Danh sách đoàn khách viếng

SGH Nội dung đoàn Ngày viếng Viếng Lăng Viếng ĐTN Ghi chú
Giờ VN NN Loại hoa Giờ VN NN Loại hoa
41047Lớp Trung cấp LLCT- Hành chính năm 2020 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương06/3/202108:0090Vòng hoaxem phim;
41051Đoàn Phật tử chùa Đông Quang, Thanh Thủy, Phú Thọ06/3/202108:0030xem phim;
41050Phòng tài vụ Quản trị Ấn chỉ- Cục thuế thành phố Hà Nội06/3/202108:1034Vòng hoa09:3034Vòng hoaBtc, xem phim.
41053Hội phụ nữ Cục an ninh chính trị nội bộ - Bộ công an08/3/202109:0050Vòng hoa02 máy ảnh
41052Lớp cao cấp lý luận chính trị B20-20, Học viện Chính trị khu vực I09/3/202108:1535Vòng hoaBtc, 01 máy ảnh.
5 đoàn khách, số lượng đăng ký 189 người, gồm 189 0 Vòng hoa: 3
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0
84 0 Vòng hoa: 2
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0