Danh sách đoàn khách viếng

SGH Nội dung đoàn Ngày viếng Viếng Lăng Viếng ĐTN Ghi chú
Giờ VN NN Loại hoa Giờ VN NN Loại hoa
41450Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á18/5/2021HOÃN
41453Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng18/5/202107:4020Vòng hoa07:5020Vòng hoaA1; xe đón Sau Lăng
41454Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an18/5/202107:5020Vòng hoa08:0020Vòng hoaA1; xe đón Sau Lăng
41455Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội18/5/202108:0025Vòng hoa08:1020Vòng hoaA1; Số lượng xe 25 đón BHV
41451Bộ Ngoại Giao18/5/202108:1040Vòng hoa08:2040Vòng hoaA1; 03 Xe đón BHV ( 01 xe 05 chỗ; 02 xe 29 chỗ )
41456 Ban chỉ đạo Cụm di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình18/5/202108:1540Vòng hoa08:2540Vòng hoaA1; xe đón Sau Lăng
41452Đoàn cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương18/5/202108:4550Vòng hoaA1; xe đón BHV
41448Đoàn cơ sở phòng PK02- Công an thành phố Hà Nội19/5/202108:0010Vòng hoaBtc
41442Giảng viên, sinh viên Bộ môn CT Giao thông công chính và môi trường, Trường ĐHGTVT26/5/202108:30100Vòng hoaBáo công; 03 máy quay, 03 máy ảnh
9 đoàn khách, số lượng đăng ký 305 người, gồm 305 0 Vòng hoa: 8
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0
140 0 Vòng hoa: 5
Bó hoa: 0
Lẵng hoa: 0