Lãnh đạo Ban

tt trungChức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969.

Chức vụ khác: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày tháng năm sinh: Ngày 19 tháng 8 năm 1968.

pho truong ban nguyen hoang anChức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Đảng ủy viên Đảng ủy Đoàn 969.

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày tháng năm sinh: Ngày 13 tháng 02 năm 1974.

dc do xuan tiep 2Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an

Chức vụ khác: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.