Danh sách đoàn khách viếng

SGH Nội dung đoàn Ngày viếng Viếng Lăng Viếng ĐTN Ghi chú
Giờ VN NN Loại hoa Giờ VN NN Loại hoa
41494Quân chủng Hải quân19/10/202114:0060Vòng hoaBáo công; Xe vào Nam HV - Đỗ Bắc HV (04 xe 4 chỗ, 04 xe 29 chỗ) 10 máy quay, 10 máy ảnh
41493Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (Khóa XV - Kỳ họp thứ Hai)20/10/202107:15230Vòng hoa
2 đoàn khách, số lượng đăng ký 290 người, gồm 290 0 Vòng hoa: 2
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0
0 0 Vòng hoa: 0
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0