Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Tiến sĩ Joe Pateman thuộc Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế Đại học Nottingham của Anh đã bày tỏ suy nghĩ của ông về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

hochiminh
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa III, ngày 7/4/1965. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trao đổi trực tuyến với phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tiến sĩ Pateman đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng, chiến sĩ Cộng sản kiệt xuất, người yêu nước và đấu tranh cho tự do. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự thịnh vượng của Việt Nam. Tư tưởng về độc lập dân tộc, đường lối đối ngoại và hợp tác quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc các phong trào tiến bộ trên thế giới. Tại các nước châu Phi, Pháp, Anh, Thái Lan và nhiều quốc gia khác mà Hồ Chí Minh đã đi qua, người dân vẫn tiếp tục tôn vinh những di sản và đóng góp của Người cho các mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam.

Về việc Việt Nam áp dụng chính sách ngoại giao Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, Tiến sĩ Paterman đánh giá Việt Nam đã nhất quán vận dụng đường lối đối ngoại linh hoạt, thích ứng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh cả về lý luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn đề cao nguyên tắc bình đẳng, hòa bình, hợp tác, độc lập, tự chủ và linh hoạt trong mọi hoạt động quốc tế. Ngoại giao cây tre của Việt Nam được gói gọn trong nguyên tắc này thông qua cách ví von với cây tre: rễ khỏe, thân bền và cành mềm. Rễ khỏe là những nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi như lợi ích dân tộc, độc lập, tự chủ trong quan hệ đối ngoại. Những nguyên tắc này ăn sâu vào tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tạo nền tảng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thân bền biểu thị cho sự kiên cường của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách đối ngoại bất chấp những thách thức, khó khăn phải đối mặt. Điều này tái khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng Việt Nam là bạn của tất cả các nước, một quốc gia cần xây dựng các mối quan hệ vững chắc để có thể chịu đựng được bão táp. Cành mềm thể hiện khả năng của Việt Nam kiên định các nguyên tắc trong khi vẫn linh hoạt về sách lược theo lời dạy của Người. Tiến sĩ Pateman khẳng định, bằng cách xây dựng chính sách ngoại giao cây tre dựa trên di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã phát triển tình hữu nghị bền vững và chặt chẽ với Canada. Nhờ đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên bền chặt.

Đánh giá về Việt Nam ngày nay trong thời đại Hồ Chí Minh (Việt Nam sau khi giành độc lập dân tộc và việc áp dụng các chính sách cũng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại), Tiến sĩ Joe Pateman cho rằng kể từ khi giành được độc lập dân tộc, Việt Nam tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn của đất nước và đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và chính sách đối ngoại. Dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hiện đại và vững mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chính sách đối ngoại giúp Việt Nam trở thành quốc gia có đầy đủ chủ quyền, có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Tiến sĩ Pateman nhấn mạnh những thành tựu trong nước và trên trường quốc tế của Việt Nam đều bắt nguồn từ di sản bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Hà Linh

The TTXVN

Hồng Nhung (st)

Bài viết khác: