Thứ bảy, 18/05/2024

but tich10

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác (19/12/1946)
- Bản chụp lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh


but tich11
            Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông Hoàng Hữu Nam (tức Phan Bôi (1911-1947) Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến 

but tich12

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì của ông Phan Văn Bang (Thừa Thiên HUế) có bút tích chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 but tich13

Bút tích bài thơ “Nguyên tiêu” bằng chữ Hán của Bác, năm 1948

but tich14
Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện bài thơ “Quế Lâm phong cảnh ca” bằng chữ Hán

but tich15

Bút tích của Người vịnh phong cảnh Thái Hồ khi Người đi công tác qua tỉnh Thái Hồ (Trung Quốc) tháng 5 năm 1961 - Trích tác phẩm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bút danh và bút tích” - Nxb VHTT - năm 2007

but tich16

Bút tích Bác về ông Lê Đình Cao, Kiều bào Tân Thế giới có tinh thần đóng góp xây dựng quê hương, năm 1964

but tich17

Bút tích trong thời kỳ Hiệp định Giơ-Ne-Vơ, năm 1954


but tich19
Bút tích của Bác viết về sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, năm 1965

but tich20

Tiểu đội 11 cô gái sông Hương (Huế) đọc thơ Bác tặng, năm 1968

 but tich21

Bác gửi nhà thơ Huy Cận sau khi Người đọc xong tập thơ, năm 1963

 but tich22

Thư Bác gửi thiếu nhi Liên Xô, năm 1961

but tich23

Thư Bác gửi Nhi đồng Toàn quốc dịp Tết Trung Thu (2/10/1950)

but tich24

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có bút tích đề tặng
ông Nguyễn Phi Phụng (Thừa Thiên Huế)

but tich25

Lời ghi cảm tưởng của Bác trong sổ vàng
điện Kremli, dịp Người sang thăm Liên Xô, 13/7/1955


but tich26
Bút tích của Chủ tịch tại sổ vàng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (20/1/1960)

but tich27

Thư Bác gửi cảm ơn đồng bào về việc đã nhận được bộ truyện Tây Du Ký (27/11/1922) (Nguồn: Bản chụp bút tích tiếng Việt, bà Dominique de Miscault tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh, TT-Huế năm 2010)


but tich28
Thư Chủ tịch gửi các chiến sĩ Bình dân học vụ (
tháng 8 năm 1948) về việc diệt giặc dốt

but tich29
Một phần bài báo của Chủ tịch “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” ngày 3/2/1969
but tich30
Chân dung Người có chữ ký và bút tích của Người đề tặng ông Hà Văn Lâu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (19/5/1950) (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế)


but tich32
Từ chiếc máy chữ này, Người đã dồn hết tâm lực soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc.

Theo Đại Dương/ dantri,com.vn
Kim Yến

 

 

Bài viết khác: