập trung, trước Nhà khách số 8 Hùng Vương); sau đó cử 10 đồng chí tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Tổ chức cho các lực lượng trực đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 8 giờ 00 ngày 08/02/2016 (ngày Mùng 1 Tết)

d) Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường

-  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh và phòng chống cháy, nổ; duy trì tốt an ninh, trật tự xã hội khu vực Khu Công nghệ cao Ban Quản lý Lăng.

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 03/02/2016 (địa điểm tập trung, trước Nhà khách số 8 Hùng Vương); sau đó cử 05 đồng chí tham gia Đoàn của Ban Chỉ đạo đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Tổ chức cho các lực lượng trực đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 8 giờ 00 ngày 08/02/2016 (ngày Mùng 1 Tết)

đ) Văn phòng Ban Quản lý Lăng

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Hiệp đồng với Đoàn Nghi lễ Quân đội cử quân nhạc phục vụ lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào ngày 03/02/2016.

- Tổ chức hiệp đồng để Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng và Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra mọi mặt công tác chuẩn bị phục vụ lễ viếng cấp Nhà nước vào 15 giờ 30 phút ngày 02/02/2016. Thông báo cho các lực lượng trong Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình tổ chức đoàn cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

- Chuẩn bị chu đáo nội dung, kế hoạch để Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 17 giờ 00 và đi chúc Tết các lực lượng đêm giao thừa vào 19 giờ 00 ngày 07/02/2016 (tức ngày 29 Tết). Phối hợp tổ chức các lực lượng trực viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ vào 8 giờ 00 ngày 08/02/2016 (tức ngày Mùng 1 Tết).

- Bảo đảm tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng theo quyết định của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Sau Tết tổng hợp tình hình báo cáo Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Quản lý Lăng, đặc biệt khi có vụ việc đột xuất, phát sinh xảy ra. Các đơn vị tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết, báo cáo về Ban Quản lý Lăng (qua Văn phòng Ban Quản lý Lăng) trước 16 giờ ngày 13 tháng 02 năm 2016 (tức ngày Mùng 6 Tết)./.

Nơi nhận:                                                                             

- Lãnh đạo BQL Lăng (3);

- BTL Lăng: T2 BTL, TM, CT;

- BQL Quảng trường Ba Đình;

- Trung tâm NCƯD KHCN & MT;

- Trung đoàn 375;

- Văn phòng BQL Lăng (4);

- Lưu: VT, KHTH; T18.                                             

TRƯỞNG BAN

                 

Nguyễn Văn Cương

   

                                                                                                           

         

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40906270
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
7942
32774
220849
40906270