Văn bản do BQL Lăng ban hành

Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hoá, tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (sau đây gọi tắt là Đài tưởng niệm).

Quy định việc điều hành, phối hợp hiệp đồng các lực lượng trong tổ chức Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan tại Khu Di tích K9 (sau đây gọi tắt là Khu Di tích).

Căn cứ Thông báo số 328-TB/TƯ ngày 19/4/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thông báo Kết luận của Bộ Chính trị “...Đồng ý việc đưa khu vực K9 làm nơi tham quan, du lịch phục vụ nhân dân và khách quốc tế nhằm góp phần giáo dục truyền thống...”;

 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban).

 

Quy chế này quy định chế độ, quy trình, phương pháp làm việc và phối hợp hoạt động của các tổ chức chuyên trách phối thuộc, tổ chức trực thuộc Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thống nhất trong hoạt động của Ban và nâng cao hiệu lực quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài biết:

Từ ngày 23/3/2020, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp (Ban Quản lý Lăng sẽ có thông báo sau).

Xin trân trọng thông báo!

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455128
  2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
    Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
  3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
    Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

52222098
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
2816
60093
214645
52222098