Chiều ngày 22/5/2017, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập Trang tin điện tử chủ trì Hội nghị.

so ket trang tin 10 nam 2017 1
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; các phóng viên Báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân và các cộng tác viên của Trang tin điện tử.

Tham dự Hội nghị về phía Ban Quản lý Lăng có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, nguyên Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy và các tổ chức quần chúng của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng KHCN&MT, Cơ quan Văn phòng và các đồng chí là thành viên Ban Biên tập qua các thời kỳ.

          Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập đã báo cáo tóm tắt sơ kết các hoạt động của Trang tin điện tử trong 10 năm qua. Báo cáo nêu rõ: Qua 10 năm hoạt động, tính đến tháng 5 năm 2017, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng đã đăng tải 7.612 tin, bài, 37 videoclip và 177 bộ phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã có gần 30 triệu lượt người truy cập khai thác thông tin, cập nhật tư liệu, hình ảnh, các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và Khu Di tích K9; nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cũng như học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Ban Quản lý Lăng.

so ket trang tin 10 nam 2017 2
Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng,
Trưởng ban Ban biên tập phát biểu tại Hội nghị

          Sau khi nghe báo cáo tóm tắt, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày các ý kiến tham luận. Các ý kiến tham luận tập trung làm rõ tầm quan trọng, những thành công của Trang tin trong 10 năm qua; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại trong hoạt động của Trang tin cần được khắc phục trong thời gian tới.

so ket trang tin 10 nam 2017 3
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Hội nghị

so ket trang tin 10 nam 2017 4
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu tại Hội nghị

so ket trang tin 10 nam 2017 5
Trung tướng Đặng Nam Điền, nguyên Chính ủy
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

so ket trang tin 10 nam 2017 6
Đồng chí Đỗ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại điện tử,
đại diện nhà cung cấp trình bày báo cáo tổng quan về hoạt động của Trang tin.

so ket trang tin 10 nam 2017 7
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Vĩnh Hạnh, Trưởng ban Ban Kỹ thuật đặc biệt, Phòng Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành viên Ban biên tập
phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương khẳng định: Những năm tiếp theo là thời điểm đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” và Nghị quyết 122 của Quân ủy Trung ương; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị; tổ chức đón tiếp khách quốc tế tham quan Khu Di tích K9 từ ngày 19/5/2017. Tình hình thế giới và khu vực biến động, dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá ta về mọi mặt, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trang tin điện tử, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các hoạt động chính trị - văn hóa diễn ra tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích K9 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như sau:

  1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đoàn 969, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động Trang tin điện tử. Có kế hoạch cụ thể trong việc phân công cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cung cấp kịp thời tin, bài, tư liệu ảnh, video clip phản ánh các hoạt động của cơ quan, đơn vị; về Công trình Lăng, Khu Di tích K9 và thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Biên tập theo nhiệm vụ được phân công. Tăng cường tính chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng trong công tác quản lý, điều hành, đổi mới hoạt động Trang tin điện tử bảo đảm an toàn, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  1. Tập trung phản ánh toàn diện, kịp thời hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phản ánh nhiệm vụ trọng tâm, những hoạt động nổi bật của Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình. Tập trung tin, bài, tư liệu ảnh, video clip tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm; về các nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền, bảo đảm an ninh nghi lễ, phục vụ tham quan tại Khu Di tích K9; các hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo Ban Quản lý Lăng.
  2. Bổ sung các nội dung thông tin chuyên đề nhằm cung cấp thông tin mang tính hệ thống giúp người đọc dễ tìm hiểu, khai thác thông tin. Đổi mới hình thức, cách tiếp cận đối với các tin, bài viết, bài sưu tầm. Đầu tư thêm các video clip, tư liệu ảnh của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao tính phong phú, hấp dẫn và hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Trang media trực tuyến, kho tư liệu ảnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  3. Phát triển cộng tác viên chuyên nghiệp; tăng cường mở rộng liên kết và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động của đơn vị.
  4. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, phỏng vấn, chụp ảnh, quay video đưa tin cho đội ngũ cộng tác viên; nâng cao trình độ của các thành viên Ban Biên tập trong công tác quản trị hệ thống, biên tập nhất là công tác tham mưu để bảo đảm Trang tin điện tử hoạt động ngày càng hiệu quả.

 MG 1686
Đại tá Lê Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Phó Trưởng ban Ban biên tập Trang tin điện tử công bố quyết định khen thưởng

so ket trang tin 10 nam 2017 8
Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Trưởng ban Ban biên tập
trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trang tin điện tử.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương đã trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trang tin điện tử trong 10 năm qua./.

Thanh Huyền

 

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40917083
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
4748
43587
231662
40917083